Sukellus integraatioiden maailmaan - esittelyssä ohjelmistokumppanimme Flashnode

Finago / 20.9.2018
Finago

Finago Network

Accountor Finagon ohjelmistokumppaneille tarkoitettu Finago Network -ohjelma mahdollistaa tiiviimmän yhteistyön kumppanien kanssa ja tuo esille Finagon tuoteperhettä täydentäviä palveluita. Tässä kirjoituksessa esittelemme yhden Finago Network -kumppaneistamme, integraatiopalvelu Flashnoden. Kirjoitusta varten haastattelimme Tomi Räsästä, joka on yksi Flashnoden perustajista. Tällä hetkellä Tomi vastaa työssään Flashnoden markkinoinnista ja kansainvälisestä liiketoiminnasta.

1. Kertoisitko lyhyesti sinusta ja Flashnodesta.

Flashnode on olemassa, jotta suomalaisten yritysten ei tarvitse käyttää kallisarvoista aikaa toistuvien käsitöiden tekemiseen. Automatisoimme erityisesti taloushallintoon liittyviä toimintoja ja eliminoimme turhia toistuvia tehtäviä, jotka liittyvät esimerkiksi asiakastietojen, tilausten ja laskujen syöttämiseen.
 
Itse olen yksi Flashnoden perustajista ja vastaan meillä markkinoinnista ja kansainvälistymisestä. Tarkoituksemme on laajentua myös Suomen rajojen ulkopuolelle - automatisoitavaa löytyy ihan jokaisen maan yrityksistä.

 

2. Automatisointi, rajapinnat ja integraatiot, mitä tämä kaikki oikein tarkoittaa ja mitä ne merkitsevät pk-yritykselle?

Automatisointi on avain kasvuun ja tehokkuuteen. On sanottu, että kaikki, mitä voidaan automatisoida, tullaan myös automatisoimaan. Ja ne yritykset, jotka ovat mukana käyttämässä integraatioita ja automaation tuomia mahdollisuuksia, tulevat olemaan niitä yrityksiä, jotka menestyvät muita paremmin.
 
Aiemmin integraatioprojektien toteuttaminen oli monimutkaista ja kallista. Nykyiset entistä paremmat rajapinnat mahdollistavat kuitenkin kertaalleen ohjelmoitujen osien uudelleenkäyttämisen, joka puolestaan tarkoittaa suoraviivaisempia ja edullisempia toteutuksia. Esimerkiksi Flashnoden tarjoamat integraatiopalvelut sisältävät käyttöönoton, ylläpidon ja tuen. Integraatiopalvelut ovat korvaamassa kömpelöt integraatioprojektit. Maltilliset kustannukset mahdollistavat nopean ROI:n ja nostavat yrityksen tehokkuutta välittömästi. Perinteisen pk-yrityksen unelma.
 

3. Mitä kannattaa integroida/automatisoida ja milloin?

Selvä merkki automatisointitarpeesta on se, että jotain asiaa joudutaan toistamaan monta kertaa ja asian tekeminen tuntuu puuduttavalta.
 
Meillä itsellämme Flashnodella on sääntö, että jos joku asia pitää tehdä useammin kuin kolme kertaa, on syytä tarkistaa, voitaisiinko asia automatisoida. Monessa yrityksessä raja on ehkä ennemmin 10 kertaa kuukaudessa, mutta lähestysmistapa on mielestäni oikea. Jos tehtävän tekeminen ei tunnu merkitykselliseltä tai sitä toistetaan useasti, ei sitä kannata tehdä ainakaan käsin.

Yleisimpiä automatisoitavia asioita ovat esimerkiksi myyntitilausten tuominen verkkokaupasta tai CRM:stä Procountoriin laskutettavaksi tai muuten käsiteltäväksi. Tähän liittyy yleensä useita käsityövaiheita, jotka voidaan helposti automatisoida. Vastaavasti esimerkiksi laskujen maksustatusten vienti Procountorista CRM:ään tai verkkokauppaan vauhdittaa tuotteiden/palveluiden toimittamista asiakkaalle. Valitettavasti tilausten sekä maksu- ja toimitusstatusten päivittäminen käsin ohjelmistosta toiseen on monessa yrityksessä ihan arkipäivää. Ja ihan turhaan.
 

4. Miten API muuttaa integraatioiden maailmaa?

APIt, eli ne ohjelmistojen rajapinnat, joiden kautta ohjelmistosta saadaan dataa ulos tai sisään, mahdollistavat automaatioita, jotka eivät ennen olleet mahdollisia, tai niiden toteuttaminen olisi ollut kallista. Nämä APIt mahdollistavat myös Flashnoden integraatiopalvelun, joka on tuonut integraatiot pk-yritysten saataville. Procountorin uudistettu API ja Flashnoden yhteensopivien ohjelmistojen ekosysteemi tarjoaa integraatiot aiempaa monipuolisemmin, edullisemmin ja tehokkaammin. Voitaisiin melkein puhua lottovoitosta pk-yrityksille.   
 

5. Millaisia neuvoja/vinkkejä antaisit ohjelmistointegraatiota tarvitsevalle yritykselle?

Kun huomaatte, että erilaiset tehtävät sisältävät turhilta tuntuvia käsityövaiheita tai joitain tehtäviä toistetaan käsin päivästä tai viikosta toiseen, on syytä aktivoitua! Ihan ensimmäisenä ottaisin puhelun Finagon asiakaspalveluun tai meille Flashnodelle. Automaatiomahdollisuuksien kartoitus kun ei maksa mitään, eikä sido mihinkään. Juttutuokiossa kartoitetaan nykytilannetta ja mahdollisia automatisoitavia asioita. Sitten mietitään, että kannattaako näitä asioita automatisoida, ja miten asiassa voitaisiin edetä.
 
Meillä ensimmäisenä voi soittaa Tiina Koivulle (050 5732 555, sales@flashnode.com), jonka kanssa tämä alkukartoitus sujuu erittäin mukavasti.
 
Luonnollisesti meiltä löytyy myös muita informatiivisia ja käytännönläheisiä materiaaleja integraatioista, jos asiaan haluaa perehtyä ensin itse. Procountorin, Flashnoden ja Salesforcen yhteistyönä kirjoitimme mm. CRM ja Taloushallinto -oppaan, joka on ladattavissa täältä.

Helpointa on kuitenkin ottaa tuo lyhyt puhelu meidän kanssa, tai laittaa sähköpostia, niin soittelemme takaisin.
 
 

Sähköinen taloushallinto, Procountor