Lønnsom lederkommunikasjon

Arnfinn Blom / januar 9, 2019
Arnfinn Blom

bedre kommunikasjon-min

Bruker du god kommunikasjon til å få med deg de ansatte vil det være mer lønnsomt for bedriften din.

- God kommunikasjon spiser strategier til frokost, sier instituttleder for kommunikasjon og kultur ved Handelshøyskolen BI, Gillian Warner-Søderholm (bild).

Hun har gjennomført et stort forskningprosjekt i Norge på hvordan norske arbeidstakere foretrekker at ledere kommuniserer og oppfører seg. 800 ansatte har svart på 100 spørsmål rundt temaet, og funnene er interessante.

- I Norge blir vi mer inspirert av en leder som kommuniserer på en medmenneskelig måte, og med en gang du tenker styringsrett som sjef har du tapt, sier Warner-Søderholm.

Den norske forskningen er en del av et større internasjonalt prosjekt, og dataene viser at det er store forskjeller mellom landene. I Russland, USA og Storbritannia  forventer man en leder med mye karisma, som bruker mye retorikk og overtalelsesevner i kommunikasjonen og som er opptatt av produksjonsmål.

- Overdreven og hierarkisk retorikk fungerer dårlig i Norge, sier forskeren.

Snakk om samarbeid

Nordmenn liker at ledere snakker om viktigheten av samarbeid, at man er tydelig og rolig i en situasjon med uenighet, at man ikke er fokusert på detaljer og at kommunikasjonen ikke legger vekt på hierarkiske strukturer. Vi liker flate organisasjoner med liten avstand mellom leddene.

Det er forsket mye på hva som er effektiv ledelse, men nå er det stadig flere forskere som mener det er på tide på snu oppmerksomheten. Tidligere har det vært lagt vekt på hva lederne mener er god og effektiv ledelse. Skal du få med deg de ansatte er det mer effektivt å kartlegge deres forventninger og opplevelser av hva en god leder er.

Når lederens adferd stemmer overens med de ansattes forventninger øker innflytelsen de får på de ansatte. Evnen til å lytte og observere blir da veldig viktig for å lykkes som leder. I forskningen har de ved hjelp av de 100 spørsmålene som ble besvart, kartlagt tolv dimensjoner av de ansattes preferanser for lederkommunikasjon og -adferd.

Regionale forskjeller

Svarene viser at dette varierer ganske mye mellom land, og det finnes geografiske forskjeller i Norge. I Oslo-området er klimaet mer internasjonalt og ledere med gode retoriske evner blir mer godtatt. I tillegg liker de et problemløsningsfokus bedre enn resten av landet.

I Nord-Norge verdsetter de produksjonsfokus minst i hele landet, og foretrekker at lederen har en åpen og lite dominerende kommunikasjonsstil rundt produktivitet. Lederen kan gjerne være utadvendt, men må ikke overselge budskapet.

- Om du skal flytte fra Oslo til Nord-Norge for å bli leder i et IT-prosjekt, kan det være nyttig å kjenne til hva slags kommunikasjon som er mest effektiv overfor de ansatte, sier Warner-Søderholm.

På samme måte trekker hun frem de endringene som skjer i norsk næringsliv generelt. Mange selskaper blir kjøpt opp av utenlandske selskaper. Om en franskmann eller amerikaner skal lede norske ansatte, vil det være smart å lede dem på en måte de er vandt til og som de forventer. Da er sjansen for å få gode resultater størst.

God kommunikasjon fra lederne er viktig i gode tider, men enda viktigere når det er utfordringer og endringer for selskapet.

- Det er mange store utfordringer i dagens næringsliv. Du kan ha en fremtidsrettet og flott strategi på hvor bedriften skal, men om den ikke kommuniseres riktig, på en måte som de ansatte liker, hjelper den lite, sier Warner-Søderholm.

Vil du bli bedre til å kommunisere?

Last ned gratis håndbok med 7 tips for bedre kommunikasjon.

Last ned gratis håndbok Tips for bedre kommunikasjon                                                                                                                                                                                                                                                                

Kompetanseutvikling, Bedrift, Business, kommunikasjon