Hvordan jobbe med regnskap når teknologien gjør jobben?

Finago / september 14, 2017
Finago
Digitalisering gir nye muligheter for regnskapsførere.

FB_fremtidens_regnskapkontor

I fremtiden vil roboter gjøre alt på bekostning av fagarbeidere. Digitalisering og automatisering sparer tid og kostnader. Vil robotene til slutt ta fra oss jobbene?

Dette fremtidsscenariet er både spennende og fryktinngytende. I mange bransjer oppleves digitalisering og automatisering som et monster som enten allerede er ankommet, eller som i det minste lurer rundt neste sving. Men er regnskapsførerens tid forbi? Og hva gjør vi i så fall hvis jobbene blir borte?

Heldigvis innebærer digitaliseringen stort sett nye gylne muligheter for oss som jobber med regnskap. Det foregår et digitalt skifte som innebærer store endringer for bransjen. Skiftet inviterer vel så mye til forretningsutvikling, kompetanseendring og muligheter for å tilby nye type tjenester som det inviterer til svartmaling og frykt.

Nye rutiner og nye roller

Hva er så de åpenbare implikasjonene på regnskapsfeltet og for økonomistyring?

Tradisjonell regnskapsføring har først og fremst vært kjennetegnet av mye manuelt og rutinepreget arbeid med håndtering og lagring av bilag og data. Ikke bare tids- og arbeidskrevende, men også arbeid som krever stor nøyaktighet og profesjonalitet. En liten tastefeil kan skape en kjede av problemer. Dette er en av grunnene til at automatikken som er innebygget i digital regnskapsføring er så velkommen. Manuelle operasjoner kan nå bli erstattet av programvare som enkelt og presist gjør jobben – og frigjør masse tid.

På den annen side: Blir ikke da mange regnskapsførere overflødige?

Det er ingenting akkurat nå som tilsier at regnskapsførere er en truet art, og heller ikke noe som tyder på at regnskapsføreren blir borte i fremtiden. Først og fremst vil det være stillingsinnhold og arbeidsoppgaver som vil endre karakter i takt med at digitaliseringen innenfor regnskapsbransjen skrider fram og flere regnskapsførere tar i bruk elektronisk programvare.

En positiv effekt er for eksempel at mange regnskapsførere opplever jobben som mer meningsfull enn tidligere. De føler seg mer nyttige og kompetente fordi jobben ikke lenger bare handler om å håndtere summer, bilag og rapporter, men at man får en større rolle som erfaren finansiell rådgiver. Man genererer ikke lenger bare rapporter, men hjelper kundene med å fortolke, overføre innsikt og gi råd basert på de samme rapportene. Ikke bare er man ekspert på regnskapsfaget i seg selv, men man blir også en ekspert som kan gi rådgiving basert på inngående kjennskap kundens økonomi.

For ikke å glemme at digitalisering gjør regnskapsmedarbeideren mer fleksibel, man er ikke lenger avhengig av å sitte på kontoret og ha tilgang på permer og andre fysiske lagringsmedier. Som digital regnskapsfører, i en skybasert løsning, kan du jobbe hvor som helst og når som helst, så lenge du har programvaren på laptop’en og tilgang på internett. Fremtiden for regnskapsføreren handler også om en nyvunnet frihet.

Grip mulighetene

Hvordan vil utviklingen fortsette å endre arbeidsoppgavene og kompetansekravene til profesjonelle regnskapsmedarbeidere? Hva er de mest grunnleggende forskjellene mellom å jobbe på den gamle måten sammenliknet med elektronisk regnskap? Vi har laget en liten håndbok som oppsummerer og forklarer hvilke muligheter som ligger i digitalisering, for både regnskapskontoret som virksomhet og for regnskapsførere som yrkesgruppe. Grip mulighetene og ta steget inn i en ny verden av muligheter.

Last ned gratis guide: 
Fremtidens regnskapskontor – slik kan digitalisering gjøre deg bedre

Last ned

 

Regnskapskontor, Økonomisystem, Digitalt regnskap, Omstilling, Verdiskapning