Tilitoimistopalvelujen hinnoittelu

Piia Similä / 01.6.2017
Piia Similä

Tilitoimistopalveluiden hinnoittelu

Millainen on tilitoimistonne hinnoittelumalli? Oletteko arvioineet erilaisten vaihtoehtojen kannattavuutta? Olisiko tekemisessä tehostamisen varaa? Vastaako hinnoittelumallinne palveluntarjontaanne?

Erityisesti sähköisen taloushallinnon palveluja tarjoavat pohtivat digiaikaan sopivaa hinnoittelua. Kuinka jatkaa kannattavaa toimintaa, kun töiden tekemiseen menee sähköisen ohjelmiston ansiosta huomattavasti vähemmän aikaa?

Palveluntarjonnan uusi taso

Sähköistä taloushallintoa tarjoavat tilitoimistot tuottavat asiakkailleen monipuolisia palveluita, jotka eivät rajoitu enää esimerkiksi pelkkään tietojen tallentamiseen. Kun asiakkaat näkevät oman yrityksensä taloustilanteen lähes reaaliaikaisesti ja saavat ohjelmasta monenlaisia raportteja ulos itsekin, siirtyy palveluntarve seuraavalle tasolle.

Tilitoimisto ei ole tietojen tallentaja vaan taloustiedon analysoija, usein myös yrityksen talouspäällikkö. Millä tavalla raportteja kannattaa lukea? Millaisia johtopäätöksiä niistä voi tehdä lähi- ja pidemmän ajan suunnittelun näkökulmista? Nämä ovat kysymyksiä, joita monelle yrittäjälle nousee. Tulkinta-apua kaivataan, ja siihen tilitoimistoissa on erinomaista asiantuntemusta.

Millaisia vaihtoehtoja hinnoittelulle sitten on? Erilaisia malleja yhdistelemällä ja mallin omiin palveluihin suhteuttamalla kannattavin hinnoittelumalli yleensä löytyy.

Erilaisia malleja ja niiden yhdistelmiä

Tilitoimistopalvelut voi hinnoitella edelleen tuntiperusteisesti. Tuntihinta voi olla eritasoisille palveluille erilainen, tarvittavasta asiantuntemuksen syvyydestä riippuen. Kokonaishinnoittelu puolestaan tarkoittaa palvelukokonaisuuden tuotteistamista asiakkaan tarvitsemaksi paketiksi, jolla on kiinteä kuukausihinta. Lisäksi tuotepakettiin voi valita lisäosia esimerkiksi tuntihinnastosta. Kiinteän mallin etuna on asiakkaan näkökulmasta ennakoitavuus – palvelun kustannuksia ei tarvitse arvailla, vaan ne voi ennakoida helposti.

Mitä muuta hinnoittelussa kannattaa huomioida? Millaisella tunti- tai kuukausihintojen tasolla tilitoimistopalvelut yleensä pyörivät? Lue vinkkimme ja rakenna juuri omalle tilitoimistollesi kannattava ja toimiva hinnoittelumalli.

Lataa maksuton opas | Tilitoimistopalvelujen hinnoittelu

 

Tilitoimisto