Yrityspäättäjä – tee talousraporteista parhaita kavereitasi

Piia Similä / 21.2.2019
Piia Similä

TalousraportointiTalousraportoinnista ja luvuilla johtamisesta puhutaan paljon, mutta raporttiviidakko ja pitkät Excel-listaukset täynnä lukuja saavat kylmän hien nousemaan monen yrittäjän otsalle. Mitä ihmettä raporteista pitäisi osata lukea? Miten niitä voi ja kannattaa hyödyntää päätöksenteossa? Mitä raportteja yrityksen talouden ennustamiseen tarvitaan ja miksi?

Hyvän raportin määritelmiä löytyy varmaan yhtä monta kuin on erilaisia raporttejakin. Tosin tässä piilee jo ensimmäinen viisaus puhuttaessa hyvästä raportista. Hyvä raportti on selkeä ja kertoo käyttäjälleen relevantin tiedon. Sitä on helppo käyttää, ja se on helposti saatavilla. Lisäksi ajantasaisuus on monesti mainittu tärkeä ominaisuus.

Suunnittelua ja seurantaa

Budjetointi on yrityksen talouden suunnittelun kivijalka. Raporttien avulla taas voidaan valvoa sitä, kuinka hyvin taloudelliset tavoitteet saavutetaan. Raportointi kannattaakin laatia selkeäksi ja huomioida, että siitä selviävät ainakin tiedot yrityksen kannattavuudesta, vakavaraisuudesta, maksuvalmiudesta ja siitä, kuinka tavoitteet on saavutettu. Jos nämä tiedot ovat ajantasaisina käytettävissä aina, kun yritysjohto niitä tarvitsee, se pystyy reagoimaan ketterästi ja nopeasti eteen tuleviin tilanteisiin. Budjetointihan ei ole yrityksen lakisääteinen velvollisuus kuten esimerkiksi kirjanpito tai tilinpäätöksen laatiminen, mutta silti se kannattaa valjastaa osaksi yrityksen taloushallintoa.

Raportointi jaetaan perinteisesti ulkoiseen ja sisäiseen raportointiin. Ensin mainitulla viitataan lakien säätelemään raportointiin, esimerkkinä erilaiset viranomaisraportit. Jälkimmäinen taas on liiketoimintakohtaista, ja sen tavoite on nostaa esille poikkeamia, kaikkea sellaista, mihin päätöksenteolla on syytä ja voidaan reagoida. Sisäisillä raporteilla voidaan raportoida muun muassa

  • myyntiä
  • kustannuksia ja
  • kannattavuutta.

Nämä ovat useimmissa yrityksissä säännöllisesti seurattavia taloustietoja. Lisäksi sisäisiksi raporteiksi lasketaan esimerkiksi niin sanotut ad hoc -raportit satunnaisiin tarpeisiin. Ne muodostetaan usein eri lähteitä yhdistellen manuaalisesti, kun taas iso määrä erilaisia raportteja on mahdollista muodostaa täysin automaattisesti sähköisessä taloushallinnon ohjelmistossa. Kun yrityksellä on käytössään sähköinen taloushallinnon ohjelmisto, jossa kaikki yrityksen taloustieto on kootusti yhdessä paikassa, raporttien ulossaaminen on muutaman napinpainalluksen päässä. Lisäetuna näissä raporteissa on mahdollisuus porautua aina alkuperäiselle tositteelle asti. Lisäksi kirjanpitäjällä on pääsy samaan näkymään yrittäjän kanssa, jolloin tukea ja tulkinta-apua on vaivaton saada.

Procountorissa on paljon eri toimintoihin liittyviä raportteja, muun muassa erilaisia kirjanpitoraportteja, myyntien ja ostojen raportointia, johdon raportointia tai maksuraportteja. Raportit ovat käytössä ja maksuttomia aina silloin, kun raportoitavat toiminnot ovat yrityksellä käytössä.

Raportit haltuun

Tutustu maksuttomaan oppaaseemme. Raportoinnin mitä, missä, milloin on valmiiksi pureskeltu paketti yrityspäättäjille.

Lataa opas »

 

Sähköinen taloushallinto, Procountor, Johtaminen ja raportointi