Tuotantolähtöisestä palvelulähtöiseen taloushallintoon

Finago / 31.1.2018
Finago
Palvelulähtöinen taloushallinto | Finagon blogi
Erottautuminen, ammattiylpeys, rohkeus ja monipuolisuus. Näistä rakentuu taloushallinnon palvelukonsepti, jossa ollaan asiakkaan asialla ei vain korulauseina vaan aidosti arjessa, liiketoiminnan tukena.

- Meillä asiakaslähtöisyys lähtee arvoista kumpuavista teoista, sanoo Tilitoimisto Balancon talousasiamies Marko Salmi.
 
Asiakaslähtöisiä Balancossa ei olla siksi, että niin kuuluu sanoa. Koko toimintamalli on rakennettu asiakkaan näkökulma edellä, oikeastaan koko yritys on perustettu sitä varten.
 
- Me olemme kääntäneet perinteisen, tuotantolähtöisen ajattelutavan toisin päin. Lähtökohtana ei ole oma palvelutuotantoprosessimme, vaan se, millaisen taloushallinnon palvelukokonaisuuden asiakas tarvitsee. Asiakas ei osta prosessia vaan lopputulosta, hyötyä omalle liiketoiminnalleen.
 
Lisäarvon tuottaminen ja laatulähtöinen palvelu asettavat balancolaisten riman korkealle. Ja jos rimaa ei joskus ylitä, on lopputulos silti aidosti molempia tyydyttävällä tasolla.
 
- Ihan OK, jossa keskitytään bulkkikirjanpitoon, ei riitä meille. Se ei sellaisenaan tuo oikeasti lisäarvoa asiakkaalle, Salmi sanoo.
 
- Potentiaalisen asiakkaan kanssa käymme heti yhteistyön alussa syvällisen keskustelun tavoitteista ja yhteistyön luonteesta. Se sitouttaa meitä molempia yhteistyöhön.
Yhdessä tekeminen ja molemminpuolinen luottamus ovat koko homman ”pihvi”.
 
- Jos asiakkaan tarpeet, tahtotila ja meidän tarjontamme kohtaavat, on tässä edellytykset aidolle yhteistyölle. Lupausten suhteen pitää olla tarkkana. Annamme vain sellaisia lupauksia, jotka voimme lunastaa. Uskallamme myös sanoa, jos emme ole sopiva kumppani tai ajankohta yhteistyölle ei ole sopiva. On turha tietoisesti aiheuttaa asiakkaalle mielipahaa ja itselle paljon ylimääräistä työtä.
 

Palveleva tiimi kantaa vastuuta yhdessä

Avoin keskustelu ja aktiivinen yhteydenpito ovat tilitoimistoyhteistyön perusta. Balancolla jokaista asiakkuutta hoidetaan henkilökohtaisesti ja kehitetään yhteisvastuullisesti. Tiimityön avulla asiakkaalle voidaan tuottaa odotuksien mukainen palvelukokemus, ilman pullonkauloja. Asiakkaalle yhteistyön ja asioinnin tulee olla helppoa ja mukavaa.
 
- Palvelussamme keskitymme aina siihen osa-alueeseen, joka on oleellinen asiakasyrityksen sen hetkisessä kehityskaaressa ja tulevaisuuden tavoitteissa. Muutamme palvelumme kulmaa asiakkaan tarpeen mukaisesti. Juuri tässä, palvelun räätälöimisessä asiakkaan liiketoiminnallisia tarpeita vastaavaksi, me tiiminä olemme hyviä. Skaalaudumme ja joustamme asiakasyritysten kehityskaaren vaiheiden mukana, Salmi kertoo.
 
Balancossa jokaisella asiakkaalla on käytössään henkilökohtainen taloushallinnon ammattilaisten tiimi: talousasiamies, kirjanpitäjä ja palkanlaskija sekä tarvittaessa taloushallinnon assistentti asiakkaan rutiinitehtävien tukena. Kirjanpitäjän ja palkanlaskijan palvellessa asiakasta omilla alueillaan talousasiamies louhii, jalostaa ja tulkitsee asiakkaalle tietoa, jota kirjanpidossa tai palkanlaskennassa syntyy. Hän on aktiivisesti asiakkaaseen yhteydessä ja keskustelee, välillä haastaakin, asiakasta. Talousasiamies on talouspäällikkömäisellä otteellaan kokonaisvaltaisesti kiinnostunut asiakkaan liiketoiminnan sujuvuudesta.
 
