Slik jobber du smartere med regnskap

Finago / mai 30, 2017
Finago
Elektronisk økonomistyring har mange fordeler. Hvilke gevinster kan du oppnå når du velger digitale løsninger for faktura og regnskap?

procountor_kausiveroilmoitus_1200_x_628.png

Stadig flere regnskapskontorer har tatt steget over til å bruke et elektronisk økonomistyringssystem eller vurderer å gjøre det. Regnskapsbransjen er bare en av mange bransjer som står midt i en digital omstilling.

Mange regnskapsbyråer har allerede tatt innover seg hvilken kraft og fleksibilitet som ligger i moderne elektronisk økonomistyring. Men regnskapsbyråer må også forholde seg til at kundene omstiller seg digitalt.

I stadig større grad etterspør og ofte forventer de at regnskapsbyrået tilbyr elektroniske tjenester og økonomistyringssystemer. Gevinsten for disse kundene er bedre oversikt over kontantstrøm og likviditet og forenklede og tidsbesparende rutiner i hverdagen. Kan du som regnskapskontor ta deg råd til å bli stående igjen på perrongen mens konkurrentene tar i bruk moderne skybasert programvare?

Endring er ofte vanskelig. Å gå over til et elektronisk økonomistyringssystem og et nytt digitalt tankesett kan kanskje virke voldsomt. Men mange regnskapskontorer opplever også en helt ny hverdag når de først har våget å ta steget inn i den digitale tidsalder: Den viser seg å være både tids- og kostnadsbesparende, og bruken av et elektronisk økonomistyringssystem gir helt nye muligheter for samarbeid og arbeidsfordeling mellom regnskapsbyrå og kundene.

Hvordan spare tid med elektronisk økonomistyring?

Tradisjonelt har regnskapsbyråer brukt mye tid på manuell håndtering av kvitteringer, fakturaer og andre dokumenter. Med elektronisk tilknytning mellom ulike systemer blir det en helt annen hverdag.

Ta for eksempel koblingen mellom bank, fakturering og regnskap. Hvis denne koblingen fungerer slik den skal, snakker vi minimal tidsbruk for kunde og regnskapsbyrå samlet sett i motsetning til den manuelle og fysiske prosessen vi alle kjenner – og som de færreste vil savne.

Elektronisk regnskapsføring innebærer at alle betalinger av inngående og utgående fakturaer posteres automatisk. Integrasjonen mot bank og smarte kunde-, leverandør- og produktregistre gjør at du til enhver tid har full kontroll over hvilke av dine fakturaer som er betalt og hvilke som er uoppgjorte. Du kan enkelt sende purringer og inkassovarsler fra løsningen, eller sende et elektronisk dokument til godkjenning hos kunden.

I praksis vil mye av regnskapsføringen være integrert i prosessene i stedet for å være en prosess i seg selv.

Hvordan er skybasert regnskapsføring annerledes?

I skybasert regnskapsføring jobber regnskapskontor og kunde i det samme elektroniske miljøet med de samme dataene – samtidig. Dette betyr i praksis at en kunde kan ta seg av visse deler av økonomistyringen selv, for eksempel fakturering og reiseregninger, og da gjøres dette i det samme systemet som regnskapskontoret benytter.

Samtidig kan regnskapskontoret fortløpende gjøre sin del av jobben parallelt, i stedet for å måtte vente på tidkrevende og forsinkede månedsoppgjør. Dermed blir også arbeidsflyten for regnskapskontoret annerledes, med jevnere tidsbruk, mindre stress og bedre mulighet for å kunne rapportere raskere.

Og har du hørt om regnskapsføreren som tok hjemmekontor? I «gamle dager» var dette en utopi, en regnskapsfører måtte ha tilgang til sine mapper, permer og arkivskuffer på kontoret for å kunne gjøre jobben. Nå ligger alt «i skyen», lagret og tilgjengelig uavhengig av tid og sted – i hvert fall så lenge du har internett der du er. Den skybaserte løsningen gjør til og med installasjon av programvare overflødig, du logger deg bare på løsningen og har de tilgangene du trenger.

Tid er penger

Så kan du begynne å regne på det. Hvis du sparer inntil 15 minutter per dokumenthåndtering, og arbeidsfordelingen mellom regnskapskontor og kunde blir smartere og mer effektiv: Hvor mye frigjort tid snakker vi om per måned eller per år?

Så vi spør igjen: Har du egentlig råd til å la være?

Du kan laste ned vår guide til hvordan velge riktig elektronisk regnskapsprogram her:

Last ned

Økonomisystem, Faktura, Digitalt regnskap, Omstilling