Start årsoppgjøret med det vanskeligste

Arnfinn Blom / november 20, 2018
Arnfinn Blom

karkit-1

Det er fristende å ta unna de enkle oppgavene i årsoppgjøret først, men de vanskelige vurderingene og estimatene bør få størst oppmerksomhet.

- Det er mitt inntrykk at mange bruker for mye tid på de objektive postene som det er liten diskusjon rundt. Da kan du raskt ende opp med for liten tid til de viktigste postene, sier sier dosent og head of education ved Handelshøyskolen ved Universitetet i Agder, Terje Heskestad.

Alle som driver et aksjeselskap skal levere årsregnskap og fullføre en årsrapport. I tillegg må alle som har enkeltpersonforetak med over 20 ansatte gjennom året, eller eiendeler for mer enn 20 millioner kroner, levere det samme. Det siste gjelder også for foreninger.

Årsregnskapet er viktig av flere årsaker. Det er det viktigste utstillingsvinduet for selskapet mot offentligheten, og det danner grunnlaget for ligningsdokumentene som selskapsskatt, merverdiavgift og arbeidsgiveravgift. Den skattemessige siden av et årsoppgjør må ferdigstilles innen seks måneder fra regnskapsårets slutt, men det er lurt å starte tidlig. Årsoppgjøret består av resultatregnskap, balanse, noter og styrets beretning.

Mer enn lovoppfyllelse

Heskestad understreker at det er de store balansepostene som må være gjenstand for grundige vurdering og estimater for at loven skal være oppfylt. Varelager og kundefordringer er eksempler på poster som de fleste selskaper har, men hvor mange har fort stort fokus på avsetning og for lite fokus på å underbygge estimater og skjønnsmessige vurderinger.

- Det er fristende å tenke at årsregnskapet først og fremst skal tilfredsstille regnskapsloven, men da ender man gjerne opp med å fokusere for mye på detaljene. Da mister du fugleperspektivet, sier Hesketad.

Det er vel og bra å tilfredsstille loven, men den setter kun minimumskrav med utgangspunkt i kontrollmyndighetenes krav. Det er mye viktigere å bruke årsregnskapet som en slags helsetilstand på selskapet.

Poster som vurderes feil i balansen kan få store konsekvenser. Har du et varelager som er friskt og salgbart? Er det egentlig sannsynlig at de kundefordringene du har kommer til å bli betalt?

- Disse postene må vurderes grundig, og det skal kunne dokumenteres at det er gjort. Dette er vurderinger og estimater som kan være tidkrevende, og da er det dumt å utsette det til slutt, sier Heskestad.

Taper inntekter

I tillegg til en grundig gjennomgang av balansen er det viktig at du vurderer resultatet. Er inntekter og utgifter riktig periodisert, og er bunnlinjen rimelig?

- Feilvurderte poster i balansen kan få store konsekvenser for resultatet. Jeg mener man bør vurdere regnskapsposter gjennom hele året. For meg handler det om god økonomistyring. Varelager og fordringer bør vurderes fortløpende. Da er det sannsynlig at du oppdager eventuelle problemer på et langt tidligere tidspunkt, mener Heskestad.

Han lar seg stadig overraske over selskaper som tillater seg manglende oversikt over varelageret. Det binder kapital, det øker svinnet og det gir likviditetsskvis.

- Da får du ikke kjøpt inn de varene som faktisk etterspørres, og det gir tapte inntekter, sier Heskestad.

Alle vurderinger og estimater du gjør skal dokumenteres og lagres. Dette skal følge regnskapet, og eventuelt leveres til revisor om det er plikt til det. Denne informasjonen må være tilgjengelig ved en eventuell kontroll fra myndighetene. Heskestad har ett viktig råd som du bør ha i bakhodet under årsoppgjøret.

- Still spørsmål hele veien. Hvor kan det gå galt.

Sjekkliste for årsoppgjør

Last ned gratis håndbok.

FB_sjekkliste_for_arsoppgjor_1118

Årsoppgjør