Start digitaliseringen med det enkle

Arnfinn Blom / november 8, 2018
Arnfinn Blom

Norske selskaper er veldig flinke til å kjøpe inn ny teknologi, men i alt for stor grad ser på det kun som en kostnadsbesparelse.

espen-min

- Jeg har forskningsbelegg for å si at norske selskaper henger etter i digitaliseringen – ikke i anskaffelsen, men i å endre organisasjoner, prosesser og forretningsmodeller slik at man virkelig drar nytte av teknologien. Jeg synes vi er trege – og er frustrert over at selv om vi har hatt epost i 35 år, jobber vi fortsatt, stort sett, på samme måte som før, sier førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI, Institutt for strategi og entreprenørskap, Espen Andersen.

Sammen med førstelektor Ragnvald Sannes har han skrevet fagartikkelen «Hva er digitalisering?»

Der ser de på hva som kjennetegner selskaper og organisasjoner som er digitalisert. Selv om norske selskaper er gode på å kjøpe inn ny teknologi, mener forfatterne det er mye å gå på.

- Det er mye som foregår på datamaskiner i det norske arbeidslivet, men vi har ikke tilpasset organisasjonen eller endret måten vi gjør ting på, sier Andersen.

- Du kan trykke på en knapp i en app for å få en drosje til der du befinner deg. Hvorfor kan vi ikke gjøre det samme med ambulanser og brannbiler? I Trondheim har et slikt system vært i drift siden november 2014, men i resten av landet insisterer etatene på å utvikle sine egne systemer. Det er eksempler på tåpeligheter, sier Andersen.

Start enkelt

Han mener teknologien i dag er kommet så langt at det bør være mulig å gjøre ting langt enklere, og at man må starte i det små. Det er mange offentlige etater og private selskaper som bruker store beløp på utredninger og kravspesifikasjoner før de setter i gang.

- Start med enkle oppgaver, rull det ut og gjør endringer etter hvert, sier Andersen.

Han trekker frem Skatteetaten og Altinn som gode eksempler. I starten var det skatteytere med én jobb, ett hus og én bil som fikk levere skattemeldingen på nett. Så har de gjort systemet mer avansert etter hvert, og i dag er det et overveldende flertall som leverer med et tastetrykk.

- Har du forsøkt å bestille en bonusreise med SAS på nettløsningen deres? Du ender opp med å ringe de hyggelige folkene på telefon. Det er fordi det er delt opp i flere systemer som ikke henger sammen. Norwegian har et tett lite team som har ansvaret for hele nettløsningen, og selskapet kan tilskrive mye av sin suksess til god bruk av informasjonsteknologi, sier Andersen.

Det finnes internasjonal forskning som viser at vi i Norge bruker en større andel av investeringene i teknologi på vedlikehold, og mindre på nyutvikling, enn land det er naturlig å sammenligne oss med. BI-forskeren forteller om en undersøkelse de gjorde i 2015 som viste at mye av beslutningene ble overlatt til IT-sjefen. Det tror han har endret seg en del de siste tre årene.

- Ofte har hensikten og motivasjonen bak investeringen vært kostnadsbesparelser. Det er alt for lite oppmerksomhet på å bruke det til å øke salget, eller til å gjøre helt nye ting, sier Andersen.

Finn nye muligheter

Han peker på Jotuns satsing på avansert og kostbar skipsmaling som et godt eksempel på nyvinninger. Selskapet utviklet et ISO-godkjent system som kan måle hvor mye motstand skipet har når det glir gjennom vannet. Jotun tar ansvaret for hvor mye motstand det er i skroget, og kundene garanteres store besparelser på drivstofforbruket.

- Tidligere utgjorde salget av den mest kostbare og effektive malingen en tredel av salget. I dag er andelen to tredeler. Samtidig har selskapet gått fra å være tredje størst globalt, til å bli nest størst, forteller Andersen.

Han mener dagens ledere er nødt til å holde seg oppdatert på hva som skjer med tanke på teknologi og digitalisering. Det vil gi bedre vurderingsevne når det skal investeres i ny teknologi, og risikoen reduseres.

- Det er et spørsmål om konkurransekraft. Med tanke på velferdsstaten er det et spørsmål om å opprettholde den. Da kan vi ikke sitte og tenke i fem år når løsningene er blitt så enkle, sier Andersen.

Han mener også at teknologien er blitt så rimelig og tilgjengelig at små selskaper kan klare seg like godt som de store.

- Med dagens skyløsninger er det veldig mye som er mulig å få til for en rimelig penge, men du er nødt til å holde deg oppdatert på utviklingen, sier Andersen.

Han trekker frem forlagsbransjen som en av de sektorene som har rygget inn i fremtiden. Et av selskapene ønsket hjelp til å utvikle en digital strategi. De ville legge ved DVDer med kokebøkene de solgte som kjøperne kunne bruke til å hjelpe seg med.

- Mine døtre starter matlagingen med å se hva vi har i kjøleskapet. Så Googler de ingrediensene, og så lager de den retten som kommer opp, sier Andersen. Det er en konkurranse forlagene ikke kan forholde seg til – så de velger å ignorere den.

Er ni en digital organisasjon?

Les BI-forskerne Espen Andersen og Ragnvald Sannes liste over hva som kjennetegner digitalisering.

sju kjennetegn

Digitalisering