Blokkjeder kan endre regnskapsbransjen

Blokkjede er det nye moteordet i finanssektoren, og den kan få stor betydning for regnskapsbransjen.

Les mer

Manipulering av regnskaper

Regnskapsloven åpner for en viss grad av skjønn når tallene skal føres, men ett sted går grensen mellom strekking og manipulering.

Les mer

Hvorfor skal du føre regnskap?

For de større selskapene er det ingen vei utenom, men mange mindre bedrifter kunne droppet det. Like fullt er det gode grunner til å føre regnskap.

Les mer

Finn riktig regnskapsfører

Regnskapsføreren kan ofte være den som kjenner bedriften din aller best, så vær nøye når du skal velge ut hvem det skal være.

Les mer

Resultat- eller balansefokus i regnskapsføringen?

Andelen immaterielle eiendeler vil øke som følge av den nye økonomien, men det er uenighet om hvordan regnskapsføreren bør behandle det.

Les mer

Oppgjørets time!

Det er mye å passe på når du skal gjøre opp årsregnskapet. Vi har oppsummert det hele i en praktisk sjekkliste.

Les mer