Verohallinto ottaa käyttöön Suomi.fi-valtuudet

Merja Luntta / 12.6.2018
Merja Luntta
Finago_numbers-with-love
Verohallinto siirtyy käyttämään Suomi.fi -valtuuksia. Verohallinnon asiointikanavissa Katso-palvelun käyttö päättyy vuoden 2019 loppuun mennessä. Veroasiointeja koskevia valtuutuksia on voinut alkaa antaa tai pyytää Suomi.fi:n Valtuudet-palvelussa 15.5.2018 alkaen. Käytössä ne toimivat 1.11.2018 alkaen. Verohallinto on tiedottanut asiasta omalla uutiskirjeellään ja Vero.fi-sivuston Uutiset-sivustolla 16.5.2018.
 

Suomi.fi-valtuudet verohallinnon asiointikanavissa

Sekä henkilö- että yritysasiakkaat voivat jatkossa asioida verohallinnon asiointikanavissa Suomi.fi-valtuuksin. Yrityksen tai organisaation nimissä voi asioida, jos:

• on verohallinnon hyväksymä toimielinrooli merkittynä kaupparekisterissä tai yritys- ja yhteisötietojärjestelmässä (YTJ).
• on saanut sähköisen valtuuden yrityksen tai organisaation nimenkirjoitusoikeudelliselta henkilöltä.

Verohallinto tarkistaa Suomi.fi-valtuuksien avulla:
• henkilön tai yrityksen valtuudet
• oikeudet asioida sähköisesti toisen henkilön tai edustamansa yrityksen puolesta.
 
Suomi.fi-valtuuksin voi asioida valtuusroolinsa mukaisesti Verohallinnon tarjoamissa asiointikanavissa, kuten OmaVero-, Ilmoitin.fi-, Lomake.fi-palveluissa sekä asiakaspalveluissa (käynti ja puhelin). Verohallinnon verkkopalveluun Suomi.fi-valtuutettu voi kirjautua joko henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksillaan, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla.

Suomi.fi-valtuusroolit veroasioiden osalta ovat:
• Veroasiointi, jolla voi hoitaa kaikki veroasiat kaikissa asiointipalveluissa
• Veroilmoittaminen, jota toimii muissa asiointikanavissa mutta ei OmaVero-palvelussa.

Palkka.fi-asiointipalvelua varten on olemassa oma Suomi.fi-valtuus: palkkatietojen käsittely, jolla valtuutettu voi antaa valtuuttajan puolesta palkkatietoja, maksaa palkkoja ja työnantajamaksuja sekä lähettää ilmoituksia Palkka.fi-palvelussa.
 

Katso-tunnisteet

Katso-tunnisteet ovat käytössä Suomi.fi-valtuuksien rinnalla siirtymäajan siten, että:
• Liikkeen- tai ammatinharjoittajien ja/tai heidän asianhoitajiensa pitää siirtyä käyttämään Suomi.fi-valtuuksia verohallinnon asiointikanavissa marraskuusta 2018 alkaen.
• Osakeyhtiöt, asunto-osakeyhtiöt, kommandiittiyhtiöt ja avoimet yhtiöt voivat käyttää Katso-tunnisteita Verohallinnon asiointikanavissa siirtymäkauden loppuun asti eli vuoden 2019 loppuun saakka.
• Yhtymät, kuolinpesät, yhteisetuudet, säätiöt, yhdistykset, ulkomaalaiset ja julkiset toimijat ja niiden asianhoitajat käyttävät veroasiointiin Katso-tunnistetta, kunnes toisin ilmoitetaan.


Tulorekisterin asiointipalvelu

Myös tulorekisterin asiointipalvelussa otetaan käyttöön Suomi.fi-valtuudet. Ensivaiheessa valtuudet koskevat 1.1.2019 alkaen voimaan astuvaa palkkatietoilmoittamista. Tulorekisterivaltuuksia voi antaa ja pyytää Suomi.fi:n Valtuudet-palvelussa elokuusta 2018 alkaen. Tulorekisterin asiointipalvelua varten Suomi.fi-palveluun lisätään omat valtuusroolit:
 
• Palkkatietojen ilmoittaminen
• Palkkatietojen katselu
 
Jos palkkatiedot lähetetään tulorekisteriin teknisen rajapinnan kautta eli joko Web Service -kanavien kautta tai SFTP-siirtona, ilmoitusaineistojen lähettäminen edellyttää tulorekisterin hakemuksesta myöntämiä varmenteita. Tällöin tulorekisteri ei lähetysten yhteydessä tarkista Suomi.fi-valtuuksia vaan luottaa siihen, että esimerkiksi tilitoimisto tai muu palkkahallinnon kumppani sitoutuu tulorekisteristä saamallaan varmenteella lähettämään palkkatietoja vain niiden asiakkaiden puolesta, joiden kanssa on tehnyt keskinäisen toimeksiantosopimuksen.

Finagon ohjelmistoista tulorekisteri-ilmoitusaineistot voidaan välittää tulorekisteriin suoraan teknisten rajapintojen kautta, jotka edellyttävät tulorekisterin myöntämien ja voimassa olevien varmenteiden käyttöä. Sen sijaan Suomi.fi-valtuuksia ilmoitusaineistojen lähettämisessä ei tarvita. Suomi.fi-valtuuksia kuitenkin tarvitaan esimerkiksi siinä tapauksessa, että tilitoimisto käyttää myös tulorekisterin asiointipalvelua asiakkaansa puolesta. Tilitoimisto esimerkiksi käy selailemassa ilmoitustietoja tai tilaamassa raportteja niiden asiakkaiden puolesta, jotka ovat tilitoimistolle tulorekisterivaltuudet Suomi.fi-palvelussa antaneet.

Vuoden 2020 alusta voimaan astuvaa eläkkeiden ja etuuksien ilmoittamista varten Suomi.fi-palveluun lisätään omat valtuusroolit vuoden 2019 aikana.
 

Lisätietoa tulorekisteristä

Olemme koonneet ladattavan oppaan, jossa tulorekisteri esitellään pähkinänkuoressa. Maksuttoman oppaan pääset lataamaan alla olevasta painikkeesta.
 
Lataa opas

Verotus, Tikon