Tulorekisterirajapinnan käyttöönotto Finago Tikon -ohjelmistossa

Merja Luntta / 07.11.2018
Merja Luntta

Tulorekisterirajapinta Tikon-ohjelmistossa

Tulorekisteri-ilmoitukset ja niitä koskevat korjaukset ja mitätöinnit voi välittää tulorekisteriin erilaisilla välitystavoilla. Tikon-ohjelmistossa on käytössä tekninen rajapinta eli suora sähköinen integraatio tulorekisteriin siten, että Tikon välittää tulorekisteriin:

 • viivästetyn Web Service -rajapinnan kautta uudet ja korvaavat ilmoitukset (Asynkroninen WS)
 • reaaliaikaisen Web Service -rajapinnan kautta mitätöintisanomat (Synkroninen WS). 

Rajapintaa käytettäessä tietojen ilmoittajan ei tarvitse erikseen kirjautua tulorekisterin asiointipalveluun tai tunnistautua henkilökohtaisesti, kun välittää ilmoitusaineistoja tulorekisteriin. Teknisen rajapinnan käyttö kuitenkin edellyttää tulorekisterin varmennepalvelun myöntämän digitaalisen varmenteen (Public Key Infrastructure) käyttöä. Varmenne toimii sähköisenä allekirjoituksena. Sen avulla:

 • tulorekisteri tunnistaa tulorekisteri-ilmoitusaineistojen ja mitätöintisanomien muodostajan/lähettäjän
 • varmistetaan aineiston muuttumattomuus. 

Ennen kuin tulorekisterin teknistä rajapintaa voi ilmoittamisessa käyttää, on suoritettava rajapinnan käyttöönotto, joka edellyttää näitä toimia:

 • nimenkirjoitusokeudellinen tekee rajapinnan käyttöönottohakemuksen (tulorekisterin asiointipalvelu)
 • tekninen yhteyshenkilö vastaanottaa turvasähköpostin (& PIN-koodin)
 • Tiko-käyttäjä tai pääkäyttäjä suorittaa varmenteen noudon Tikon-ohjelmiston kautta
 • organisaatio, jolle varmenne on noudettu, lisätään Tikon-ohjelmiston Sidosryhmät-tauluun ja Tikon-yrityksen Tulorekisteri-tauluun.

Tärkeää on aikatauluttaa käyttöönottohakemuksen tekeminen ja varmenteen nouto, koska:

 • Tikon-ohjelmistossa rajapinnan käyttöönotto tehdään versiolla 7.8.1.
 • tulorekisterin asiointipalvelussa hakemuksen voi tehdä arkipäivinä klo 9–15
 • vuoden 2018 aikana tulorekisterin asiointipalvelussa hakemuksen voi tehdä 1.11. – 14.12.2018 välisenä aikana. Tulorekisterissä tuotantokatkos 15.12.2018 – 1.1.2019!
 • varmenteen noudossa tarvittava tulorekisterin kertakäyttösalasana on voimassa vain 14 päivää, jonka kuluessa varmenteen nouto tulorekisteristä on Tikon-ohjelmiston kautta suoritettava.

Rajapinnan käyttöönottohakemus

Varmenteen voi hakea ja varmennetta käyttää:
 
 • joko suorituksen maksaja, jos maksaja hoitaa tulorekisteri-ilmoittamisen itse
 • tai suorituksen maksajan puolesta asioiva tilitoimisto tai muu palkkahallinnon kumppani, jos maksaja on ulkoistanut palkanlaskennan palveluntarjoajalle. Tällöin puolesta asioivan tahon on sitouduttava ilmoittamaan vain niiden asiakkaiden puolesta, joiden kanssa on voimassa oleva toimeksiantosopimus toimia asiakasyrityksen puolesta.
Jos käytössä on eri ohjelmistoja tai eri käyttöympäristöjä, niissä voi käyttää samaa varmennetta tai hakea ohjelmisto- tai käyttöympäristökohtaiset varmenteet.

Rajapinnankäyttöhakemuksen voi tehdä ainoastaan varmennetta hakevan tahon nimenkirjoitusoikeudellinen henkilö. Suomalaisen yrityksen osalta kirjautuminen asiointipalveluun tapahtuu vahvasti tunnistautuneena henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai HST- tai organisaatiokortilla. Ulkomaiset yritykset ja ulkomaisten yritysten ulkomaiset edustajat (luonnolliset henkilöt) tunnistautuvat Katso-tunnisteella.
 
Hakemus tehdään tulorekisterin sähköisen asiointipalvelun toiminnossa Asetukset - Rajapintapalvelut ja varmenteet, josta siirrytään hakemuksen laadintaan Tee hakemus teknisen rajapinnan käyttöönottamiseksi -toimintopainikkeella.
 
Hakemuksen laadinta on 3-vaiheinen. Laadinnan vaiheet ovat:
 
 • hakemuksen tiedot (täytetään)
 • käyttöehdot ja tietoturvavaatimukset (hyväksytään)
 • viimeistely (tarkistetaan ja vahvistetaan hakemuksen tiedot).
Hakemus lähetetään näkymän Lähetä-painikkeella, joka käynnistää varmenteen tilauksen.


