Tulevaisuuden tilitoimisto erottuu asiantuntijuudella

Piia Similä / 29.10.2019
Piia Similä

Tulevaisuuden tilitoimisto | Finagon blogiTaloushallintoala elää murroksen aikaa. Sähköistymisen myötä monia manuaalisia prosesseja voidaan nykyään automatisoida, mikä tehostaa asiakasyrityksen sekä tilitoimiston yhteistyötä ja muuttaa samalla työn luonnetta. Kun aikaa kuluu vähemmän papereiden pyörittelyyn ja tietoa on mahdollista saada reaaliajassa pelkällä napinpainalluksella, kirjanpitäjän rooli asiantuntijana korostuu.

Tiedon tallentajasta digiosaajaksi ja konsultiksi

Perinteisesti suuri osa tilitoimiston työajasta on kulunut rutiinihommien hoitamiseen, kuten tositteiden järjestelyyn, lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseen ja tietojen syöttämiseen järjestelmään. Sähköisen taloushallinnon myötä perinteiset tehtävät ovat pikkuhiljaa häviämässä. Vaikka muutos ei olekaan tapahtunut 10 vuotta sitten ennustetulla vauhdilla – toimistoissa istuu edelleenkin ihmisiä eikä pelkkiä robotteja – työn painopiste on selvästi siirtymässä.

Uudenaikaiset työkalut mahdollistavat yrityksen taloustilanteen seuraamisen reaaliajassa, mikä tuo lisää ennakoitavuutta ja mahdollistaa nopean reagoinnin ongelmatilanteissa. Kirjanpitäjä, joka ymmärtää hyödyntää käytössä olevia kattavia analyysimahdollisuuksia, voi tarjota asiakkailleen uusia hyödyllisiä palveluja ja toimia yrityksen konsulttina ja sparraajana.

Mikä vaikuttaa tilitoimiston menestykseen tulevaisuudessa?

Tilitoimistojen tulevaisuutta on pohdittu vuosien varrella lukuisissa kirjoituksissa. Pelot siitä, että ihmiset häviävät konttoreista kokonaan ja koneet valtaavat maailman, eivät ole ainakaan toistaiseksi käyneet toteen. Onkin todennäköisempää, että tietokoneiden ja tekoälyn yleistyessä ihminen ei katoa, mutta työnkuvat ja tehtävät muuttavat muotoaan.

Monessa asiakasyrityksessä sähköinen loikka saattaa olla vielä edessä, jolloin tilitoimiston puoleen käännytään koulutuksen ja tuen tarpeessa. Tilitoimistolle, joka on hypännyt ajoissa mukaan kehityksen junaan, avautuu näin lukuisia uusia mahdollisuuksia.

1. Kehitä uusia palveluja

Kun älykkäät ohjelmistot hoitavat aikaa vievät rutiinitehtävät, resursseja vapautuu vaativampiin tehtäviin. Tulevaisuuden tilitoimiston menestys tulee riippumaan pitkälti siitä, mitä palveluja vanhojen tilalle kehitetään. Osaaminen talousasioissa yhdistettynä laajaan digi- ja ohjelmisto-osaamiseen on uniikki yhdistelmä, josta moni yrittäjä on valmis maksamaan. Pelkkä tietotaito ei kuitenkaan riitä: uusia palveluja on myös osattava myös myydä

2. Kasvata asiakaskuntaasi

Digitalisaation myötä yrittäjien ja freelancereiden määrä tulee kasvamaan maailmanlaajuisesti, tähän kansainväliset tutkimustulokset viittaavat. Joidenkin arvioiden mukaan freelancereiden osuus saattaa nousta jopa 50 prosenttiin työssäkäyvästä väestöstä. Asiaan vaikuttavat toisaalta uusien toimialojen syntyminen, toiminnan aloittamisen helppous, mutta myös työmarkkinoiden rakenteellinen muutos. Tilitoimistoille kehitys on mielenkiintoinen useammasta syystä: potentiaalisten asiakkaiden määrä kasvaa, ja automaation myötä on mahdollista palvella aikaisempaa enemmän asiakkaita samanaikaisesti.

3. Myy palvelupaketteja tuntien sijaan

Perinteisesti moni tilitoimisto on laskuttanut työnsä tuntien mukaan. Rutiinihommien jäädessä pois tunteihin pohjautuva hinnoittelumalli ei välttämättä enää toimi.

Innovatiiviset fintech-yritykset ovatkin jo oivaltaneet tämän ja siirtyneet kuukausimaksuihin tai palvelupaketteihin. Asiakkaalle uusi hintapolitiikka lisää läpinäkyvyyttä, ja samalla kulujen ennakoiminen helpottuu. Tilitoimistolle kiinteä hinnoittelumalli voi puolestaan parantaa kannattavuutta.

Jos hinnoittelusi perustuu edelleen tuntityöhön, nyt on oikea hetki muuttaa hinnoitteluperusteita uuteen tarjontaan sopivaksi.

Asiakaslähtöisyys työn lähtökohtana

Mitä tämä tarkoittaa käytännössä? Digitalisaation myötä asiakaslähtöisyys nousee täysin uuteen huomioarvoon. Tässä yhteydessä yrityskuvan merkitys, henkilöstön monipuoliset työelämätaidot ja oman osaamisen jatkuva päivittäminen tulevat olemaan tärkeässä roolissa. Myös kirjanpitäjän merkitys myyjänä korostuu entisestään.

Tilitoimisto, joka onnistuu kehittämään toimintaansa tähän suuntaan, on jatkossakin korvaamaton tuki yrittäjälle.

10 kohdan opas - miten tilitoimisto pysyy mukana kilpailussa

Kokosimme maksuttoman vinkkioppaan - ota parhaat ideat käyttöösi. 

Lataa maksuton opas | Miten tilitoimisto pysyy mukana kilpailussa?

Tilitoimisto, Sähköinen taloushallinto