Tilinpäätöksessä huomioitavaa

Piia Similä / 03.1.2019
Piia Similä
Tilinpäätös | Finagon blogi
Vuoden vaihtuminen tarkoittaa yrityksissä ja tilitoimistoissa usein sitä, että tilinpäätösaika on jälleen käsillä. Leena Rekola-Nieminen kävi läpi webinaarissamme vuoden 2018 tilinpäätöksessä huomioitavia asioita. Vaikka kirjanpitolaki ei ole tällä kertaa muuttunut, Rekola-Nieminen nosti esille kysymyksiä, joita kannattaa pohtia ja jotka tulee ratkaista tilinpäätöstä laadittaessa. 
 

Hyödykekohtaiset poistot

Webinaarissa puheena olivat hyödykekohtaiset poistot pienyrityksen tilinpäätöksessä. Yleinen tapa on tehdä aina EVL-yhteensopivat maksimipoistot, mutta Rekola-Niemisen mukaan kannattaisia myös miettiä, onko tämä vai ehkä jokin toinen tapa asiakkaan parhaaksi.

KILAn yleisohjeessa suunnitelmanmukaisista poistoista ensimmäiset 10 lukua käsittelevät poistoja yleisesti, mutta näkökulma on suurempien yritysten. Hyödyllistä luettavaa luvut ovat kuitenkin niiden sisältämien termimääritysten vuoksi.
 
Sen sijaan luvussa 11 keskitytään pieniin kirjanpitovelvollisiin. Pääsääntö on, että poistosuunnitelma on laadittava ja sitä tulee noudattaa. EVL-yhteensopivia menojäännöspoistoja ei tarvitse tehdä hyödykekohtaisesti, vaan esimerkiksi kaikki kalusto on mahdollista koota yhteen koriin ja tehdä siitä poisto.
 
Mutta kuten kaikista hyvissä säännöissä, tästäkin löytyy poikkeus: hyödykekohtainen poistosuunnitelma on laadittava hyödykkeille, joiden taloudellinen pitoaika on huomattavasti muita hyödykkeitä pidempi ja joiden hankintameno muodostaa olennaisen osan pysyvien vastaavien kirjanpitoarvosta.
 

Jäikö webinaari näkemättä?

Hyödykekohtaisten poistojen lisäksi webinaarissa käytiin läpi liiketoimintakauppaa kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä sekä KILAn yleisohjetta ALV:n käsittelystä ja muita tilinpäätökseen liittyviä KILAn lausuntoja. Jos webinaari jäi näkemättä, voit ladata maksuttoman tallenteen alta. 
 
Katso tallenne »
 
 

Tilitoimisto, Sähköinen taloushallinto