Yritysvastuu ja luottamus käsi kädessä

Piia Similä / 26.9.2018
Piia Similä

Yritysvastuu ja luottamusYritysvastuu, yhteiskuntavastuu, kestävä, vastuullinen tai eettinen liiketoiminta – rakkaalla lapsella on monta nimeä. Yritysvastuu ja sen raportointi olivat aiheina webinaarissamme, jossa käytiin läpi vastuullisuusraportin laatimista ja vastuullisuuden hyötyjä yrityksille. 

Yritysvastuun juurissa on valitettavasti negatiivinen kaiku, koska ne kun kumpuavat epäluottamuksesta –skandaaleista, joiden seurauksena kuluttajien luottamus yrityksiin on heikentynyt. Julkisuudessa esille nousset rahanpesuskandaalit tai uutiset työntekijöiden huonosta kohtelusta ovat olleet omiaan luottamuspulan syntymiseen.

Vastauksena epäluottamukseen on kehitetty läpinäkyvä ja avoin tulosten ja tekemisten raportointi – yritysvastuun raportointi. Yritysvastuuta voi tarkastella useista eri näkökulmista ja se voidaankin jakaa osiin:

- taloudellinen vastuu
- ympäristövastuu
- sosiaalinen vastuu.

Taloudellisesta vastuun kysymyksiä ovat, mihin ja miten yrityksen varoja on käytetty. Myös korruption ja lahjonnan estäminen ovat taloudelliseen vastuuseen liittyviä teemoja, kuten verosuunnittelukin, joka aika ajoin nousee keskusteluun.

Ympäristövastuuta on esimerkiksi ympäristötekijöiden huomioiminen koko hankintaketjussa, kierrättäminen tai vaikka pienessä muta tärkeässä mittakaavassa toimistokulttuurin ympäristöystävällisyys. Sosiaalisen vastuun teemoja ovat ihmisten kohtelu, niin työntekijöiden, asiakkaiden, alihankkijoiden kuin muiden sidosryhmienkin.
Vastuullisuus käsittää nämä kaikki osa-alueet, ja sen pohjana on hyvä hallinto, johdon vastuu.

Miten vastuu viedään puheista teoiksi?

Miten ja missä vastuullisuus sitten näkyy yritysten toiminnassa? Ensimmäinen vastaus on strategia, jossa käsitellään esimerkiksi riskienhallintaa ja erilaisia liiketoimintamahdollisuuksia. Toiseksi vastuullisuus jalkautuu tekoina, erilaisina vastuullisuusohjeistuksina ja koulutuksina, ja se kannattaa huomioida tuotekehityksessä. Yhtä lailla siitä viestiminen on tärkeää niin ulkoisesti kuin sisäisestikin. Tekojen seuraaminen on tärkeä osa prosessia; mitataan tavoitteita, seurataan tuloksia ja tehdään jatkuvasti paranuksia. Maailma ei tule tässäkään kerralla valmiiksi, vaan vastuullisuus on prosessi, jota täytyy viedä jatkuvasti eteenpäin.

Kenelle pakollista?

Yritysvastuun raportointi on hyvä säännöllinen, esimerkiksi vuosittainen, keino kertoa yrityksen vastuuteoista. Kaikille yrityksille se ei kuitenkaan ole pakollinen, vaikkakin jokaiselle hyödyllinen. Raportin voi ajatella olevan ulkoisen tiedottamisen lisäksi oivallinen väline sisäiseksi työkaluksi. Pakollista raportointi on suurille yrityksille, joiden liikevaihto vähintään 40 miljoonaa ja tase 20 miljoonaa ja joilla on henkilöstöä keskimäärin yli 500 tilikauden aikana ja jotka ovat yleisen edun kannalta merkittäviä (esimerkiksi listayhtiöt, luottolaitokset, vakuutusyhtiöt). Näiden kaikkien edellytysten on täytyttävä. Myös muun muassa valtionyhtiöiltä edellytetään vastuuraportointia yhtiökokoukselle yhteiskuntavastuun tavoitteiden toteutumisesta.

Jäikö webinaari näkemättä?

Perehdy tarkemmin aiheeseen lataamalla maksuton webinaaritallenne. 

Katso tallenne

 

Yrityksille