Sett klare grenser for lovbrudd

Arnfinn Blom / mai 29, 2018
Arnfinn Blom

Bård Thorsen i Økokrim mener regnskapsførere må sette grenser om de aner ugler i mosen hos kundene sine.

bård thhorsen

Bård Thorsen.

- Det er mye regnskapskriminalitet som finner sted, og det er alltid i forbindelse med annen type kriminalitet, sier førstestatsadvokat og leder av konkursteamet hos Økokrim, Bård Thorsen.

Han har jobbet med mange av de største rettssakene i Norge som har hatt regnskapskriminalitet som et sentralt punkt.

- De færreste kriminelle er utdannet innen regnskap, og de trenger derfor hjelp til å skjule sine hensikter. Da er det viktig at regnskapsførere er kritisk innstilt, og er tydelige fra første stund om hvor grensene går, sier Thorsen.

Kan bli straffet

Det er mulig for en regnskapsfører å bli ilagt straff selv om vedkommende selv ikke har gjort det bevisst, eller hatt noe økonomisk utbytte av det selv.

- Av ren egeninteresse bør man være våken og kritisk til kundenes ønsker. Man kan havne i straffeansvar om man er uaktsom, og ikke følger godt nok med, forteller Thorsen.

Han forteller at det ofte starter med at selskapet får økonomiske problemer, og at eierne/ledelsen pynter på regnskapene for å skjule situasjonen overfor kunder og leverandører.

- Det er bare fantasien som setter grenser med tanke på hva de finner på, sier Thorsen.

Den store saken rundt Terje Bogens Sponsorservice er av de største vi har hatt i Norge. Der ble inntektene skrudd opp og kostnader droppet eller balanseført for å gi inntrykk av at alt gikk på skinner. Regnskapsavdelingen fikk instruksjoner om å inntektsføre avtaler som selskapet håpet å inngå, og som skulle gi inntekter i fremtiden.

Vanskelig å oppdage

Samtidig ble store kostnader balanseført som en investering som skulle bidra til inntektssiden på sikt.

- Det kan være veldig vanskelig for de rundt å oppdage at noe er galt. De har ofte forklaringer for hvorfor ting er som de er, og selskapet er gjerne godt nede på grunnfjellet før sannheten kommer frem, sier Thorsen.

Da kan kunder og leverandører allerede ha tapt store summer, og i tillegg blir utgifter som skatt og avgifter det første de dropper å betale. Staten er ofte en stor kreditor når et selskap går konkurs.

- Så har du de som driver med regnskapskriminalitet for å skjule annen kriminalitet. Det kan være hvitvasking, narkotikavirksomhet eller annen ulovlig virksomhet som skjules i regnskapene til tilsynelatende lovlydige selskaper, sier Thorsen.

Et annet stort område for regnskapskriminalitet er utroskap fra eierne eller ansatte. De tapper verdier for å berike seg selv. Da blir det gjerne produsert falske bilag for å forklare kostnader og uttak.

- Det er viktig at regnskapsførere stiller seg spørsmål når de jobber for en kunde de kanskje kan ha mistanke til. Kan kunden ha et motiv for at dette ikke skal være riktig? En revisor er lovpålagt å være kritisk innstilt, men jeg mener en regnskapsfører bør være det samme, sier Thorsen.

Større ansvar på regnskapsfører

- Spesielt etter at revisjonsplikten er redusert, kan det falle større ansvar på regnskapsførerne.

Vi har hatt noen saker mot regnskapsførere som ikke har hatt noe økonomisk utbytte av kriminaliteten, forteller Thorsen.

Han trekker også frem den store drosjesaken i Oslo hvor en regnskapsfører hadde rigget til et eget opplegg for å hjelpe sjåførene å slippe unna skatt. Der ble rundt en halv milliard kroner unndratt beskatning. Han fikk åtte år i fengsel.

- De profesjonelle aktørene rundt de kriminelle synes ofte det er vanskelig å sette grenser. Det starter jo i det små. Det er ingen som svindler hundrevis av millioner det første året, sier Thorsen.

Problemet med de små forseelsene er at de gir de kriminelle et tak over deg som fagmann. De kan true med å avsløre hva du har gjort, om du ikke gjør det neste de ber deg om.

- Man bør kontant reagere, og vise at det ikke er greit, sier Thorsen.

Statlige støtteordninger

Et annet område hvor det antas å være mye regnskapskriminalitet er rundt statlige støtteordninger. Selskaper pynter på regnskapene for å få statsstøtte på uriktig grunnlag. Det finnes mange ulike støtteordninger som norske selskaper kan nyte godt av, og det er ofte tillitsbaserte systemer det hele bygger på.

- Det lages ofte egne regnskaper som danner grunnlaget for støtten. Da kan det være fristende å redusere inntektene, eller øke kostnadene, for å sikre seg uberettiget statsstøtte. Om du driver en stor virksomhet, og støtten bare gjelder et lite område, kan det være fristende å manipulere regnskapene som staten mottar som grunnlag, sier Thorsen.

Han mener det brukes veldig store ressurser i Norge på å kontrollere at inntekter rapporteres og beskattes, men at det er mindre kontroll rundt alle støtteordningene som staten finansierer. Et annet viktig moment som gjør at regnskapsførere må være påpasselige er at det ofte er i de mindre selskapene, de som ikke bruker revisor, at kriminaliteten finner sted.

- Det er mer sjelden du finner regnskapskriminalitet i de store børsnoterte selskapene, men vi har eksempler på det også. De kriminelle tilpasser seg, og bruker selskapsformer og -størrelser som gjør det minst sannsynlig å bli oppdaget, sier Thorsen.

Gratis guide om regnskapskriminalitet! Hvordan bekjemper du det? Last ned her. 

FB-Rad-mot-regnskapskriminalitet

Regnskapfører, Regnskapskriminalitet