Uutta kulman takana – Hyviä uutisia Procountorin mobiilikäyttäjille

Piia Similä / 30.5.2017
Piia Similä

kuitit-mini-02.jpg

Käyttäjätutkimus lähtökohtana. Asiakkaiden tarpeet etusijalla. Niistä nytkähtää liikkeelle ohjelmiston suunnittelu- ja kehitystyö Procountorilla. Tällä hetkellä kehityksen parissa työskentelee jo reilut 60 ammattilaista.

Palautteisiin pureutuminen auttaa kehittäjiä tunnistamaan selkeitä kehitystarpeita, jotka ovat suunnittelun pohjana.

UX Design eli User Experience Design keskittyy käyttäjien käyttökokemuksen parantamiseen ja kehittämiseen. Pohdittavia asioita ovat esimerkiksi käytön sujuvuus, visuaalisuus, navigaatio ja tiedon hierarkia. Design-tiimissä yksi tämän hetken painopisteistä on mobiili, koska tabletti ja kännykkä ovat monelle yrityskäyttäjälle kätevin ja nopein tapa vaikkapa taloushallinnon asioiden hoitamiseen.

UX-suunnittelijoiden työ alkaa käyttötapausten määrittelemisellä ja piirtämisellä – käsin, paperille, on toimiva tapa hahmotella tekemistä alkuvaiheessa. Piirtäminen helpottaa hahmottamaan, millä tavalla käyttöliittymä kannattaa rakentaa. Testaaminen ja asiakaskokemukset ovat myös tässä vaiheessa olennaisia. Suunnittelijat haastattelevat asiantuntijoita ja asiakkaita, pyytävät palautetta suunnittelutyöstään ja jatkojalostavat suunnitelmia niiden pohjalta. Tapaamiset asiakkaiden kanssa avaavat silmiä. Kun omaa työtä on katsellut pitkään läheltä, on kiinnostavaa huomata, kuinka se hahmottuu uudelleen, kun siitä keskustelee ulkopuolisten kanssa. Käyttäjätyytyväisyyttä ja hyvää käyttökokemustahan työllä haetaan.

Asiakashaastattelut ja toisaalta oman talon asiantuntijoiden konsultoiminen ovat siis suunnittelutyön arkea, yksin ei tarvitse puurtaa.

Suunnittelun jälkeen ja lomittain sen kanssa kehittäjät aloittavat työnsä. Yhdessä pohditaan teknologiavalintoja, jotka olisivat mahdollisimman kauaskantoisia. Työn keskiössä ovat käyttäjäystävällisyys ja turvallisuus – näistä ei luovuta, vaikka työ kestäisi aiottua pidempään tai testauskierroksia tarvittaisiin reilusti suunniteltua enemmän. Testauksia tehdäänkin laajasti, ja mukana on myös kehitystiimissä työskenteleviä taloushallinnon ammattilaisia, joilla on domain-osaamista.

kuitit-mini-05.jpg

Mobilesta tulee Kuitit

Tällä hetkellä uutta on tulossa ainakin mobiilikäyttäjille. Procountor Mobile uudistuu ja vaihtaa nimeä kesäkuun aikana. Mobile, jolla voi kuvata kuitteja, on uudistuksen jälkeen Procountor Kuitit. Mobilen käyttäjille applikaation päivittäminen on helppoa: applikaation päivittäminen normaalin päivityksen yhteydessä riittää. Nimi muuttuu samalla itsestään. Myös käyttömukavuuteen on tulossa parannuksia, vaikka toiminnallisuudet pysyvät pääosin samoina. 

Lisäksi erityisesti yrityskäyttäjien avuksi on tulossa syksyllä aivan uusi sovellus, Procountor Mini. Se on nimensä mukaisesti Procountorin pikkusisko tai -veli, joka toimii mobiilissa ja sisältää jatkossa tärkeimmät yrityskäyttäjän työkalut. Ensimmäisessä vaiheessa sen avulla onnistuu laskujen hyväksyntä, ja kehitystyön alla myöhemmin julkaistava toiminnallisuus on muun muassa matkalaskun luominen.

Tehoa yrityksesi toimintaan

Oletko aikeissa siirtyä yrityksesi taloushallinnossa sähköiseen aikaan? Mitä ohjelmiston valinnassa kannattaa huomioida? Vinkit löydät maksuttomasta oppaastamme.

New Call-to-action

 

procountor mobile