Verotus – suunnittelua vaille valmis

Piia Similä / 26.9.2019
Piia Similä

Verotus | Finagon blogiKari Alhola kävi webinaarissamme läpi osakkaan ja osakeyhtiön verosuunnittelua. Millaisia kysymyksiä tilitoimiston on tärkeä esittää asiakkaalle? Millä perusteilla verosuunnittelua kannattaa tehdä? Miten tilitoimisto voi tukea pk-yritysasiakkaidensa kokonaisvaltaista verosuunnittelua?

Kysy ainakin nämä kysymykset

Verosuunnittelussa on hyvä lähteä liikkeelle peruskysymyksistä yrittäjälle. Huolellinen taustaselvitys kannattaa, jotta sekä yrittäjä että taloussuunnittelua tekevä tilitoimisto ovat samalla kartalla tavoitteista. Samalla on hyvä muistaa, että toisinaan yrittäjän toiveet ja tavoitteet voivat olla kaukana todellisen tilanteen sallimista mahdollisuuksia, jolloin tilitoimiston ammattiosaaminen korostuu.

Kuinka paljon yrittäjä tarvitsee rahaa yksityismenoihinsa?
Varojen nostaminen on verosuunnittelun ensimmäinen steppi ja lähtökohta. Kannattaa miettiä yhdessä suuntaa antava mutta realistinen tavoite.

Kuinka paljon yrityksestä voidaan nostaa varoja?
Seuraavaksi tarvitaan selvitys, onko yhdessä määritelty tavoitesumma mahdollista nostaa yrityksestä. Huomioitavia seikkoja ovat yritysmuoto ja muun muassa se, riittääkö yrityksestä vapaata pääomaa nostettavaksi, vaarantaako nostosuunnitelma yrityksen maksukykyä ja niin edelleen. Jos suunnitelma ja todellisuus ovat ristiriidassa keskenään, pohdi, onko huolellisella suunnittelulla mahdollista vaikuttaa tilanteeseen.

Millä tavalla varoja on mahdollista nostaa? 
Yhtiömuoto ja sen raamit määrittelevät varojen nostotavan, esimerkiksi osakeyhtiöstä voi varoja nostaa palkkana, osinkoina tai muina varojenjakona, vaikkapa omia osakkeita hankkimalla.


Mitä seurauksia varojen nostamisesta on?
Huomioi osakeyhtiössä osinkoverosäännökset, vertaile esimerkiksi palkan verotusta ja muiden vaihtoehtojen veroseurauksia ja ota huomioon kokonaisverorasitus.

Miten osinkoja ja palkkaa verotetaan?

Palkanmaksu on vähennyskelpoista yhtiön tuloksesta ja verotetaan kokonaisuudessa saajaltaan. Osinko taas on voitonjakoa, eikä se ole vähennyskelpoista yrityksen tuloksesta.

Jos varojen nostotarve on maltillinen osakeyhtiön verotettavaan tuloon verrattuna, kokonaisverorasitus määräytyy pitkälti yhteisöverokannan mukaan. Tällöin varojen nostaminen voi olla kannattavaa tehdä yhteisöverokantaa alemmilla veroilla esimerkiksi maltillista palkkaa maksamalla. Sen sijaan jos varojen nostamisen tarve on verotettavaan tuloon verrattuna suuri, yrittäjän verokanta on ratkaisevassa asemassa, kun tarkastellaan kokonaisverotusta.

Palkan ja osingon verotuksellinen edullisuus on aina tapauskohtaista. Merkittävimmät siihen vaikuttavat tekijät ovat varojen nostotarve ja nettovarallisuus.

Jäikö webinaari näkemättä?

Kari Alholan runsaasti konkreettisia esimerkkejä sisältävä webinaari on ladattavissa maksutta.

Lataa tallenne»

 

Verotus