Å finne en god match

Finago / mai 8, 2017
Finago
Når regnskap på nett er viktig: Slik velger du riktig regnskapsbyrå.

Hvordan-velge-riktig-regnskapsbyra.jpg

Det er mange ting å passe på når du skal velge et regnskapsbyrå som passer for deg og din bedrift. Hvordan ta det rette valget?

Det digitale skiftet preger mange bedrifter – på ulike måter. I etablerte bedrifter snur man på hver stein for å effektivisere, forenkle og forbedre gamle systemer og arbeidsprosesser. Omstillingsprosesser for de ansatte kan være krevende, men det kan også føre til gevinst i form av bedre arbeidsflyt og mer tid til å konsentrere seg om de viktige oppgavene, som å selge eller yte service, mens digitalisering rydder gamle tidstyver av veien.

Gjør livet lettere

Elektroniske økonomistyringssystemer gjør ofte livet lettere for mange bedrifter. Den skybaserte programvaren til Procountor gjør for eksempel at bedrift og regnskapskontor jobber i det samme systemet, med de samme dataene. Programvaren har funksjoner som fakturering, innkjøpsfakturabehandling, reskontro, regnskapsføring og finansiell rapportering. Det er derfor viktig å ta med seg aspekter som systemkompetanse og digitalt tjenestetilbud inn i vurderingen når du skal velge regnskapskontor.

Bedre oversikt

Hvis du har funnet et elektronisk økonomistyringssystem som passer godt til din bedrifts behov, vil det være fornuftig at regnskapskontoret du velger å samarbeide med har god erfaring med å bruke det samme systemet. Det gir bedriftens beslutningstakere bedre oversikt over økonomien fra dag til dag, og det vil kunne frigjøre tid og ressurser internt hvis dere sammen finner fram til en god arbeidsfordeling. Husk at for endel bedrifter kan regnskapskontoret også være en god rådgiver og støttespiller i økonomiske spørsmål, og en garantist for at bedriften overholder frister, lover og regler.

Last ned vår sjekkliste

Vi har utarbeidet en 10-punkts sjekkliste for hva du bør passe på når du skal velge et regnskapsbyrå som passer for deg og din bedrifts behov. Den er like nyttig enten du er i en oppstartsfase og skal finne en løsning for både økonomistyring og regnskap, eller du er beslutningstaker i en etablert bedrift som vurderer å bytte regnskapskontor, for eksempel i forbindelse med innføring av et nytt økonomistyringssystem. I alle tilfeller handler det om å finne en god match.

 Last ned

 

Regnskapskontor, Økonomistyring, Digitalt regnskap