Verohallinto ottaa käyttöön Suomi.fi-valtuudet

Merja Luntta / 12.6.2018
Merja Luntta
Finago_numbers-with-love
Verohallinto siirtyy käyttämään Suomi.fi -valtuuksia. Verohallinnon asiointikanavissa Katso-palvelun käyttö päättyy vuoden 2019 loppuun mennessä. Veroasiointeja koskevia valtuutuksia on voinut alkaa antaa tai pyytää Suomi.fi:n Valtuudet-palvelussa 15.5.2018 alkaen. Käytössä ne toimivat 1.11.2018 alkaen. Verohallinto on tiedottanut asiasta omalla uutiskirjeellään ja Vero.fi-sivuston Uutiset-sivustolla 16.5.2018.
 

Suomi.fi-valtuudet verohallinnon asiointikanavissa

Sekä henkilö- että yritysasiakkaat voivat jatkossa asioida verohallinnon asiointikanavissa Suomi.fi-valtuuksin. Yrityksen tai organisaation nimissä voi asioida, jos:

• on verohallinnon hyväksymä toimielinrooli merkittynä kaupparekisterissä tai yritys- ja yhteisötietojärjestelmässä (YTJ).
• on saanut sähköisen valtuuden yrityksen tai organisaation nimenkirjoitusoikeudelliselta henkilöltä.

Verohallinto tarkistaa Suomi.fi-valtuuksien avulla:
• henkilön tai yrityksen valtuudet
• oikeudet asioida sähköisesti toisen henkilön tai edustamansa yrityksen puolesta.
 
Suomi.fi-valtuuksin voi asioida valtuusroolinsa mukaisesti Verohallinnon tarjoamissa asiointikanavissa, kuten OmaVero-, Ilmoitin.fi-, Lomake.fi-palveluissa sekä asiakaspalveluissa (käynti ja puhelin). Verohallinnon verkkopalveluun Suomi.fi-valtuutettu voi kirjautua joko henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksillaan, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla.

Suomi.fi-valtuusroolit veroasioiden osalta ovat:
• Veroasiointi, jolla voi hoitaa kaikki veroasiat kaikissa asiointipalveluissa
• Veroilmoittaminen, jota toimii muissa asiointikanavissa mutta ei OmaVero-palvelussa.

Palkka.fi-asiointipalvelua varten on olemassa oma Suomi.fi-valtuus: palkkatietojen käsittely, jolla valtuutettu voi antaa valtuuttajan puolesta palkkatietoja, maksaa palkkoja ja työnantajamaksuja sekä lähettää ilmoituksia Palkka.fi-palvelussa.
 

Katso-tunnisteet

Katso-tunnisteet ovat käytössä Suomi.fi-valtuuksien rinnalla siirtymäajan siten, että:
• Liikkeen- tai ammatinharjoittajien ja/tai heidän asianhoitajiensa pitää siirtyä käyttämään Suomi.fi-valtuuksia verohallinnon asiointikanavissa marraskuusta 2018 alkaen.
• Osakeyhtiöt, asunto-osakeyhtiöt, kommandiittiyhtiöt ja avoimet yhtiöt voivat käyttää Katso-tunnisteita Verohallinnon asiointikanavissa siirtymäkauden loppuun asti eli vuoden 2019 loppuun saakka.
• Yhtymät, kuolinpesät, yhteisetuudet, säätiöt, yhdistykset, ulkomaalaiset ja julkiset toimijat ja niiden asianhoitajat käyttävät veroasiointiin Katso-tunnistetta, kunnes toisin ilmoitetaan.


Tulorekisterin asiointipalvelu

Myös tulorekisterin asiointipalvelussa otetaan käyttöön Suomi.fi-valtuudet. Ensivaiheessa valtuudet koskevat 1.1.2019 alkaen voimaan astuvaa palkkatietoilmoittamista. Tulorekisterivaltuuksia voi antaa ja pyytää Suomi.fi:n Valtuudet-palvelussa elokuusta 2018 alkaen. Tulorekisterin asiointipalvelua varten Suomi.fi-palveluun lisätään omat valtuusroolit:
 
• Palkkatietojen ilmoittaminen
• Palkkatietojen katselu
 
Jos palkkatiedot lähetetään tulorekisteriin teknisen rajapinnan kautta eli joko Web Service -kanavien kautta tai SFTP-siirtona, ilmoitusaineistojen lähettäminen edellyttää tulorekisterin hakemuksesta myöntämiä varmenteita. Tällöin tulorekisteri ei lähetysten yhteydessä tarkista Suomi.fi-valtuuksia vaan luottaa siihen, että esimerkiksi tilitoimisto tai muu palkkahallinnon kumppani sitoutuu tulorekisteristä saamallaan varmenteella lähettämään palkkatietoja vain niiden asiakkaiden puolesta, joiden kanssa on tehnyt keskinäisen toimeksiantosopimuksen.

Finagon ohjelmistoista tulorekisteri-ilmoitusaineistot voidaan välittää tulorekisteriin suoraan teknisten rajapintojen kautta, jotka edellyttävät tulorekisterin myöntämien ja voimassa olevien varmenteiden käyttöä. Sen sijaan Suomi.fi-valtuuksia ilmoitusaineistojen lähettämisessä ei tarvita. Suomi.fi-valtuuksia kuitenkin tarvitaan esimerkiksi siinä tapauksessa, että tilitoimisto käyttää myös tulorekisterin asiointipalvelua asiakkaansa puolesta. Tilitoimisto esimerkiksi käy selailemassa ilmoitustietoja tai tilaamassa raportteja niiden asiakkaiden puolesta, jotka ovat tilitoimistolle tulorekisterivaltuudet Suomi.fi-palvelussa antaneet.

Vuoden 2020 alusta voimaan astuvaa eläkkeiden ja etuuksien ilmoittamista varten Suomi.fi-palveluun lisätään omat valtuusroolit vuoden 2019 aikana.
 

Lisätietoa tulorekisteristä

Olemme koonneet ladattavan oppaan, jossa tulorekisteri esitellään pähkinänkuoressa. Maksuttoman oppaan pääset lataamaan alla olevasta painikkeesta.
 
Lataa opas

tietosuoja, tulorekisteri, kansallinen tulorekisteri, tikon