ARVONMÄÄRITYSKLINIKKA, OSA 2: DISKONTATTU KASSAVIRTA

Arvonmääritysklinikan ensimmäisessä osassa esiteltiin yleisesti yrityksen arvonmuodostuksen periaatteita ja menetelmiä, joita arvonmäärityksessä käytetään. Tällä kertaa keskitymme diskontattuun kassavirtaan (DCF – discounted cash flow).

Lue lisää

Kassavirran ennustaminen lyhyesti


Kassavirran ennustamisessa päästään tavallisesti hyvin alkuun ja se onnistuu muutamien viikkojen päähän kohtalaisen tarkasti ilman syvempää talousosaamista. Kassavirtaennusteen laatiminen pidemmälle ajanjaksolle sisältää kuitenkin enemmän muuttujia, mikä tuo ennustamiseen omat haasteensa.

Seuraavaksi avaan lyhyesti, kuinka kassavirtaa voidaan ennustaa kuukausien tai jopa vuosien päähän mahdollisimman luotettavasti.

Lue lisää

Kommentoi

Viimeisimmät

Aiheittain

Näytä kaikki

Kokeile, saat heti ilmaiset tutustumis- tunnukset

Jätä tarjouspyyntö netissä