Tehokkaasti etänä

Piia Similä / 14.6.2018
Piia Similä
Etätyön juridiset pelisäännöt

Yksi työntekijä Inarissa, toinen Espoossa, kolmas Singaporessa. Etätyö ja etänä yhteistyötä tekevät tiimit ovat monissa varsinkin globaaleissa yrityksissä arkipäivää. Yhtä lailla etätöiden tekeminen lisääntyy yhdessä toimipisteessä toimivissa yrityksissä, joissa työntekijät saavat joustoa arkeensa työskennellessään välillä muualla kuin toimistolla, vaikkapa kotona.
 

Etätyö kilpailuetuna

Etätyön puolesta puhuvat monet seikat ja tutkimukset. Ensiksikin etäily säästää monelta useamman tunnin päivässä, kun työmatkoihin kuluvan ajan voi käyttää toisin. Samalla sillä voi isossa mittakaavassa olla vaikutusta esimerkiksi liikenneruuhkiin.
 
Se, että oman työnteon paikan saa valita vapaasti, on monella tavalla yritykselle kilpailuetu. Ensiksikin yhä useampi työntekijä arvostaa vapautta ja valitsee työnantajansa sillä perusteella, kuinka yritys suhtautuu etätöihin.
 
Toiseksi sallimalla etäilyn yritys viestii vahvasti luottavansa työntekijöihinsä. Tulokset puhuvat puolestaan. Tärkeämpää on saada aikaa tavoitellut tulokset kuin istua sovittu tuntimäärä toimistolla. Myös parhaiden osaajien saaminen on helpompaa. Joskus kun paras hakija avoimeen tehtävään vaan sattuu asumaan maapallon tai maan toisella puolella.
 

Sopiminen vahvistaa luottamusta

Kaikkiin tehtäviin etätöiden tekeminen on tietenkään sovi. Kaupan myyjän, aulapalveluhenkilökunnan tai kokin etäpäivä huomataan aika nopeasti tekemättömistä töistä. Sen sijaan sellaisilla erityisesti tietotyöaloilla, joissa työnteon paikalla ei ole tuon taivaallista merkitystä tuloksien saavuttamiseen, etätyöt ovat oiva vaihtoehto.
Ilman sääntöjä ja yhteistä sopimista törmätään  kuitenkin helposti siihen, että etätyössä aletaan nähdä heikkouksia enemmän kuin vahvuuksia.
 
Yhteisten pelisääntöjen sopiminen kirjallisesti kannattaa. Samalla on hyvä määritellä vastuut ja toisaalta selkeät tavoitteet työlle. Yhtä lailla vaikkapa kommunikointitapojen ja -välineiden tulee olla tilanteeseen sopivat.


Millä tavalla etätyötä voi johtaa?

Moni johtaja saattaa olla tällä etätöiden kultakaudella hieman eksyksissä sen suhteen, kuinka fyysisesti hajallaan olevaa tiimiä voi johtaa. Avainsana on ilman muuta jo mainittu luottamus. Ellei johtaja luota tiimiinsä, ei etätyöskentelyllä ole pohjaa.
 
Toinen on tavoitteiden selkeys. Yhteinen ymmärrys siitä, mitä työntekijän tulee saada etätyöskennellessään aikaan ja kuinka tulokset mitataan ja raportoidaan, lisää läpinäkyvyyttä ja luottamusta. Etänä töitä tekevän tiimin kanssa kannattaa myös järjestää säännöllisesti yhteisiä tapaamisia yhteishengen ylläpitämiseksi. 
 

Etätyön juridiset pelisäännöt haltuun

Tutustu etätyön kiemuroihin maksuttoman oppaamme sivuilta. Lataa Etätyön juridiset pelisäännöt -opas alta.
 
Lataa opas
 

Lainsäädäntö