Tervetuloa älykkääseen aikakauteen

Piia Similä / 28.5.2019
Piia Similä

Sähköinen taloushallinto | Finagon blogiTekoälykeskustelu käy nyt kiivaana monella suunnalla. Tekoälyä hyödynnetään teollisuusympäristössä, se tulee yhä näkyvämmin asiantuntija-aloille rutiininomaisia tehtäviä suorittamaan, se on näkyvässä roolissa uusissa niin sanotuissa älykodeissa ja vapaa-ajallamme erilaisissa sovelluksissa. Tekoälykehityksessä Suomi on kansainvälisesti vertailtuna hyvässä asemassa.

Tekoäly mukaan prosesseihin ja liiketoimintamalleihin

Tyypillisesti ajatellaan, että tekoälyn avulla rutiininomaisia, säännönmukaisia työtehtäviä voidaan osin automatisoida. Yhä enemmän tekoäly tulee avuksi myös muuhun kuin rutiinityöhön. Tietokone pystyy jo esimerkiksi kirjoittamaan runoja, joita ei erota ihmisen luovista tuotoksista. Myös prosessien ja liiketoimintamallien rakentamisessa tekoälystä on apua. Liiketoimintamallien povataankin kasvavassa määrin pohjautuvan jatkossa ennusteisiin, jotka perustavat käyttäjädataan. Data ulottuu näin ollen myös strategiselle tasolle. Parhaassa tapauksessa voimmekin hyödyntää erilaisia algoritmeja vaikkapa paljastamaan ajattelumme vinoumaa.

Silti koneille ei voi eikä kannata kaikkea ulkoistaa. Vastuu päätöksenteosta tulee olla ihmisellä, joka osaa soveltaa kerättyä dataa, ymmärtää, mistä on kysymys ja pystyy näin tekemään arvion tilanteesta.

Dataa täytyy ymmärtää ja tulkita

Juuri ilmestyneessä Pilvi-asiakaslehdessämme puhutaan digitaalisen taloushallinnon jälkeisestä ajasta, niin sanotusta älykkäästä taloushallinnosta (Kaarlejärvi & Salminen: Älykäs taloushallinto -teos). Automaatiot ovat jo tätä päivää, rutiineista ei asiakkaan kannata maksaa, kun koneet hoitavat nämä ihmistä tehokkaammin ja ilman inhimillisten virheiden mahdollisuutta. Sen sijaan päätöksen teon takana olevan datan ja raporttien tulkinnassa tarvitaan taloushallinnon osaajia, joista tulee yhä voimakkaammin yritysten strategisia kumppaneita. Tietoa ja numeroita löytyy, mutta kuten sanottua, jos ihminen ei osaa koneen tuottamaa tietoa soveltaa, tiedolla ei oikeastaan ole merkitystä.

Tulevaisuutemme ei ole koskaan näyttänyt yhtä valoisalle kuin tänä päivänä. Uhkakuvat töiden katoamisesta tai koneiden vallasta voi kääntää toisin päin. Tekoäly luo runsain mitoin uusia työpaikkoja. Voisiko ajatusmallia ottaa vaikka tehdastyöstä. Jos peruutetaan muutama vuosisata taaksepäin ja verrataan tehtaiden työoloja nykyaikana, kovin harva taitaa olla sitä mieltä, etteikö robottien mukaantulo olisi ollut positiivinen mullistus. Samalla tavalla asiantuntijatyössä ihmiset pääsevät keskittymään muuhun työhön, joka palkitsee, jolla on merkitystä ja jossa pääsee kehittymään.

Lisää valoisasta tulevaisuudesta taloushallinnon alalla ja mukavia kuulumisiamme pääset lukemaan uusimmasta Pilvi-lehdestä.

Lataa Pilvi-lehti 1/2019

sähköinen taloushallinto