Vastuunjaon miettiminen Tulorekisterin osalta kannattaa tehdä jo nyt

Hanne Linnama / 26.4.2018
Hanne Linnama
Tulorekisteri
 Tulorekisteri-projekti etenee hyvää vauhtia, ja ennen kesän tuloa olisikin hyvä miettiä konkreettisemmin tulevia muutoksia. Iso askel on otettu jo siinä vaiheessa, kun palkanlaskija ymmärtää, mitä ja miten tarvittavat tiedot ilmoitetaan tulorekisteriin. Tämän jälkeen olisi hyvä miettiä, kuinka eri vaiheet viedään osaksi nykyisiä prosesseja.

Missä vaiheessa pystymme aloittamaan valmistelevat toimenpiteet ohjelmistossa?

Ohjelmistotarjoajalta voi tiedustella, missä vaiheessa tulorekisteri-ilmoittamisen toimintoja tullaan julkaisemaan. Tästä ovat esimerkkinä luontoisedut: kun loppuvuodesta saamme Verohallinnolta päätökset vuoden 2019 luontoisetuarvoista, kannattaa selvittää, milloin nämä tiedot voidaan tallentaa tulevan vuoden palkanlaskentaa ajatellen.
 
Procountoriin uusia toiminnallisuuksia julkaistaan osissa syyskuusta joulukuuhun 2018. Syyskuussa ensimmäisenä tulevat rekisterikentät, joihin palkanlaskija voi tallentaa mm. yksittäisen henkilön tietoja sekä yhtiön palkanmaksutietoja. Toisessa vaiheessa tulevat palkkalajit ja palkkaperuste. Viimeistään tässä vaiheessa on syytä tarkastaa, että valitut palkkalajit vastaavat tulorekisterin tulolajeja. Palkkalajin ja tulolajin kohdistaminen on tehty Procountorin osalta jo valmiiksi, ja parhaimmillaan, kun kaikki on kohdallaan, tarkistaminen on riittävä toimenpide. Viimeisessä julkaisussa joulukuussa julkaistaan palkkalistat ja -laskelmat, jonka jälkeen ensimmäisiä palkkoja voi alkaa laskea vuodelle 2019.


Miten sovimme vastuunjaosta yrittäjän kanssa?

Toimeksiantosopimus on hyvä tarkistaa yrittäjän kanssa yhdessä. Sopimuksen avulla kannattaa käydä läpi muuttuneet ilmoituskäytännöt. Tällöin yrittäjää on myös helpompi ohjata oikeaan suuntaan.
 
Esimerkkinä tästä voidaan käyttää tilannetta, jossa yrittäjä on itsenäisesti tehnyt ja maksanut matkalaskuja. Jos hän on nostanut kilometrikorvauksia, päivärahoja tai ateriakorvauksia, nämä tulee ilmoittaa viiden päivän kuluessa palkkatietoilmoituksella tulorekisteriin. Tällaisessa tapauksessa on syytä sopia, kummalla ilmoittamisvastuu on. Vaihtoehtona voisi olla, että päivärahat, kilometrikorvaukset ja ateriakorvaukset maksetaan palkan yhteydessä, jolloin ilmoittaminen onnistuu yhdellä kertaa. Toinen tapa voisi olla, että yrittäjä luo ja lähettää itsenäisesti palkkatietoilmoituksen nostamistaan matkakuluista.


Mitä palkanlaskija voi tehdä jo ennen kesälomaa?

Näin keväällä on hyvä lähteä tutustumaan tarkemmin tulorekisteridokumentaatioon. Ensimmäinen dokumentti, josta on suositeltavaa aloittaa, on Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin. Kyseisessä dokumentissa käydään läpi yleisellä tasolla koko aihealue.
 

Tämän jälkeen voi siirtyä lukemaan Palkkatietoilmoituksen ja työnantajan erillisilmoituksen soveltamisohjetta,  joka pureutuu tarkemmin ilmoituksilla ilmoitettaviin tietokenttiin.

Kun nämä dokumentit on lukenut läpi, on päässyt jo hyvin perille siitä, minkälaisia tietoja tulorekisteriin ilmoitetaan.

Mukavaa kevättä, ja palailen aiheen pariin kuukauden päästä jälleen uudelleen. Käyn silloin vielä tarkemmin läpi, mitä olisi hyvä lisätä omalle työlistalle ennen kesälomaa!
 

Tulorekisteri pähkinänkuoressa

Mistä tulorekisterihankkeessa on kyse? Kokosimme maksuttoman oppaan, joka tiivistään aiheen.
 
Lataa opas
 

Tilitoimisto, Verotus, Procountor