Voiko tilitoimistolta vaatia neuvoja?

Katja Kuntola / 28.10.2015
Katja Kuntola

Rajoittuuko viestintä tilitoimistosi kanssa kuittien ja taulukoiden vaihtoon kerran kuussa? Onko tilitoimistosi perehtynyt toimialaasi ja yritykseesi? Haluaisitko enemmän neuvoja tilitoimistoltasi?

Perinteinen tilitoimisto lähettää asiakkaalleen raportin täynnä lukuja. Moderni tilitoimisto puolestaan kertoo, mitä taulukon luvut tarkoittavat asiakasyrityksen kannalta. Kysyimme modernia tilitoimistoa pitävältä Juha-Matti Sivulalta, mitä asiakas voi vaatia ja miten yhteydenpidon pitäisi toimia.

Asiantuntijaneuvoja liiketoiminnan tueksi

Yrittäjä tarvitsee liiketoiminnan pyörittämiseen ja päätöksenteon tueksi tietoa, jota tilitoimistoilla on. Tilitoimistoyrittäjänä Sivula on huomannut, että yrittäjät osaavat nykyään vaatia tilitoimistoltaan muutakin kuin laskun ja raportin kerran kuussa.

Tilitoimiston tuottama arvokas tieto ei kuitenkaan välttämättä saavuta yrittäjää. Tahallisesta tiedon pimittämisestä ei ole kyse, mutta aikaa neuvontaan jää vähän. Parhaimmillaan tilitoimisto tarjoaa yritykselle tärkeää taustatietoa ja näkemystä tärkeiden päätösten tueksi. Yrittäjälle tällainen tuki voi olla kultaakin kalliimpaa tulosten parantamisen ja yllätysten välttämisen kannalta.

Sivula kertoo halunneensa pitää kynnyksen asiakkaalle mahdollisimman matalana. ”Perus puhelin- ja sähköpostineuvonta on maksutonta ja sitä tarjotaan varmasti päivittäin jollekin asiakkaalle”, hän sanoo. ” Sen lisäksi olemme, asiakkaan niin halutessa, mukana suunnittelemassa asiakkaan taloudenpitoa. Toisilla asiakkailla tämä on säännöllistä ja jatkuvaa, toisilla enemmän poikkeustilanteisiin liittyvää neuvontaa.”

Asiakkaan yhteydenottokynnys on haluttu pitää matalana. Usein asiakas onkin itse yhteydessä, mutta Sivulan mukaan on myös asioita, joista ollaan proaktiivisesti yhteydessä asiakkaaseen ennen kuin asiakas osaa asiasta kysyä.

Nykyaikaiset sähköiset ohjelmistot mahdollistavat sen, että tietoa voi helposti jakaa tilitoimiston ja yrittäjän välillä. Yrittäjä voi esimerkiksi kuvitella, että yrityksellä menee hyvin, kun kassassa on rahaa. Varat saattavat kuitenkin olla verottajan tai eläkeyhtiön saatavia. Tällöin tilitoimiston rooli on pitää asiakas ajan tasalla.

On sanottava suoraan

Sivulan kokemusten mukaan asiakkaat arvostavat suoraa palautetta. Esimerkkinä Vihaisen Talouspäällikön ja heidän asiakkaansa Katleena Kortesuo Oy:n välillä käyty keskustelu. ”Välillä joutuu sanomaan ikäviäkin asioita aika suoraan, mutta asiakkaat kyllä lopulta arvostavat sitä. Siitä he meille maksavat”, hän kertoo.

Asiakas osaa itsekin lukea tuloslaskelman ja taseen läpi. Tilitoimiston asiantuntijuus tuleekin esiin lukujen tulkinnassa ja vertailussa. Se voi tarjota asiakkaalle uusia kiinnostavia palveluita, jotka auttavat ennakoivasti hallinto- ja talousasioissa.

Sivulan mukaan suurin hyöty talouden suunnittelussa on siinä, että luvuille saadaan jokin vertailukohta. Esimerkiksi kirjanpidon kulutilillä oleva summa ei kerro mitään siitä, onko onnistuttu vai ei. Täytyy olla jokin vertailukohta, kuten budjetti. Sivulan mukaan melko monelta yrittäjältä vertailukohdat puuttuvat kokonaan. ”Silloin käy usein niin, että toiminta ei ole suunnitelmallista ja tavoitteellista”, hän huomauttaa. 

Ilman sujuvaa yhteistyötä ja tietojen vaihtoa, yrittäjä voi perustaa päätökset vääriin tietoihin. Sähköinen taloushallinto mahdollistaa reaaliaikaisen tietojen päivittämisen ja vaihtamisen, jolloin yrittäjä ei jää pimentoon. 

Säästä aikaa, vaadi parempaa

Tilitoimistolta halutaan proaktiivisuutta ja asiakasyritykselle räätälöityjä palveluita. Sähköiseen taloushallintoon siirtynyt tilitoimisto pystyy niitä tarjoamaan, koska sähköinen taloushallinto mahdollistaa tilitoimiston tehokkaan toiminnan.

Tehokkaasti toimivalla tilitoimistolla jää aikaa muuhunkin kuin perinteiseen kuittirumbaan – kuten perehtyä asiakkaan toimialaan ja bisnekseen. Lakisääteisen kirjanpidon ja raporttien lisäksi on mahdollista esimerkiksi konsultoida ja neuvoa. Tilitoimiston asiakas saa lisäarvoa räätälöidystä analyysista: mitä raportin luvut tarkoittavat ja miten niihin tulisi reagoida juuri tässä yrityksessä ja tällä toimialalla. Mitä firman myyntiluvut käytännössä tarkoittavat myyjien arjen kannalta?          

Pystyykö tilitoimistosi tähän? Jos ei, on aika vaatia parempaa. Lataa opas, jossa kerromme vielä viisi vinkkiä toimitusjohtajalle, miten ottaa talous haltuun ja pitää yllätykset kurissa.

lataa

 

Sähköinen taloushallinto