Teamwork og kompetanseutvikling er fortsatt den digitale fremtiden

Finago / desember 11, 2017
Finago

Finago 14.jpg

Det å ansette nye medarbeidere er alltid en omfattende og ikke minst viktig prosess. Men selv om fagområdene er forskjellige, er det likevel en klar fellesnevner som sier at alle skal være best på sine respektive områder. Og de skal ikke bare gjøre akkurat det som forventes. De skal også bidra til å løfte firmaet videre. Dermed handler det om at ulike spisskompetanser kompletterer hverandre best mulig slik at det blir et organisk miljø som evner å utvikle seg. Både faglig og menneskelig.

Hvilken fremtid går din neste regnskapsmedarbeider i møte?

Vel, det er ennå ikke noen forunt å se inn i en digital kule og spå fremtiden. Men det er likevel noen klare fremtidstrender som kan og bør legges til grunn i en ansettelsesprosess. Det er med andre ord en del kjente faktorer vi nå ser som også vil være både aktuelle og avgjørende i fremtiden.

Blant annet vil enkeltfunksjoner bestå av flere markante egenskaper. Akkurat som hverdagen vår er i konstant bevegelse, vil også stillingsinstruksene bli endret. Dette er egentlig ingen negativ trend fordi det vil bidra til å gjøre en regnskapsmedarbeiders fundament bredere og mer sammensatt. Og for den rette personen vil dette oppfattes som mer spennende fordi flere faktorer må legges inn i regnskapet for å oppnå det beste resultatet. Utfordringen blir derimot å finne kandidater som er klare for å smelte flere oppgaver og ansvarsområder sammen til en ny og fremtidsrettet hverdag.

Har du styring på teamet ditt?

Leder du et team som jobber med økonomistyring gjør du helt sikkert mye riktig allerede. Kanskje alt. Men det kan likevel være en del tanker det er både smart og lønnsomt å reflektere over. Enten for å bekrefte at du er på rett vei, eller registrere at noe kanskje bør justeres. Men det kan også være du vil oppdage helt nye tanker du aldri har tenkt før. Tanker og ideer som kan gjøre deg til en bedre leder og teamet ditt til et enda bedre lag.

Som i alle andre bransjer vil graden av presisjon, kvalitet og arbeidsmoral være synonymt med grad av suksess.
Men på veien dit er det imidlertid en rekke ulike faktorer som spiller inn. Tillit og ansvar, fleksibilitet, motivasjon, optimal arbeidsmengde, følelsen av å bli verdsatt, er noen av dem. Dette betyr at sjefsrollen din blir mer krevende, viktigere og ikke minst flerdimensjonal.

Er du en oppdatert leder?

Akkurat som programvarer og systemer til enhver tid må være nyeste versjon for å kunne fungere optimalt, må du som leder være det samme. I tillegg til å være aktuell i dag, må du også være kompatibel med fremtiden. Det innebærer blant annet at du kontinuerlig har fokus på de du leder. Fra prosesser, systemer, kunnskap og kompetanse til miljø og rollefordeling. For å nevne noe.

En av de aller største resursene i dag, og i fremtiden, ligger i å legge forholdene best mulig til rette for at enhver medarbeider klarer å hente frem det beste i seg. Uten at det går ut over laget. Det vil generere høyere kompetanse, bedre miljø, økt trivsel og bedre resultater. Det å øke hybridkompetansen hos dine ansatte vil gi en mer organisk arbeidsplass og et sterkere utgangspunkt. Både for dagens utfordringer og fremtidens muligheter.

Last ned gratis guide:

FB_Teamwork og utvikling av kompetanse nar du jobber digitalt.jpg

Teamwork og utvikling av kompetanse når du jobber digitalt

Digitalisering, Økonomisystem, Digitalt regnskap, Omstilling, Verdiskapning, virksomhetsstyring, Kompetanseutvikling