Tikon-ohjelmisto ja tulorekisteri

Merja Luntta / 02.5.2018
Merja Luntta
Tikon-ohjelmisto ja tulorekisteri
 
Laki tulotietojärjestelmästä astui voimaan 16.1.2018.  Kaikki vuonna 2019 maksetut palkat ja palkkiot, työkorvaukset sekä verovapaat ja veronalaiset kustannusten korvaukset ja muut ansiotulot, kuten luontoisedut, on ilmoitettava tulorekisterin sähköiseen tietokantaan maksu- ja maksunsaajakohtaisesti. Ilmoitettavilla tiedoilla ei ole euromääräistä alarajaa, ja kustannusten korvaukset on ilmoitettava, vaikka rahapalkkaa ei makseta.
 
Käytännössä tulorekisteri koskettaa kaikkia:
- työnantajia
- muita suorituksen maksajia, kuten yhdistyksiä ja kotitalouksia
- ulkoistuspalveluja tarjoavia tilitoimistoja ja muita palkkahallinnon ammattilaisia
- maksunsaajia
- tiedon käyttäjiä
- järjestelmätoimittajia
 
Tulorekisteri otetaan käyttöön 1.1.2019, ilman siirtymäaikaa. Pääsääntönä on, että

- tulonsaaja- ja maksukohtaiset palkkatietoilmoitukset on oltava tulorekisterissä viimeistään 5. kalenteripäivänä maksupäivän jälkeen
- työnantajan erillisilmoitukset viimeistään seuraavan kalenterikuukauden 5. päivänä.
Työnantajan erillisilmoituksella ilmoitetaan tietoja, joita ei kohdisteta yksittäisiin tulonsaajiin, kuten sairausvakuutusmaksuja ja niistä tehtyjä vähennyksiä sekä "ei palkanmaksua" -tieto.

Jos tulorekisteriin ilmoitettuja tietoja on tarpeen korjata, virheellinen tieto on korjattava ilman aiheetonta viivytystä sen jälkeen, kun virhe on huomattu. Virheestä riippuen virhe korjataan joko korvaavalla ilmoituksella tai mitätöinti-ilmoituksella sekä mitätöinnin jälkeen tarvittaessa uudella ilmoituksella.
 

Toteutamme Tikon-ohjelmistoon vuoden 2018 aikana:

- tulorekisteri-ilmoittamisen vaatimat perustietomuutokset
- sekä mahdollisuuden muodostaa ja lähettää palkkatietoilmoitukset sekä työnantajan erillisilmoitukset suoraan järjestelmästä Web Service -rajapinnan kautta tulorekisteriin.

 Ilmoittamista koskevat muutokset koskevat lähinnä Tikon Palkanlaskenta - ja NetTikon Kulu ja Matka -sovelluksia. Pienempiä muutoksia tulee myös muihin sovelluksiin, muun muassa NetTikon Palkka -sovellukseen.
 
Julkaisemme muutokset kahdessa vaiheessa:
- Tikon 7.8.0 -versiossa kesäkuussa 2018 (perustiedot ja koodistot)
- Tikon 7.8.1 -versiossa marraskuussa 2018 (toiminallisuus ja integraatiot).
 
Vaiheistetulla aikataululla mahdollistamme sen, että Tikon-asiakkaamme pystyvät tekemään Tikon-sovellusten osalta tulorekisteri-ilmoittamiseen liittyviä valmistelevia töitä jo kesäkuusta alkaen. Ajoissa aloitetut valmistelut edesauttavat yritysten palkkahallintojen ja tilitoimistojen omien asiakkaiden onnistunutta siirtymistä tulorekisteri-ilmoittamiseen vuoden 2019 alusta.
 
Valmistautumista edesauttaa, että tulorekisteri-ilmoittaminen olisi asiana tuttu jo ennen Tikon 7.8.0 version käyttöönottoa. Samoin käyttöönottoa helpottaa, jos Tikon-palkanlaskennassa käytössä olevien palkkalajien ja tulorekisteri-ilmoittamisessa käytettävien tulolajien kohdistuksia olisi mietitty jo etukäteen.  Lisäksi tilitoimistoissa ja muissa palkkahallinnon ulkoistuspalveluita tarjoavissa organisaatioissa kannatta miettiä, onko Tikon-yrityksissä mahdollista siirtyä yhteisten palkkalajien käyttöön, jos yhteiset palkkalajit eivät vielä ole käytössä.
 
Tärkeää on myös miettiä henkilöresursointia; tulorekisteri-ilmoittamiseen liittyvistä käytännön töistä vastaaville henkilöille tulee varata riittävästi aikaa asiaan syventymiseen, asian haltuunottoon ja käyttöönottotoimenpiteisiin.  Käyttöönotto edellyttää palkkahallinnon ja ohjelmiston vahvaa osaamista.
 

Enemmän tietoa tulorekisteristä löytyy tulorekisterin omilta nettisivuilta:

- Lue lisää: tulorekisteri.fi
- Läs mer: inkomstregistret.fi
- Read more: incomesregister.fi.
 
Tikon-ohjelmiston tulorekisterimuutoksista tulemme informoimaan webinaarien, versiomateriaalien sekä muun ohjeistuksen avulla, toukokuusta 2018 alkaen.
 

Tulorekisteri pähkinänkuoressa

 
Tulorekisterin kokonaisuus haltuun maksuttoman oppaamme sivuilta. Kokosimme pääkohdat ladattavaan oppaaseen Tulorekisteri pähkinänkuoressa. 
 
Lataa opas
 

Verotus, Tikon