- Olemme todenneet, että aika moni yrittäjä on yksin huoliensa ja kysymystensä kanssa, ja sitä varten jokaisella Balancon asiakkaalla on henkilökohtainen talousasiamies, Salmi sanoo.  Kun asiakas kokee, että Balancon tiimi on osa hänen yritystään, ollaan yhteistyön ytimessä.
 

Monipuolista kumppanuutta

Kumppanuus vilahtaa usein Marko Salmen puheissa. Asiakkaat nähdään Balancossa kumppaneina, mutta yhteistyö ei jää siihen. Paitsi asiakkaat, myös esimerkiksi ohjelmistopalvelujen tarjoajat, joiden ohjelmistoilla palvelukokonaisuus asiakkaille syntyy, ovat osa Balancon monipuolista kumppaniverkostoa.
 
Procountor Balancolla on ollut käytössä lähes alkuajoista saakka, vuodesta 2015.
 
- Valitsimme Procountorin, koska se sopi mielestämme parhaiten palvelukonseptiimme ja näimme sen myös tukevan tulevaisuuden palvelukehitystämme. Procountor mahdollistaa sen, että voimme tuottaa taloushallintoa Balancon omalla tavalla, asiakkaan liiketoimintaa tukien, Salmi sanoo.
 
Vaihto aluksi käytössä olleesta ohjelmistosta Procountoriin tehtiin isosti yhdellä kertaa. Kaikki valmisteltiin huolella ennakkoon ja asiakkaille viestittiin hyvissä ajoin ohjelmistomuutoksesta.
 
- Varasimme runsaasti resursseja asiakkaidemme Procountor-perehdytykseen, jotta he osaisivat käyttää ohjelmaa kunnolla heti alusta alkaen. Asiakkaan opastaminen ja tuki ovat keskeisiä asioita, joissa tilitoimisto ei saa oikaista. Yllättävän moni meille siirtyvistä, jo Procountoria käyttävistä asiakkaista ei osaa käyttää ohjelmistoa riittävän hyvin saadakseen siitä kaiken sen tarjoaman hyödyn irti. Tämä saattaa vääristää asiakkaan kuvaa ohjelmiston soveltuvuudesta yritykselle. 
 
- Me korostamme aina asiakkaillemme, että Procountor on ensisijaisesti taloushallinnon ohjelmisto. Jos operatiivisten työn tueksi tarvitaan parempia työkaluja, autamme heitä valitsemaan siihen sopivimman ratkaisun. Operatiivinen työ ja taloushallinto voidaan päivittäisten rutiinien ja prosessien osalta hoitaa aivan hyvin eri ohjelmistoissa. Ratkaisuna ovat ohjelmistojen väliset integraatiot, Salmi huomauttaa.
 
- Procountor on integroitavissa hyvin moniin asiakkaiden omiin operatiivisiin ohjelmistoihin, kuten CRM-, ERP-, kassa- tai HR-ohjelmistoihin. Procountorin uusi API-rajapinta mahdollistaa kaksisuuntaisen tiedonkulun ja uusia yhteistyömalleja ohjelmistoratkaisujen tarjoajien kanssa sekä aivan uudenlaisia tapoja tuottaa tilitoimistopalvelua asiakkaille. Tämän kaltainen yhteistyö välittyy selkeänä lisäarvona asiakkaalle. Kaikki voittavat.
 
- Meidän tehtävämme on edesauttaa integraatioiden käyttöönottoa, ja olemmekin usein liikkeelle paneva voima ja sillanrakentaja ohjelmistokumppanien suuntaan, Salmi kertoo.

- Arvioisin, että jopa yli puolella asiakkaistamme Procountor on jollakin tasolla integroituna tai muuten yhteydessä heidän omiin operatiivisiin ohjelmiinsa. Integraatioiden määrä myös kasvaa merkittävästi tulevaisuudessa lisääntyneen palvelutarjonnan ja ohjelmistotoimittajien välisen yhteistyön ansiosta, Salmi ennustaa.
 
Balanco on Vantaalla vuodesta 2015 toiminut, nopeasti kasvava tilitoimisto, joka työllistää tällä hetkellä 20 taloushallinnon ammattilaista. Balanco on Finagon Platina-partneri.

 

Kehityksen kärjessä

Sähköisyys tarjoaa tilitoimistoille monenlaisia kilpailuetuja. Olemme koonneet maksuttomaan oppaaseemme digitalisaation tuomia mahdollisuuksia tilitoimistoille.
 
Lataa maksuton opas | Tilitoimistojen tulevaisuus
 
 
 

Tilitoimisto, Sähköinen taloushallinto, Asiakastarinat