Blokkjeder kan endre regnskapsbransjen

Arnfinn Blom / desember 11, 2018
Arnfinn Blom

Blokkjede er det nye moteordet i finanssektoren, og den kan få stor betydning for regnskapsbransjen.

- Jeg tror ikke regnskapssystemene i seg selv blir så veldig annerledes med blokkjede, men bransjen får nye verdiobjekter å forholde seg til og ting må kanskje føres på andre måter, sier samfunnsøkonom Torbjørn Bull Jenssen i Arcane Crypto.

Selskapet driver investerings- og tradingvirksomhet innen kryptovaluta, og jobber med å bygge opp et økosystem av selskaper i den samme nisjen for å konsolidere miljøet.

Må følge regler

Blokkjeder - block chain – er ikke distribuerte databaser, som mange hevder. Det er logger hvor du kun kan legge til informasjon, ikke endre eller slette den. Blokkjeden (loggen) lagres typisk på alle nodene/datamaskinene som er med i nettverket, og du får ikke lagt til ny informasjon før alle nodene i nettverket har verifisert og godkjent transaksjonen din som gyldig og at den følger reglene for blokkjeden.

Informasjonen samles i blokker som blir lagt til i kjeden etter gitte konsensusregler. På den måten kan brukerne være sikre på at den seneste blokken i kjeden inneholder korrekt og oppdatert informasjon om transaksjoner eller andre data.

Jenssen mener blokkjedeteknologien egentlig ikke er noen ny teknologi, og at loggføring er noe vi har drevet med lenge. Det nye som kom med kryptovalutaen Bitcoin i 2009, er måten ulike teknologier kombineres for å skape et åpent og sikkert system som brukerne har tillit til, og som gjør at man kan eliminere fordyrende og begrensende mellomledd.

Sikrere og enklere

Dagens kortbetalingsløning er et pull-system. Du ber mottakeren om å trekke det beløpet han skal ha. Kryptovaluta er et push-system hvor du sender beløpet direkte til mottakeren.

- Det er mye sikrere og sjansen for svindel blir langt lavere, sier Jenssen.

Han trekker frem eksempler fra helsevesenet for å belyse at du ikke er avhengig av å bruke blokkjede for å lykkes med digitalisering. I Estland startet de en fulldigitalisering av helsevesenet i 2005 ved å bygge på den nasjonale it-infrastrukturen X-road, og allerede i 2009 rullet de ut nasjonal elektronisk pasientjournal. Dette systemet sikrer at brukernes data er oppdatert til enhver tid, og en helsearbeider kan raskt finne ut av din historikk, uavhengig av hvilket sykehus pasienten havner på. I Norge er dette umulig per i dag og selv om arbeidet med «En innebygger en journal» er planlagt frem til 2036, har man fortsatt ingen plan for når en fullstendig løsning skal være på plass. 

I Estland vurderer man nå om man skal utnytte såkalt «blokkjedeteknologi» for å gjøre tjenesten enda bedre, men man behøvde ikke blokkede for å lykkes i utgangspunktet. Det er med andre ord ikke mangel på «blokkjedeteknologi» som gjør at vi ikke er kommet lengre i Norge.

Må samarbeide

I lukkede systemer kan man bruke løsninger som eksisterte før Bitcoin oppstod eller man hadde begrepet blokkjede. Et regnskapssystem hvor det er begrensinger på hvem som har hvilke tilganger og rettigheter, vil kunne gjøres veldig effektivt og sikkert, hvis du får aktørene til å samarbeide.

- Teknologien som kreves har vært tilgjengelig siden 90-tallet, men det er de organisatoriske hindringene som er vanskelig å overkomme. Å få selskaper til å bli enige om å bruke én standard, sier Jenssen.

Flere store internasjonale aktører som IBM og Maersk har forsøkt å utvikle lukkede systemer med blokkjede, men utfordringen er at konkurrenter ikke vil være med å bruke teknologi som noen andre eier og kontrollerer.

- Dette klassiske problemet blir ikke noe mindre med blokkjedeteknologien. Det er vanskelig å få selskaper og organisasjoner til å samarbeide på denne måten, sier Jenssen.

