Da har vi en avtale

Finago / mai 11, 2017
Finago
Slik lager du bedre avtaler og kontrakter.

kunsten-a-lage-gode-kontakter.png 
En viss amerikansk president sto i sin tid bak en bok med tittelen «The Art of the Deal», og brukte aktivt i valgkampen at han var en sjeldent god forhandler. Men å inngå avtaler og kontrakter er ikke bare en kunst, men også et juridisk og forretningsmessig håndverk.

I et webinar redegjorde juristen Torbjørn Evjenth nylig for hvordan man kan bruke jussen som et redskap for å skape verdier for en bedrift. Og nettopp kontrakten er et slik redskap.

Evjenth argumenterer for eksempel med at steile fronter og ensidige kontrakter ikke nødvendigvis vil være fruktbare på lang sikt, og at man oftere bør legge vekt på felles verdi av avtalen for de involverte partene. Mindre tautrekking, mer fokus på balanse og langsiktig verdiskapning for kontraktspartene, altså.

Hvis du er regnskapsfører, forholder du deg til mange typer kontrakter i hverdagen: Arbeidsavtaler, kontrakter for kjøp, salg og leveranser, bankvilkår, forhandler- og franchiseavtaler, aksjonæravtaler og andre typer samarbeidsavtaler. Jo bedre skrevet en avtale er, dess lavere blir risikoen for uenighet, uro og konflikt.

Vi har laget en hendig guide som du kan laste ned her. Den gir oversikt og innsikt i hva som er viktig å tenke på når man utformer kontrakter, og nettopp hvordan man kan bruke kontrakter som verktøy for samarbeid og verdiskapning.

 Last ned

 

avtaler, kontrakter, Verdiskapning