Tunteita johtamalla lisää hyvinvointia ja parempia tuloksia

Piia Similä / 06.8.2019
Piia Similä

Tunteiden johtaminen | Finagon blogiHyvinvoinnin ja ideoiden määrän kasvu sekä kilpailukyvyn lisääntyminen ovat painavia syitä sille, miksi tunteiden johtamiseen kannattaa kiinnittää huomiota. Camilla Tuominen kävi webinaarissamme läpi tunteiden johtamista ja siinä kehittymistä.

Tunteiden huomioiminen on tärkeää jo senkin vuoksi, että työpaikan ilmapiiri näkyy asiakkaille, halusi sitä tai ei. Tunteet jos mitkä tarttuvat! Kasvoillamme on kymmeniä erilaisia mikroilmeitä, joita jokainen ihmisen tulkitsee koko ajan vuorovaikutuksessa, useimmiten tiedostamattaan. Monelle taitaa olla tuttu tilanne, jossa puhujan sanat ovat jääneet merkityksettömiksi, koska elekieli on puhunut jotain muuta kuin sanat ovat ilmaisseet. 

Miksi tunteiden johtamista?

Camilla sanoi, että tunteet vievät pelin 6-0, jos tunne ja järki ovat asetetaan tiukassa tilanteessa vastakkain. Tunteet ajavat järjen ohi silloin, kun koemme uhkaa tai pelkoa. Uhka tai pelko herättävät meissä reaktion, joka kapeuttaa ajatteluamme. Saamme energiaa uhkaa vastaan taisteluun. Jos uhka sattuu olemaan työpaikalla ratkaistava tärkeä ongelmakohta tai deadline, on selvää, että kapealla ajattelulla parhaita tuloksia ei tule.

Samalla kasvaa virheiden määrä, ja paniikki nostaa yhä vahvemmin päätään. Jos tätä ei tunnista itsestään vaan paahtaa töitä yhä suuremmalla voimalla, ikään kuin päätä seinään hakkaamalla, on nopeasti umpikujassa. Jos sen sijaan kriittisellä hetkellä osaa pysähtyä, voi lopputulos olla hyvin erilainen. Tämä vaatii tunteiden tunnistamista. Kovin tuttu lienee monelle esimerkiksi tilanne, jossa ongelmaan jää jumiin, mutta hikijumpan tai lenkin jälkeen pulma ratkeaa yhtäkkiä aivan kuin itsestään. Tässä fyysinen tekeminen auttaa ihmistä saamaan jälleen kontrollin aivoista – jumi poistuu ja etuotsalohko on taas johdossa.

Miten hyväksi tunteiden johtajaksi?

Ääripäät ovat harvoissa tilanteissa ideaaliratkaisu, ja tämä pätee myös tunteiden johtamisessa. Tunteiden turruttaminen saattaa nopeasti ajateltuna tuntua selkeälle ratkaisulle. Kun tunteet siirtää taka-alalle, eivät ne pääse ohjaamaan toimintaa. Huonoja uutisia: emme pysty turruttamaan tunteita valikoiden. Jos siirrämme tunteet syrjään, siellä ne ovat kaikki, niin positiiviset kuin negatiivisetkin tunteet. Positiivisten tunteiden katoaminen ei kuulosta hyvälle ratkaisulle. Oikotieratkaisun sijaan kannattaa opetella käsittelemään kaikenlaiset tunteet – hallitsemaan negatiiviset, jolloin pääsemme nauttimaan positiivisista tunteista.

Kolme keinoa tunteiden johtamiseen

Ensimmäinen askel alkaa peilistä.

Pohdi, miten suhtaudut itse uusiin ideoihin. Miten läsnä olet, kun toiset esittävät ideoitaan, osaatko kuunnella? Camilla huomautti, että toimimme hyvin paljon autopilotilla, eli emme tiedosta juurikaan, mitä teemme. Tämä on hyvä esimerkiksi autoa ajaessa ja muissa arkipäivän askareissa, mutta ihmisten kohtaamisessa oman käytöksen ja toimintatavan tunnistaminen on hyväksi. Kun alkaa tiedostaa, miten reagoi tai asennoituu mihinkin, pystyy tekemään muutoksia ja vähitellen oppii johtamaan omia tunteitaan. Esa Saarisen ajatuksin: kannattaa pohtia, mitä huoneeseen tulee silloin, kun sinä tulet paikalle.   

Toinen keino on pysähtyminen.

Samalla kannattaa muistaa, etteivät ääripäät ole tunteiden johtamista, vaan joko tunteissa uimista tai tunteettomuutta. Toisessa ääripäässä voi olla ajatus, että mikä tahansa käytös tai tapa reagoida on sallittu, toisessa ajatellaan, etteivät tunteet vaikuta itseen lainkaan. Kyllä vaikuttavat, aina, eikä tunteissa vellominen ole sen parempi vaihtoehto.

Ääripäiden sijaan kannattaa tunnistaa, mitä tunteet yrittävät sinulle kertoa. Ne antavat tietoa, kunhan niitä malttaa kuunnella. Tunteita kannattaa opetella nimeämään, koska jo se, että tunteita sanoittaa, antaa aivoille signaalin rauhoittua.

Kolmanneksi pohdi, mitä haluat muuttaa.

Kun tunteita osaa tunnistaa ja nimetä ja uskaltaa myöntää itselleen, mitä tuntee, pääsee niihin vaikuttamaan. Kun ymmärtää yhteyksiä, oppii tiedostamaan omaa kätöstäsi paremmin ja tulee siitä tietoisemmaksi. Näin käytöstä pystyy muuttamaan halutessaan.  Tällä kaikella on suuri plus-merkkinen vaikutus ihmisen hyvinvointiin, kun pystyy tietoisesti valitsemaan, kuinka erilaisiin tilanteisiin suhtautuu.

Camillan mukaan, kun opimme ymmärtämään tunteiden kieltä, saamme eteen tuleviin tilanteisiin uudenlaista viisautta, joka on syvempää kuin niin sanottu kirjaviisaus. Hyöty tästä on se, että viisas ihminen toimii aidosti, laadukkaasti ja syvällisesti. Hän sietää epävarmuutta ja osaa olla sen kanssa läsnä. Sama koskee esimerkiksi tilanteita, joissa toinen ihminen on asioista eri mieltä.

Nämä kaikki kuulostavat taidoille, joille on elämässä käyttöä paitsi joka päivä jo nyt, myös tulevaisuuden työelämään peilatessa. Tulevaisuuden työelämätaidoiksi nostetaan usein erilaisia metataitoja, kuten analyyttinen ajattelu, kriittinen ajattelu, luovuus, tunneäly ja kompleksinen ongelmaratkaisukyky.

Jäikö webinaari näkemättä?

Camilla Tuomisen inspiroivan webinaarin pääset lataamaan maksutta.

Katso tallenne »

Johtaminen ja raportointi