Uudistunut verotusmenettely

Jasmin Kuittinen / 01.2.2017
Jasmin Kuittinen

Lataa maksuton opas | OmaVero pähkinänkuoressa

Verotusmenettelyuudistus puhuttaa laajasti. Uudistuksen ensimmäinen vaihe toteutetaan nyt Verohallinnon tietojärjestelmänuudistuksen, niin sanotun Valmis-hankkeen, yhteydessä.

Uusia, keskeisiä lakeja on kaksi: laki oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä sekä veronkantolaki. Näiden lisäksi 36 muuhun lakiin on tehty muutoksia. Kyseessä on siis mittava uudistus.

Uusia termejä vanhojen tilalle

Yksi uudistuksen tavoitteista on purkaa päällekkäistä sääntelyä. Samaan aikaan terminologiaan on tehty muutoksia, jotka vastaavat uuden lainsäädännön sanastoa:

  • kausiveroilmoituksen sijaan käytetään nyt termiä veroilmoitus oma-aloitteisista veroista
  • tiliote on yhteenveto
  • verokuittauksen uusi termi on palautuksen käyttö
  • verotiliviite korvautui termillä oma-aloitteisten verojen viite
  • kohdekausi sekä ilmoitus- ja maksujakso ovat jatkossa verokausi.

Uusia lakeja

Uutta lakia oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä (OVML) sovelletaan työnantajasuorituksiin ja muihin ennakonpidätyksiin, arvonlisäveroon, apteekkiveroon, vakuutusmaksuveroon ja arpajaisveroon. Uuteen lakiin ovat koottuina yhteiset menettelysäännökset, joita ovat verolajien erityissääntely ja aineelliset säännökset substanssilaeissa.

Sähköinen ilmoittamisvelvollisuus laajenee, kun veroilmoitukset ja arvonlisäveron yhteenvetoilmoitukset voi jatkossa antaa vain erityisestä syystä paperisella lomakkeella. Erityinen syy voi olla tilapäinen tietotekninen ongelma tai jokin muu tilanne, jossa ei ole tosiasiallista mahdollisuutta antaa veroilmoitusta sähköisesti.

Veroilmoituksessa olevan virheen korjausmenettely muuttuu. 1.1.2017 käytössä on ollut korvaava ilmoitus, jota käytetään myös aiempien verokausien virheiden korjaamiseen. Kaikki korjattavan verolajien tiedot ilmoitetaan uuden menettelyn myötä uudelleen. Jos virhe on taloudelliselta merkitykseltään vähäinen, ei virheen syytä tarvitse ilmoittaa eikä siitä mene myöhästymismaksua eikä korkoa. Virhe katsotaan vähäiseksi, jos liikaa ilmoitetun tai ilmoittamatta jääneen veron määrä on maksimissaan 500 euroa verokaudelta ja -lajilta.

Toinen uusi laki on veronkantolaki, jota on sovellettu 1.1.2017 alkaen esimerkiksi VML:ssa (laki verotusmenettelystä) ja OVML:ssa tarkoitettujen verojen maksamiseen, palauttamiseen ja perintään. Lakia sovelletaan myös sellaisten veroerien käsittelyyn, jotka ovat muodostuneet ennen 1.1.2017 tai koskevat aikaa tätä ennen. Uusi laki korvaa aiemman veronkantolain sekä osan verotililain sääntelystä. Esimerkiksi verotiliote on korvattu nyt kultakin kalenterikuukaudelta muodostettavalla yhteenvedolla.

OmaVero korvaa Verotili-palvelun

OmaVero on korvannut Verotili-palvelun. Tiiviin yhteenvedon avulla kertaat helposti, mistä OmaVerossa olikaan kysymys, mikä on muuttunut ja mikä säilyy. OmaVero pähkinänkuoressa -oppaaseen pääset maksutta oheisesta linkistä.

Lataa maksuton opas | OmaVero pähkinänkuoressa

 

 

verotus