Inför GDPR – så vet du om ditt företag berörs

I maj träder en ny dataskyddslag om hantering av personuppgifter i kraft. De flesta stora företag är i full gång med förberedelserna – men bland mindre företag finns fortfarande en osäkerhet om huruvida lagen verkligen berör...

Läs mer