Tulevaisuuden tilitoimisto

Satu Saarimaa / 22.6.2016
Satu Saarimaa

Taloushallinnosta vastaavat tilitoimistot ovat yritysten tärkeimpiä kumppaneita. Kumppanuuden laajentaminen taloushallinnon lisäksi asiakkaan liiketoiminnan kehittämiseen eli yritysneuvontaan auttaa sekä asiakasta että tilitoimistoa. Tulevaisuuden menestyvä tilitoimisto palveleekin entistä monipuolisemmin ja auttaa asiakasta saavuttamaan halutut liiketoiminnan tavoitteet.

Tulevaisuuden tilitoimisto

Yritysneuvonta on ennen kaikkea kumppanuutta

Menestykseen johtaa vain taloudellisesti kannattava toiminta. Siksi onkin tärkeää valita yritykselle kumppani, joka on aidosti kiinnostunut tukemaan työtäsi eli yrityksen johtamista menestyksekkäästi.

Yrittäjä tuo kumppanuuteen oman liiketoiminnan toimialan ja prosessien tuntemuksensa, tilitoimisto puolestaan talousosaamisen. Yritysneuvojan ei ole tarkoitus kertoa, kuinka yrityksen leipätyö tehdään, vaan keskittyä omaan ydinosaamiseensa eli talouteen.

Yritysneuvoja tulkitseekin kumppaniyrityksen lukuja sekä yleisillä kannattavuusmittareilla että toimialavertailuna. Sitä kautta yritysneuvoja auttaa yrittäjää hahmottamaan mahdollisia toiminnan parannuskohteita. 

Talouskumppani myös auttaa yrittäjää ymmärtämään paremmin liiketoimintansa kustannusrakenteen. Tämä puolestaan auttaa esimerkiksi hinnoittelemaan yrityksen tuotteet ja palvelut niin, että liiketoiminta olisi mahdollisimman kannattavaa.

Yritysneuvonta on käytännössä sitä, että yrittäjä ja yritysneuvoja yhdistävät osaamisensa ja tietonsa yrityksen parhaaksi. Yritysneuvonnan seurauksena yrittäjälle rakentuu työväline, jonka avulla hän pystyy huolehtimaan siitä, että jokapäiväisessä arjessa tehdään oikeita asioita. Kutsumme tätä työvälinettä kehityskartaksi.

Kehityskartta ohjaa yrittäjän arkea kohti pitkän tähtäimen tavoitetta. Mitä varten ja missä yritys on kolmen tai viiden vuoden päästä? On tärkeää, että tämä suunnitelma on olemassa ja tavoitteiden saavuttaminen on matka yrityksen jokapäiväisessä arjessa. Kehityskarttaa päivitetään säännöllisesti, jotta pysytään oikealla reitillä.

Asiantunteva kumppani sparraa ja ohjaa

Yritysneuvoja auttaa hahmottamaan liiketoiminnan kehityskohteita. Yleisesti ottaen suurimpia liiketoiminnan kehittämisen haasteita ovat yrittäjälle ajan puute ja liikkeellelähdön vaikeus. Usein myös kehittämiskohteiden priorisointi on puutteellista ja henkilökunnan sitouttaminen hankalaa. 

Ajanpuutteesta kärsivän yrittäjän on tärkeää keskittyä oikeisiin asioihin oikeaan aikaan. Yritysneuvonta on oiva apu liiketoiminnan kehityksen haasteiden tunnistamiseen ja kehityskohteiden priorisoimiseen. Sen avulla myös punaisen langan löytäminen helpottuu. Kehityskartta tarjoaa konkreettisen työvälineen myös henkilökunnan sitouttamiseen.

Yritysneuvonnan Kehityskartan avulla yrittäjän on ollut helpompi jokaisen liiketoiminnan kehittämiskohteen osalta nähdä syy-seuraussuhteet: mitä toimia tietyn tavoitteen saavuttaminen edellyttää? Tehdäänkö nyt niitä asioita vai kenties jotain aivan muuta?

Ratkaiseva tekijä tavoitteiden saavuttamisen kannalta on yrittäjän oma motivaatio liiketoiminnan kehittämiseen käytännön tasolla sekä uskallus muuttua. Pk-sektorin yrittäjien pitää vastata ympäröivän maailman muutokseen käytössä olevilla välineillä. Joskus uusia ratkaisuja kannattaa lähteä tekemään mieluummin etujoukoissa ja siten säilyttää muutosketteryys yhtenä tärkeänä kilpailuvalttina.

Tilitoimistojen yritysneuvonta on tarkoitettu kaikille asiakkaille

Tilastokeskuksen mukaan lähes 95 % suomalaisista yrityksistä on alle 10 henkilöä työllistäviä pk-yrityksiä. Näiden yritysten kannattavuus, kehitys ja liiketoiminnan tavoitteiden saavuttaminen on yrittäjälle itselleen tärkeää, mutta vähintään yhtä tärkeää se on koko yhteiskunnan kannalta. Mitä pienempi yritys, niin sitä suuremmalla todennäköisyydellä yrityksen osaamispääoma on muualla kuin taloudessa. On siis väärin ajatella, että yritysneuvonta on vain suurten yritysten hommia.

Liiketoiminnan koosta riippumatta jokaisella yrityksellä on samanlaisia haasteita, joiden selättämistä pohditaan. Niiden mittasuhteet ovat yhtä suuria ja merkittäviä kyseisen yrityksen liiketoiminnan näkökulmasta.

Yrittäjänä tiedän, että päätöksenteon vastuu on viime kädessä yrittäjällä itsellään. Tiedän kuitenkin myös sen, kuinka yksinäiseltä yrittäjyys tuntuu juuri silloin, kun tarvitsisi toisen mielipiteen.

Pk-yrityksetkin hyötyvät kumppanista, joka tuntee yrityksen tilanteen ja kertoo ammattilaisnäkemyksensä asiasta kuin asiasta juuri sellaisena kuin ne ovat. Jokainen yrittäjä tarvitsee ja ansaitsee rinnalleen sparraajan, joka kannustaa sekä päätöksentekoon että toimintaan. 

Joko teiltä löytyy sellainen?

5 vinkkiä tilitoimistoille asiakashankintaan

Lataa maksuton opas ja lue viisi vinkkiä tulevaisuuden tilitoimistoille. Vinkkien avulla pidät asiakkaasi tyytyväisinä ja voit saada uusia.

Lataa maksuton opas | Tilitoimiston asiakashankinta

Tilitoimisto, Sähköinen taloushallinto