Tikon-ohjelmiston tulorekisterikuulumisia

Merja Luntta / 14.8.2018
Merja Luntta
 
 cappuccino
Kansallinen tulorekisteri otetaan käyttöön noin puolen vuoden kuluttua, 1.1.2019. Tulorekisteri-ilmoittamisen vaatimat muutokset toteutamme Tikon-ohjelmistoon vuoden 2018 aikana vaiheistetusti. Kerron tässä kirjoituksesta aikataulusta ja siitä, miten tulorekisteriin kannattaa ja voi jo nyt, askel kerrallaan, valmistautua.  

• Kesäkuussa 2018 julkaisimme Tikon-version 7.8.0, joka sisältää paljon perustietotaulujen muutoksia (kokonaan uusia tauluja ja myös uusia tietokenttiä nykyisiin perustietotauluihin jne.). Versiossa julkaisimme myös kaksi uutta vakiokoodistotaulua (Tulolajit ja Koodistot). Kesäkuun versiolla voi jo aloittaa tulorekisteri-ilmoittamisessa tarvittavien perustietojen ylläpidon ja muut valmistelevat Tikon-toimenpiteet.
 
• Elokuussa 2018 julkaisemme Tikon-asiakassivujen kautta Tikon-palkanlaskennan mallipalkkalajit erillisenä tiedostona. Mallipalkkalajeilta löytyvät valmiina myös tulorekisteri-ilmoittamisessa tarvittavat tulolajit niin kuin olemme kutakin mallipalkkalajia ajatelleet käytettävän. Jos mallipalkkalajit soveltuvat omaan käyttöön, ne voi kopioida Tikon-palkanlaskentaohjelmaan (joko yhden, useamman tai kaikki). Ennen kopiointia mallipalkkalajit on ensin huolella käytävä läpi ja mietittävä, soveltuvatko ne osittain tai kokonaisuudessaan omaan tuotantokäyttöön. Lisäksi on mietittävä, mille yritysnumerolle ne kopioidaan. Turvallisinta on, että perustaa Tikon-palkanlaskentaan kokonaan uuden malliyrityksen, jolle palkkalajien kopioinnin ensin suorittaa. Tällöin tuotantoyritysten palkanlaskenta vuoden 2018 osalta ei vaarannu.
 
• Marraskuun 2018 Tikon-versiossa 7.8.1 julkaisemme tulorekisteri-ilmoittamista koskevat ohjelmistotoiminnallisuudet. Aineistojen välitys Tikonista tulorekisteriin tapahtuu versiossa julkaistavan viivästetyn Web Service -rajapinnan kautta. Rajapinnan kautta vastaanotetaan myös ilmoituksia koskevat tulorekisteripalautteet. Koska Web Service -rajapintojen käyttö edellyttää tunnistautumista tulorekisterin myöntämien varmenteiden avulla, julkaisemme versiossa myös tarvittavat toiminnallisuudet varmennekäsittelyyn, niiden noutoon ja ylläpitoon. Varmenteet voi noutaa tulorekisteristä ohjelmallisesti suoraan Tikon-ohjelmiston kautta, Web Service -rajapintojen avulla.


Tikon-tulorekisteriwebinaarit

Tulorekisterimuutoksien osalta järjestämme kuukausittain myös maksuttomia Tikon-palkanlaskenta- ja -tulorekisteri-webinaareja. Jokainen koulutus keskittyy eri tulorekisterin osa-alueeseen. Webinaarikohtaiset sisällöt tarkennamme myöhemmin, ensimmäiseen elokuun webinaariin ilmoittautuminen on jo avattu. Myös loppuihin webinaareihin pystyy ilmoittautumaan jo alta.
 
Webinaaripäivät ja aiheet ovat:


Miten valmistautua tulorekisteri-ilmoittamiseen?

Ajoissa aloitetut valmistelut edesauttavat yritysten palkkahallintojen ja tilitoimistojen omien asiakkaiden onnistunutta siirtymistä tulorekisteri-ilmoittamiseen vuoden 2019 alusta.
 
Valmistautumisessa on tärkeää muun muassa, että:
 
• Tulorekisteri-ilmoittaminen olisi asiana tuttu jo ennen kuin aloittaa Tikon-ohjelmiston osalta tulorekisteri-ilmoittamista koskevien perustietojen ylläpidon. On tiedettävä, mitä tietoja tulorekisteri-ilmoittamisessa tarvitaan palkanmaksuyrityksellä, työntekijätiedoissa, palkkalajeilla jne.
 
• Tikon-palkanlaskennassa käytössä olevien palkkalajien ja tulorekisteri-ilmoittamisessa käytettävien tulolajien kohdistukset on mietitty etukäteen. Lisäksi tilitoimistoissa ja muissa palkkahallinnon ulkoistuspalveluita tarjoavissa organisaatioissa kannatta miettiä, onko joissakin tai kaikissa Tikon-yrityksissä mahdollista siirtyä yhteisten palkkalajien käyttöön, jos yhteiset palkkalajit eivät vielä ole käytössä. Tällöin on erittäin tarkkaan mietittävä, missä vaiheessa yhteiset palkkalajit voi turvallisesti ottaa käyttöön. Kesken verovuotta ei voi siirtyä yhteisten palkkalajien käyttöön, jos joidenkin aiemmin käytössä olleiden palkkalajien merkitys muuttuu kokonaan tai palkanlaskentaa, raportointia ja tilastointia koskevat palkkalajien parametrointeja muutetaan verrattuna verovuonna aiemmin käytössä olleisiin palkkalajeihin. Aiemmin kalenterivuonna käytössä olleita palkkalajeja ei myöskään voi poistaa palkkalajistosta kesken verovuotta, jotta raportit tulostuvat oikein koko vuodelta ja myös tarkistettavuus säilyy.

• Tulorekisteri-ilmoittamiseen liittyvistä käytännön töistä vastaaville henkilöille tulee varata riittävästi aikaa asiaan syventymiseen, asian haltuunottoon ja käyttöönottotoimenpiteisiin.  Käyttöönotto edellyttää palkkahallinnon ja ohjelmiston vahvaa osaamista.

 

Tulorekisteri pähkinänkuoressa

Jos olet ollut tulorekisteriaiheen parissa vasta hetken aikaan, saat perusasiat näppärästi haltuun maksuttomasta oppaastamme Tulorekisteri pähkinänkuoressa. Oppaan voi ladata alta.
 
 
Lataa opas
 
 

Verotus, Tikon