Tilitoimisto muutoksen pyörteissä

Tilitoimistoala on murroksessa: digitalisaatio, uusi tekniikka ja automaatio muuttavat perinteisiä toimintatapoja. Tilitoimisto, joka parhaiten omaksuu ja hyödyntää uudistusten mahdollisuudet, saa kilpailuedun niihin, jotka pitävät kiinni perinteisistä toimintatavoista.

Digitalisaatio on muuttanut merkittävästi kirjanpidon työtä, kun suuri osa rutiineista on jo automatisoitunut. Vaikutus näkyy myös tilitoimistojen toimintatavoissa, kun perinteinen tallennustyö on vähentynyt minimiin, jolloin aikaa on vapautunut muihin tehtäviin. Vaikka palvelut muuttuvat, peruskalliona pysyvät edelleen lakisääteisen kirjanpidon laadukkuus ja tehokkuus. Sähköinen taloushallinto mahdollistaa ennen kaikkea asiantuntijatyön ja -palvelujen lisäämisen. 

Listasimme viisi asiaa, joihin tilitoimistoyrittäjän tulisi muutoksen keskellä kiinnittää huomiota.

1. Hinnoittelu

Yksi merkittävimmistä muutoksista sähköisessä taloushallinnossa perinteiseen verrattuna on manuaalisen työn väheneminen. Kirjanpitäjälle ja etenkin tilitoimistoyrittäjälle tallennustyöstä vapautunut aika aiheuttaa ongelman, jos tästä vapautunutta aikaa ei osata hyödyntää oikein.

Jos laskutus on tuntiperusteista, työhön käytetyn ajan väheneminen vaikuttaa laskutettavaan kokonaissummaan. Tilitoimiston hinnoittelun kehittäminen nouseekin muuttuvassa toimintaympäristössä elintärkeään rooliin.

2. Palvelut

Pelkkä hintojen muuttaminen ei kuitenkaan riitä: pitäähän asiakkaan saada rahoilleen vastinetta. Tästä syystä tarjottaviin palveluihin on kiinnitettävä erityistä huomiota. Manuaalisesta tallennustyöstä vapautunut aika voidaan käyttää lisäarvoa tuottavien asiantuntijapalveluiden kehittämiseen ja tarjoamiseen.

Tilitoimistojen palveluissa muun muassa talouden ohjaaminen lisääntyy, jolloin keskitytään asiakkaiden tarpeisiin sekä ongelmanratkaisun että tulevaisuuden suunnittelun suhteen. Näin myös tilitoimiston asiakassuhteet vahvistuvat entisestään. Sähköinen taloushallinto mahdollistaa lisäarvoa tuottavien palveluiden tarjoamisen helpottamalla arkistointia, tallennusta sekä tietojen jakamista tilitoimiston ja asiakkaan välillä.

3. Myynti ja markkinointi

Uudet palvelut tulisi myös muotoilla helposti ymmärrettäväksi kokonaisuudeksi.  Tilitoimistoyrittäjän kannattaakin miettiä myynti- ja markkinointistrategiaansa.

Lakisääteinen pakko edellyttää, että lähes jokainen yritys tarvitsee tilitoimistopalveluita, minkä vuoksi asiakkaita ei välttämättä tarvitse metsästää. Tarjontaa kuitenkin riittää, joten löydettävyyden lisäksi omaan erottautumiseen kannattaa kiinnittää huomiota. Erityisesti uusien asiantuntijapalveluiden esille tuominen voi olla asiakashankintaan vaikuttava erottautumistekijä.

4. Koulutus

Tilitoimistoyrittäjän kannalta sähköiseen taloushallintoon siirtyminen merkitsee uusien tapojen omaksumista. Työntekijöille se merkitsee kouluttautumista, koska uuden ohjelmiston opettelu ei välttämättä riitä, vaan omia työtapojakin on muutettava. Tilitoimistoyrittäjä Lauri Mertaojan mukaan modernin tilitoimiston työntekijältä vaaditaankin ajattelutapojen muutosta ja kovaa ammattitaitoa.

Tallennustyön väheneminen vapauttaa aikaa uudenlaisille asiantuntijatehtäville. Kirjanpitäjälle jää aikaa perehtyä tarkemmin asiakkaan toimialaan ja raportteihin, mikä mahdollistaa entistä sujuvamman sekä paremman neuvonnan.

Lisäpalveluiden tarjoamisessa on kiinnitettävä huomiota henkilöstön osaamiseen, jolloin lisäkoulutus voi olla tarpeen. Esimerkiksi kirjanpitäjän voi olla hyödyllistä laajentaa talousosaamistaan sisäisen laskennan puolelle.

5. Mitä asiakas haluaa?

Tilitoimistopalveluista on tulossa asiakaslähtöisempiä. Palveluita suunniteltaessa tulisi pitää mielessä, mitä asiakas haluaa ja tarvitsee. Kuinka tilitoimisto voisi paremmin vastata asiakkaan tarpeisiin ja jopa ennakoida ne?

Asiakas haluaa ymmärtää paremmin omaa liiketoimintaansa. Sähköisen taloushallinnon helppokäyttöisyyden myötä asiakkaat kiinnostuvat enemmän taloutensa suunnittelusta ja seurannasta, mikä auttaa kohti parempaa johtamista. Tämä myös lisää yhteistyötä tilitoimiston ja asiakasyrityksen välillä. Asiakkaat arvostavatkin kumppania, joka on kiinnostunut asiakasyrityksestä, mikä tarjoaa kattavampaa neuvontaa, tukea sekä yrityksen taloushallinnon analysointia.

Asiakkaiden sitouttaminen on entistä tärkeämpää, sillä sähköinen taloushallinto tekee tilitoimiston vaihtamisesta helpompaa. Toisaalta sähköisen taloushallinnon puuttuminen voi tulevaisuudessa yhä herkemmin johtaa tilitoimiston vaihtoon. Osa asiakkaista haluaa yhä perinteistä taloushallintoa, mutta yhä useampi vaatii sähköistä palvelua. Sähköinen taloushallinto mahdollistaa molemmat.

Muutoksen pyörteissä olevan tilitoimistoyrittäjän onkin tehtävä valinta, miten palvella nykyisiä ja tulevia asiakkaitaan parhaalla mahdollisella tavalla. Joko teillä tämä valinta on tehty? Ehkäpä sähköinen taloushallinto voisi auttaa. 

Lataa ilmainen materiaali, miten sähköistyminen kehittää tilitoimiston liiketoimintaa.Lataa Maksuton Materiaali