Yrityksen taloustiedot avuksi haastavaan tilanteeseen

Piia Similä / 24.3.2020
Piia Similä

fb29_1200x630Koronatilanne on vaikuttanut nopeasti pk-yritysten toimintaan. Yritykset joutuvat varautumaan rajuihinkin myynnin laskuihin ja toiminnan supistamiseen. Mediassa uutisoidaan laajoista sopeuttamistoimista, ja hallitus on esittänyt jo erilaisia väliaikaisia toimenpideitä yritysten auttamiseksi, mm.:

  • yritykset voivat lykätä verojen ja työeläkemaksujen maksamista myöhemmäksi, yli kevään
  • lomautuspäätösten ilmoitusaika lyhenee 5 päivään (aiemmin 14 päivää), lomautusoikeus ulottuu myös määräaikaisiin työsuhteisiin
  • lomautus- ja irtisanomistilanteissa työttömyysturvan piiriin pääsee heti (joilloin lomauttavan yrityksen ei tarvitse maksaa palkkaa), työssäoloehtoa lyhennetään ja työttömyysturvan omavastuuaika poistetaan
  • Finnveran takaukset pankkien myöntämille yritysluotoille nousevat 80 %:iin luoton määrästä, ts. yritykset hakevat lainaa pankista, ja Finnvera takaa lainoja
  • Business Finlandin valtuuksia nopeisiin, yrityksiä tukeviin toimiin lisätään
  • työeläkemaksuja alennetaan 2,6 prosenttiyksikköä
  • yrittäjät ja freelancerit saavat mahdollisuuden työttömyystukeen.

Ajantasainen taloustieto saatavilla koko ajan

Juuri nyt on tärkeää, että yritykset pystyvät seuraamaan taloustilannettaan ja kassaansa reaaliajassa jatkuvasti. Se onnistuu helposti sähköisen, reaaliaikaisen taloushallinto-ohjelmiston avulla.

Procountor Taloushallintoa ja monia sen lisäpalveluita kannattaa hyödyntää yrityksissä tehokkaasti, yhteistyössä oman tilitoimiston kanssa, josta saa apua ja neuvoja talouden seuraamiseen. Löydät tästä kirjoituksesta palveluita ja Procountorin ominaisuuksia, joista on apua yrityksen taloustietojen seuraamiseen ja bisneksen pyörittämiseen myös etänä. 

1. Seuraa raporteista kassavirtaennustetta ja muita talouslukuja

Procountorissa on maksutta käytössä monenlaisia raportteja taloustilanteen tarkastelemiseen. Niitä kannattaa hyödyntää laajasti tässä tilanteessa. Esimerkiksi kassavirtaennustelaskelma on uusi, juuri julkaistu raportti, jonka avulla yrityksessä voi seurata aktiivisesti kassavirran liikkeitä. Kasssavirtaennusteen avulla on mahdollista tarkastella lähitulevaisuuden kassavirtoja ja saldokehitystä Procountoriin liitetyillä tileillä. Kassavirtaennusteraportti on maksuton kaikille Procountor Taloushallinto -käyttäjille.

Laskujen ikäjakauma on raportti, joka koostaa samaan näkymään osto- ja myyntilaskut niiden erääntymisen mukaan. Yrityksessä on helppo tarkastella, millaisia summia on erääntymässä milloinkin.

Hyvä konkreettinen hyötytyökalu on myös myyntilaskuilla oleva erikoistilanteet-toiminto, joka on hyödyllinen silloin, jos laskulle on tarpeen merkitä uusi eräpäivä, jos yritys esimerkiksi sopii asiakkaidensa kanssa eräpäivien muuttamisesta. Tällä tavoin ei myyntilasku jää turhaan erääntyneiden laskujen joukkoon ja kokonaisuus pysyy ajan tasalla.

Pankkitilin saldon saa näkyviin reaaliaikaisena tilaamalla omasta pankista Procountoriin kerran päivässä päivittyvät tiliotteet. Viikko- tai kuukausitiliotteiden tilaajien kannattaa pohtia, voisiko päivittäinen tiliotteen nouto olla nyt tarpeen. Tämän saa hoidettua olemalla yhteydessä omaan pankkiin. Päivittäiset tiliotteet kertovat ajantasaisesti tiedot kaikesta tilillä tapahtuvasta, mm. saapuneista ja lähteneistä maksuista ja  kassan saldosta.

2. Varmista laskujen perillemeno verkkolaskujen avulla

Verkkolasku on sähköisesti välitettävä lasku, jossa paperia ei käsitellä missään vaiheessa. Verkkolaskuja on mahdollista hyödyntää sekä yritysten välisessä kaupankäynnissä että kuluttajapuolella. Procountorista verkkolaskuja pääsee välittämään kuluttaja-asiakkaille suoraan heidän verkkopankkeihinsa. Verkkolaskutuksen avulla rahankierto yrityksessä nopeutuu ja mahdollistuu myös esimerkiksi siinä tilanteessa, jos koronavirusvaikutukset hidastavat postin kulkua ja papereiden käsittelyä.

Verkkolasku on myös luotettava tapa laskuttaa. Laskuttaja voi olla varma, että lasku menee perille – ja vastaanottajan päässä laskun käsittely on helppoa. Yrityksillä laskun tiedot siirtyvät suoraan heidän käyttämäänsä taloushallinnon ohjelmistoon.

3. Laadi tarvittavia sopimuksia vaivattomasti

Haastavassa markkinatilanteessa monessa yrityksessä on tarvetta monenlaisille sopimuksille, ovat ne sitten esimerkiksi työsuhteisiin, asiakassuhteisiin tai johonkin muuhun yritystoimintaan liittyviä. Procountorin lisäpalvelu Finago Sopimuskone on hyvä apu tilanteissa, joissa on tarvetta laatia nopeasti juridisesti päteviä ja oikeasisältöisiä sopimuksia. Se sisältää kaikki tärkeimmät yritystoimintaan liittyvät asiakirjamallit juristien laatimilla ja auditoimilla sisällöillä.

Esimerkiksi työsuhteeseen liittyvien asiakirjojen luominen onnistuu palvelussa helposti, ja palveluun sisältyvä sähköinen allekirjoitusmahdollisuus auttaa sopimusten voimaan saamisen nopeallakin aikataululla.

4. Allekirjoita sopimukset ja asiakirjat sähköisesti

Erilaisten sopimusten, kuten asiakassopimusten tai pöytäkirjojen, allekirjoittamiseen helppo tapa on sähköinen Finago Allekirjoituspalvelu. Sen avaaminen on maksutonta kaikille Procountor- asiakkaille ja onnistuu Procountorista suoraan. Palveluun PDF-muotoiset sopimukset lisäämällä se luo jokaiseen sopimussivuun allekirjoitussivun ja lähettää allekirjoituskutsut sähköpostilla. Verkkopankkitunnuksilla tai henkilökohtaisella salasanalla tunnistautumalla pääsee turvallisesti ja tehokkaasti allekirjoittamaan tarvittavat asiakirjat.

Sähköinen taloushallinto helpottaa talouden seurantaa ja tuo reaaliaikaisen näkymän yrittäjälle

Sähköisen taloushallinnon tehokkaat prosessit on opas, josta löydät sähköisen toimintamallin edut yhteen koottuna. 

Lataa opas

Yrityksille