Svaret kan ligge i bruken av åpne systemer som alle kan koble seg på. Internett er et eksempel på dette. Teknologien som ligger til grunn, TCP/IP, er noe alle bruker. Så kan brukeren velge om de vil laste ned Explorer eller Firefox for å navigere rundt på nettet med. Uansett kan alle lese VGs nettside på sin egen maskin.

Store verdier

Utfordringen med et helt åpent loggføringssystem, som skal bokføre eierskapet av digitale verdier, er muligheten til å lage falske brukerkontoer, og lage så mange at man får en dominerende størrelse i nettverket, og på den måten kan bestemme hvilke blokker som skal hektes på kjeden.

I tilfellet med Bitcoin har man løst dette sikkerhetsproblemet ved at de nodene som får legge ut nye blokker, først må bruke store ressurser på å løse avanserte problemer som er gitt i en algoritme. Så vil kjeden automatisk velges som den versjonen hvor det er løst flest problemer, altså brukt mest ressurser. Skal du da endre gamle transaksjoner må du først løse deg bakover i kjeden for å gjøre endringer, og så løse oppgaver fremover for å få informasjonen ut i kjeden.

- Det lar seg vanskelig gjøre, og det er i hvert fall ikke lønnsomt. Det er denne mekanismen som kalles mining, som gjør blokkjeden sikker selv uten mellomledd, sier Jenssen.

Han forteller at flere store aktører ser på hvordan de kan utnytte åpne blokkjeder fremover, som Bitcoin og Ethereum. Selskaper som Microsoft bruker store ressurser for å finne nye måter å jobbe mer sikkert og effektivt på.

- I dag bruker store selskaper helikopter for å fly store kontrakter mellom seg. På den måten sikrer de seg at det er den seneste versjonen de har. Med blokkjeder får du en sikker validering av at det er den siste versjonen som distribueres, sier Jensen.

Trikkeskinner og hesterumper

Han mener utfordringen er å få mange store aktører til å bytte til en ny infrastrukturteknologi. Det går under benevnelsen path-dependency.

- Konsekvensene av feil ved innføringen av, og kostnadene av å omstille til noe nytt er stå store at vi beholder den gamle teknologien. Det er det som gjør at bredden mellom trikkeskinnene fortsatt er tilpasset bakenden på en hest, sier Jenssen.

Han mener blokkjedeteknologi vil gi muligheter som er gunstige for brukerne. I dagens situasjon er systemet bygget opp på en sånn måte at brukerne stenges inne, og vinneren tar alt. Har du en Facebook-bruker er den låst til Facebook, selv om du gjerne skulle flyttet den over til en annen tjenesteleverandør, og selskapet sitter igjen med mesteparten av profitten.

Med blokkjede kan brukerne lage sine egne elektroniske IDer som er sikre, og så kan du bygge integrasjonen på toppen. Du vil kunne få den samme interaksjonen du får fra Facebook, Google eller Airbnb, men du kan selv velge hvilken klient du vil bruke, på samme måte som for internett hvor du selv kan velge nettleser og søkemotor.

- Betalingsløsninger egner seg veldig godt for blokkjede. Om du handler med et selskap i Singapore i dag, er du avhengig av en lang rekke banker på veien som kan bistå deg i å få pengene hjem til Norge. Med kryptovaluta kan du hoppe over alle de fordyrende mellomleddene, og du er sikret mot at betalingen fryses på veien, sier Jenssen.

For regnskapsbransjen tror han digitaliseringen og automatiseringen vil fortsette, og at blokkjede vil bidra på sin måte.

- Regnskapsførere må forholde seg til nye verdiobjekter, skapt av på åpne blokkjeder. Mange selskaper bruker allerede digitale verdiobjekter som Bitcoin. Det kan bli nye måter å håndtere eierskap til data på, og det blir utfordringer med tanke på hvor poster hører hjemme og hvordan de skal føres. Blokkjedeteknologi vil også føre til store endringer i hva som blir kilden til informasjon som kommer inn av informasjon til regnskapssystemene, sier Jenssen.

Last ned gratis håndbok Hvordan kjempe om regnskapskundene når alle er blitt digitale                                                                                                          

Digitalisering, Regnskap, blokkjeder