Fortsatt lønnsomt med frynsegoder

Arnfinn Blom / oktober 25, 2018
Arnfinn Blom

Ören

Regjeringen presenterte en rekke endringer på reglene for frynsegoder i det reviderte budsjettet i våres, men det er fortsatt mange frynsegoder som er gunstige.

- For de som er lønnsmedarbeidere rundt omkring i norske bedrifter er det dårlig nytt, sier økonomirådgiver Espen Øren i Infotjenester (bild).

De vil få langt større oppgaver med tanke på å registrere de ulike frynsegodene de ansatte har, trekke dem i skatt og betale inn arbeidsgiveravgiften. De nye reglene betyr at ansvaret for rapportering av frynsegoder er lagt over på bedriftene. Det gjelder også om de ansatte får goder fra forretningsforbindelser og kunder.

- En annen endring som har fått mye oppmerksomhet er reglene rundt bonuspoeng fra flyreiser og hotellopphold. Dette blir nå bedriften ansvarlig for å rapportere inn, sier Øren.

Om arbeidsgiverne ikke rapporterer inn riktig, kan de bli straffet med tilleggsskatt.

Mister rabatter

En annen endring som kommer fra 2019 er muligheten til å gi ansatte rabatter. For arbeidstakere i varehandelen, eller i grossistleddet, har det vært lovlig og skattefritt å få store rabatter på produkter de selv produserer, eller som de har i varesortimentet sitt. Bilselgere har kunnet kjøpe ny bil hvert tredje år med store rabatter, helt skattefritt. Dette vil det nå bli slutt. Regjeringen har vedtatt at det skal sette en øvre grense på 7 000 kroner. Alt av rabatter over dette beløpet må nå beskattes.

- Jeg tror endringene kommer fordi regelverket har vært litt uklart. Målet er å gjøre hele systemet mer rettferdig. Tidligere hadde alle lønnstakere selv ansvar for å rapportere inn egne frynsegoder. Nå dytter de ansvaret over på arbeidsgiver. Årsaken er at de sitter allerede på den relevante informasjonen som skal rapporteres inn, sier Øren.

Småbarnsforeldre vil også oppleve en innstramming fra neste år. Subsidierte barnehager har vært en gunstig ordning for de som har hatt bedriftsbarnehager. Denne fordelen blir nå fjernet.

- Selv om reglene strammes inn mener Øren at det er mange frynsegoder som er gunstige.

Skattefrie frynsegoder som du har nytte av er fortsatt veldig gunstige, sier Øren.

Mister pensjon

Ulempen med frynsegoder for de ansatte er det hverken gir pensjonspoeng eller feriepenger. De er heller ikke en del av grunnlaget når sykepenger skal beregnes. Også for arbeidsgivere kan det være ulemper med frynsegoder.

- Det tar mye tid å administrere frynsegoder. Om det er goder som uansett skal beskattes, kan det være like økonomisk og effektivt å gi det som ren lønnsøkning. Det er mye enklere å gjennomføre, sier Øren.

Økonomirådgiveren trekker frem utdanning som en av de gunstigste frynsegodene man kan motta fra arbeidsiver.

- Du kan få full støtte til utdanning i to år fra bedriften din, og det vil være helt skattefritt, sier Øren.

Håndbok: Dette er de beste frynsegodene du kan gi eller få

FB_dette_er_de_beste_frynsegodene_du_kan_gi_eller_fa_1018

Frynsegoder