Turvasähköposti

Kun tulorekisterin asiointipalvelussa tehty hakemus on lähetetty, hakemuksella nimetty tekninen yhteyshenkilö saa tulorekisterin varmennepalvelun lähettämän turvasähköpostin, joka sisältää:
 
 • ohjeet varmenteen noutamiseen
 • varmennepyynnöllä (= varmenteen muodostamista varten) tarvittavat tiedot: Siirtotunnus (TransferID), Kertakäyttösalasana (TransferPassword).
Turvasähköpostin avaamiseen tarvittavan PIN-koodin tulorekisteri lähettää tekniselle yhteyshenkilölle tekstiviestinä.


Varmenteen haku Finago Tikon-ohjelmiston kautta

Varmenteen voi hakea Tikon-versiolla 7.8.1.
 
Kun tulorekisteri on lähettänyt turvasähköpostin rajapinnan käyttöönottohakemuksella nimetylle tekniselle yhteyshenkilölle, varmenteen haku on suoritettava 14 päivän kuluessa. Näin on sen vuoksi, että varmenteen noudossa tarvittava kertakäyttösalasana (TransferPassword) on voimassa vain 14 päivää. Jos kertakäyttösalasana ehtii vanhentua, hakuprosessi on aloitettava alusta.
 
Varmenteet voi noutaa, nähdä (& ylläpitää):
 
 • Tikon-ohjelmiston TIKO-käyttäjä
 • yrityksen pääkäyttäjä.
Tikon-ohjelmistossa varmenne voi olla:
 
 • kaikille yrityksille yhteinen, jolloin tilitoimiston nimenkirjoitusoikeudellinen henkilö tekee hakemuksen tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa. Tikon-ohjelmistossa varmenne noudetaan Tikon-yritysnumerolle 0000.
 • yrityskohtainen varmenne, jolloin kyseisen yrityksen nimenkirjoitusoikeudellinen henkilö tekee hakemuksen tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa. Tikon-ohjelmistossa varmenne noudetaan ao. Tikon-yritysnumerolle.

Varmenteen nouto on 2-vaiheinen prosessi:
 
 • varmennepyyntö; hyväksytysti tulorekisterissä läpimennyt palvelukutsu palauttaa automaattisessa vastaanottokuittauksessa noutotunnuksen, jota tarvitaan varmenteen noudossa. Noutotunnuksella yksilöidään varmenne.
 • varmenteen nouto; tulorekisteristä saatu noutotunnus liitetään varmenteen haun palvelukutsuun ja lähetetään tulorekisteriin. Kun palvelukutsu menee tulorekisterissä hyväksytysti läpi, tulorekisteri palauttaa varmenteen palvelukutsun palautteena.
Varmenteen haku suoritetaan Tikon-palkanlaskennan ylläpidon valikkovalinnalla Asetukset – Yhteiset asetukset – Tulorekisteri – Varmenteet.

Ennen kuin varmenteen hakuprosessia voi Tikon-ohjelmiston kautta käynnistää, Varmenteen ylläpito -tauluun lisätään pyyntösanomassa tarvittavat tiedot.

Tikon version 7.8.1 mukana on tarkka ohje, miten varmenteen haku Tikon-ohjelmiston kautta suoritetaan.

Useampi varmenne samaan tekniseen kanavaan

Jo käytössä olevaan tekniseen kanavaan voi tilata ja hakea useamman varmenteen tulorekisterin sähköisen asiointipalvelun Asetukset – Rajapintapalvelut -valikkovalinnan kautta Hae uutta varmennetta - toiminnolla. Toiminto pitää suorittaa silloin, kun halutaan hakea ympäristö- tai ohjelmistokohtaiset varmenteet. Tikon-ohjelmistossa mahdollista on vain, että haetaan eri käyttöympäristöissä oleviin Tikon-ohjelmistoihin omat varmenteet. Toimintoon on oikeutettu varmennetta tilaavan tahon nimenkirjoitusoikeudellinen henkilö, joka kirjautuu asiointipalveluun vahvasti tunnistautuneena.
 

Korvaava hakemus

Jos haluaa muokata voimassa olevan teknisen rajapinnan käyttöoikeuksia, on tehtävä korvaava hakemus tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa. Tikon-ohjelmiston osalta korvaavan hakemuksen tekeminen voi tulla kyseeseen siinä tapauksessa, että alkuperäinen hakemus on tehty koskemaan vain joko reaaliaikaista tai viivästettyä Web Service -kanavaa mutta ei molempia.
 
Korvaavan hakemuksen voi tehdä varmennetta tilaavan tahon nimenkirjoitusoikeudellinen henkilö, joka kirjautuu asiointipalveluun vahvasti tunnistautuneena. Palveluun siirrytään tulorekisterin sähköisen asiointipalvelun Asetukset - Rajapintapalvelut ja varmenteet -valikkovalinnan kautta, Tee korvaava hakemus -toiminnolla. Palveluun siirrytään Voimassa olevat oikeudet -näkymästä.
 

Tulorekisteri pähkinänkuoressa

Olemme koonneet maksuttomaan oppaaseen tiivistetysti keskeiset asiat tulorekisteristä.
 
Lataa opas

 

Verotus, Tikon