Tilitoimistossa jokainen työntekijä on myyjä

Piia Similä / 17.10.2019
Piia Similä

Tilitoimistossa jokainen työntekijä on myyjäMonessa yrityksessä myyminen mielletään lähinnä myyntiosaston tehtäväksi, näin myös monessa tilitoimistossa. Samalla unohdetaan, että jokainen työntekijä - oli kyseessä sitten kirjanpitäjä tai talouspäällikkö - on yrityksen käyntikortti ja myös myyjä.

Jokaisella asiakaskohtaamisella on vaikutus asiakaskokemukseen ja sitä myötä myös myyntiin. Pieniltäkin tuntuvat asiat voivat vaikuttaa siihen, tuleeko uudesta asiakkaasta kanta-asiakas ja suositteleeko hän palveluja eteenpäin verkostossaan.

Tähän blogiin olemme koonneet viisi tekijää, joilla myyntiin voidaan vaikuttaa. 

1. Muista, että myynti on viestintää

Myyntityöhön liittyy paljon harhakäsityksiä. Usein ajatellaan, että myyminen tarkoittaa aggressiivista tuotteiden tai palveluiden tuputtamista ja erilaisia ulkoa opittuja myyntikikkoja, joiden avulla ihmisiä manipuloidaan ostamaan. Kielteiset mielikuvat myymisestä ovat johtaneet siihen, että moni kokee myymisen epämiellyttävänä tai jopa epäeettisenä.

Myynti on kuitenkin ennen kaikkea viestintää. Hyvä myyjä tarjoaa ratkaisun asiakkaan ongelmaan ja poistaa samalla ostamisen esteet. Hän on alansa ammattilainen ja osaa selittää asiakkaalle tämän omalla kielellä, miten juuri hän hyötyy tuotteesta tai palvelusta ja miten sen käyttäminen on hänelle vaivatonta.

Mieti siis: Miten voit palvella asiakasta vieläkin paremmin? Käytätkö keskusteluissa monimutkaisia termejä vai osaatko kääntää vaikeatkin asiat asiakkaan kielelle? Miten viestiä voidaan yksinkertaistaa ja mahdollisia ostamisen esteitä poistaa?

2. Kuuntele asiakasta 

Asiakkaan kuuntelu ja hänen tarpeidensa ymmärtäminen kuuluvat yritysten tärkeimpiin taitoihin. Kun asioit asiakkaan kanssa kasvotusten tai puhelimessa, sinulla on erinomainen mahdollisuus saada häneltä tietoa, ilman että aktiivisesti myyt hänelle mitään.

Havainnoinnin ja tarkan kuuntelun avulla voit päästä käsiksi myös niihin tekijöihin, joita asiakas itse ei (vielä) tiedosta. Ehkä asiakkaasi on pieni yritys, jonka prosessit vaativat optimointia. Mahdollisesti keskustelun aikana käy myös ilmi, että asiakas voisi hyötyä tietystä ohjelmasta tai ratkaisusta.

Kun tunnistat nämä tarpeet, voit tarjota räätälöityjä ratkaisuja ja kehittää tilitoimistosi palveluja vieläkin paremmaksi.

3. Kehitä osaamistasi

Jokaisen osaajan tärkein valttikortti on ammattitaito, oli kyseessä sitten it-alan ammattilainen tai kirjanpitäjä. Sen takia tilitoimiston kannattaa panostaa säännöllisesti työntekijöiden kouluttamiseen ja kokonaisvaltaiseen kehitykseen. Perinteiselle tilitoimistolle se voi tarkoittaa esimerkiksi toiminnan sähköistämistä ja vanhentuneiden prosessien uudistamista. Kehittämällä omia ja tiimin taitoja voit varmistaa yrityksellesi etulyöntiaseman, joka puolestaan tukee myyntiä.

4. Tee kommunikaatiosta helppoa

Kun asiakas ottaa yhteyttä tilitoimistoon, kyseessä on usein akuutti ongelma tai kysymys. Mitä nopeammin asiakas saa vastauksen kysymykseensä, sitä suuremmalla todennäköisyydellä hän on myös tyytyväinen palveluun.

Kuinka nopeasti asiakkaiden viesteihin vastataan? Onko tietoa helposti saatavilla myös toimistoaikojen ulkopuolella? Saavatko kaikki tilitoimiston asiakkaat tasavertaista palvelua?

Asiakaskyselyissä yllättävän yleinen syy tilitoimiston vaihtoon tai huonoon arvosteluun on puuttuva tuki ja vastaamisen hitaus. 

Tekemällä kommunikaatiosta mutkatonta voit vaikuttaa ratkaisevalla tavalla asiakaskokemukseen ja parantaa asiakkaan tyytyväisyyttä.

5. Ota huomioon, että yrityskuva muodostuu monesta pienestä osasta

Palvelun laatu on ensisijaisen tärkeä, mutta se on vain yksi osa yrityskuvaa. Huoliteltu ja asiallinen pukeutuminen, toimiston sisustus, puhetyyli ja muut pienet yksityiskohdat vaikuttavat omalta osaltaan yrityksen imagoon ja siihen, miten asiakas kokee yhteistyön tilitoimiston kanssa.

Miten asiakas otetaan vastaan toimistossa? Miten puhelimeen vastataan? Onko tilitoimisto edustavan näköinen?

Jos asiakkaalla on tarjolla kaksi tai useampia vaihtoehtoja, hän valitsee todennäköisemmin sen tilitoimiston, jossa yllä mainittuihin asioihin panostetaan. Voit siis vaikuttaa myyntiin myös johtamalla yrityskuvaa.

Tämä kaikki, koska tyytyväinen asiakas on jokaisen yrityksen paras mainos.

Tuumasta toimeen? 

Kokosimme maksuttoman oppaan tilitoimiston asiakashankinnasta. Tutustu ja päätä itse, mitkä vinkit kannattaa viedä teillä käytännön tekemisen tasolle.

Lataa maksuton opas | Tilitoimiston asiakashankinta

Tilitoimisto