Toiminnanohjaus tehostaa työtä ja nopeuttaa laskutusta

Piia Similä / 16.1.2018
Piia Similä

Tilitoimiston toiminnanohjaus | Tehosta tilitoimiston arkea

Tilitoimisto Tasepalvelu Oy on raumalainen, viiden ammattilaisen täysin sähköinen tilitoimisto. Sähköistä taloushallintoa tilitoimisto tarjoaa Procountor Taloushallinto -ohjelmistolla.

Tasepalvelulla oli hyvä toiminnanohjausjärjestelmä hakusessa jo pidemmän aikaa, kun sopiva vaihtoehto tuli kuin tilauksesta viime vuoden marraskuussa Finagon Tilitoimistopäivässä.

- Päivän aikana lanseerattiin markkinoille uusi tuote, Finago Toiminnanohjaus, joka herätti heti kiinnostuksemme, kertoo Tilitoimisto Tasepalvelun Raija Ylitapio.

Finago Toiminnanohjaus on monipuolinen kokonaisuus, jonka avulla tilitoimisto voi tehostaa toimintaansa. Sillä hoituvat esimerkiksi asiakashallinta, tuntikirjaukset, ajankäytön hallinta, seuranta ja raportointi. Tehostamistoive oli kantavana ajatuksena myös Tasepalvelussa, kun toiminnanohjausjärjestelmä otettiin käyttöön.

- Käyttöönoton helppous todella yllätti meidät, Raija Ylitapio sanoo. Koko käyttöönoton prosessi oli selkeä. Heti alkumetreiltä meille tuli olo, että ohjelman käyttäminen on yksinkertaista ja vaivatonta.

Millaiseen tarpeeseen Tasepalvelussa toiminnanohjausjärjestelmää alun perin lähdettiin hakemaan? Oliko ajatuksena ratkaista jokin ongelma tai taklata arjessa havaittu pullonkaula?

Raija kertoo, että heillä toiveissa oli saada käyttöön järjestelmä, joka helpottaa laskutusta ja työajan seurantaa. Lyhyesti sanottuna tehostaa toimintaa.

Millaista arvoa Finago Toiminnanohjaus sitten tuo tilitoimiston arkeen? Miksi sen käyttöönottoa kannattaa pohtia ihan vakavissaan?

- Ensiksikin kerran syötetty tieto löytyy sen jälkeen laskutus- ja asiakastiedoista. Päällekkäinen työ siis vähenee. Lisäksi laskutettuja ja tekemättömiä töitä on helppo seurata koko ajan järjestelmästä, Raija summaa. Yhtä lailla tärkeä seurattava asia on asiakas- ja työntekijäkannattavuus.

Yksi järjestelmä, monta hyötyä.

Raijan mukaan tiedon kokoaminen yhteen ja näkeminen yhdestä paikasta tuo heti tehostamisinnokkuutta lisää. Kun jokainen minuutti kirjataan ylös, on tuloksia avaavaa katsella. Tekee mieli pohtia heti, missä kohtaa toimintaa voisi tehostaa. Tämä onkin helppoa, kun käytännön tehostamistoimet perustellaan tosiasioilla, ei mutu-tuntumalla.

Millä tavalla Toiminnanohjaus on muuttanut käytännön tekemistä?

- Olemme käyttäneet järjestelmää muutaman kuukauden ajan, ja meillä on vielä käynnissä osittainen siirtymävaihe vanhasta uuteen. Kun kaikki ovat siirtyneet uuteen järjestelmään ja saamme sinne kaiken tiedon, pääsemme paremmin käytännön tasolle.

- Nyt jo hyvinkin pian käyttöönoton jälkeen näemme kuitenkin esimerkiksi, että laskutuksessamme on tehostamisen varaa, Raija kertoo. Meillä on paljon asiakkaita, joten toiminnan suoraviivaistaminen entisestään on tärkeää. Samalla asiakkaat hyötyvät, kun käytämme aikamme tuottavaan työhön, asiakkaiden avuksi. 

TOP 3 Finago Toiminnanohjauksen hyödyt:

  • Helpottaa työtuntien kirjaamista.
  • Tuo työajansäästöä.
  • Nopeuttaa laskutusta.

Tehokasta kirjanpitoa

Oppaasta löydät lisää vinkkejämme entistä tehokkaampaan työhön. Oppaan voit ladata maksutta alta.

Lataa maksuton opas | Kirjanpitäjän opas

Tilitoimisto, finago, toiminnanohjaus