Suomalaisen järjestötoiminnan tulevaisuus

Petri Toikanen / 26.2.2020

accountor_brand_images_044-mauveLOWRESJärjestöt elävät epävarmuudessa ja rakennemuutoksessa. Tätä aiheitta on tutkinut strategia- ja muutosvalmentaja Petri Toikkanen, joka on julkaissut tästä Tulevaisuuden näkymät järjestöissä -selvityksen. Myös Accountor Finago on hyödyntänyt Petrin ammattitaitoa ja näkemyksiä yhdistyskentässä. Alla Petrin yhteenveto selvityksen tuloksista.  

Muutoksen aikakausi

Suomalainen järjestötoiminta elää epävarmuudessa ja rakennemuutoksessa. Näin kokevat suomalaiset järjestöjohtajat. Toiminnan epävarmuus, muutosten nopeus ja monimutkaisuus ovat kasvussa. Samaan aikaan monet nykyiset organisaatiorakenteet tarvitsevat uudistamista.

Järjestöjen valmentamiseen erikoistunut Osana yhteistä ratkaisu Oy selvitti järjestöjen tulevaisuuden näkymiä loka-marraskuun aikana. Selvitys oli harvinaislaatuinen, sillä se kartoitti laajasti koko järjestökentän tulevaisuusnäkymiä yli sektorirajojen. Selvitys toteutettiin nettikyselyllä 500 suurimman suomalaisen järjestön ammattijohtajalle.

Ydinkysymyksenä oli: Miten järjestöjen toimintaympäristö ja toiminta muuttuu seuraavan viiden vuoden kuluessa? Vastausprosentti kyselyssä oli 25,8.

Suurimmiksi ongelmiksi järjestöissä nähdään avustusrahoituksen väheneminen, työntekijöiden jaksaminen, jäsenmäärien lasku ja vapaaehtoisten heikko sitoutuminen.

Rahoituksen väheneminen pakottaa järjestöt miettimään palveluiden tuottamista liiketoimintaperusteisesti ja kehittämään yhteistyötä yritysten ja julkisen sektorin kanssa. Vapaaehtoistoiminta vaatii tulevaisuudessa entistä ammattimaisempia käytäntöjä. Sekä palveluiden tuottaminen, että vapaaehtoistoiminnan ammattimaistuminen vaativat panostuksia osaamisen kehittämiseen.

Selvityksen mukaan järjestöt vastaavat muutostilanteeseen muun muassa palveluita ja jäsenyyden sisältöjä kehittämällä. Digitalisaatiota hyödynnetään etäosallistumista parantamalla ja talouden ja hallinnon automaatiota lisäämällä. Viestintä koettiin järjestöissä nopeasti muuttuvaksi alueeksi, johon kannatta panostaa. Strategia- ja tulevaisuustyö nähtiin myös tärkeäksi välineeksi haasteiden ratkomiseksi.

Tulevaisuuden näkymät järjestöissä -selvityksen yhteenvedon voi ladata Osanan verkkosivuilta osoitteesta osana.fi/tulevaisuuden-nakymat-jarjestoissa/

Lisätietoja selvityksestä: 
Petri Toikkanen, strategia- ja muutosvalmentaja, toimitusjohtaja 
Osana yhteistä ratkaisua Oy
+358 40 839 7841
petri@osana.fi
www.osana.fi

Yhdistysten talous hallintaan - katso webinaari

Kuten tutkimuksessakin todetaan, ympäristön vaatimukset pakottavat yhdistyksiä yhä ammattimaisempaan toimintaan. Kerromme maksuttomassa webinaarissa, kuinka yhdistyksen toimintojen sähköistämisellä voi säästää aikaa ja vaivaa ja kuinka helppoa automatisointi on. 

Katso tallenne »

Sähköinen taloushallinto, Yhdistyksille