Saumatonta yhteispeliä – taloushallinto osana ohjelmistokokonaisuutta

Laatu ja reaaliaikaisuus olivat avainsanoja, kun Finlandia-talo vaihtoi uuteen ohjelmistokokonaisuuteen. Uusien käyttöön otettavien ohjelmistojen oli tuettava tärkeitä kriteerejä. Ohjelmistokokonaisuuden saumaton yhteispeli oli myös merkittävä tekijä valinnassa.

 

 


Ohjelmisto vastaamaan omia tarpeita ja toimintaa

Finlandia-talo siirtyi uuteen ohjelmistokokonaisuuteen vuoden 2015 lopulla, koska aikaisempi ohjelmisto ei enää vastannut heidän tarpeitaan. Oman toiminnan tehokkuuden seuraaminen on elintärkeää kilpaillulla alalla.

– Tavoitetila on, että sisäisen raportoinnin informaatio on luotettavaa ja ajantasaista, Finlandia-talon talous- ja henkilöstöpäällikkö Heidi Kuusava kertoo.

Finlandia-talo tarjoaa vuosittain puitteet lähes 800 kotimaiselle ja kansainväliselle tilaisuudelle ja näin ollen 200 000 vierailijalle. Monipuolisten tilojen, vahvan ammattitaidon ja sujuvan asiakaspalvelun avulla Finlandia-talolla tapahtumat tuottavat elämyksiä laadukkaasti, tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti.

Tapahtumatilana Finlandia-talolla on paljon laskutustapahtumia ja niihin liittyviä tiedonsiirtoja. Taloushallinnon on oltava ajan tasalla. Sähköinen taloushallinto on silloin paras ratkaisu.

– On erittäin tärkeää, että laskujen tiedot ovat oikein ja laskutus pysyy aikataulussa. Tämän vuoksi automatisoitu tiedonsiirto on meille kaiken a ja o, Heidi sanoo. 

Kustannustehokas kokonaisratkaisu

Finlandia-talo valitsi Procountorin kustannustehokkaan kokonaisratkaisun vuoksi. Procountorin yhdistäminen toiminnanohjausjärjestelmään oli erityisen tärkeää vaihdoksen yhteydessä, sillä aikaisempikin ohjelmistokokonaisuus toimi saumattomasti yhdessä.

– Tiedonsiirto saatiin toimimaan näppärästi Flashnoden integraatiopalvelun avulla, Heidi kuvailee.

Integraation avulla asiakaskohtainen laskutus säilyi sujuvana myös ohjelmiston vaihdon jälkeen. Uudessa ohjelmistokokonaisuudessa asiakkaan laskutuserä luodaan toiminnanohjausjärjestelmässä ja se tuodaan Procountoriin Flashnoden integraation avulla.

– Ohjelmiston vaihdosta helpotti sujuva yhteistyö ja loistava asiakastuki, Heidi kehuu.

Sähköisen taloushallinnon hyödyt

Reaaliaikainen taloushallinnon ohjelmisto mahdollistaa Finlandia-talon eri kuluerien seurannan ja raportoinnin suoraan Procountorista tapahtumatasolla. 

Uudessa ohjelmistokokonaisuudessa talouden tapahtumat ovatkin reaaliaikaisesti taloushallinnon käytössä: myynnit ja kulut kirjautuvat Procountoriin päivätasolla. Myös tulosta voi tarkkailla helposti päivätasolla.

Heidi kiitteleekin taloushallinnon reaaliaikaisuutta, mikä auttaa tehostamaan Finlandia-talon toimintaa. Toimiva ja ajantasainen talousraportointi nimittäin auttaa tekemään päätöksiä muun muassa hinnoittelussa ja resurssien ohjaamisessa. Muutoksiin pystyy reagoimaan nopeasti ajantasaisen näkymän ansiosta. Korjauksia voi tehdä vaikka kesken kuukauden.

– Toimiva ja ajantasainen talousraportointi varmistaa yrityksemme kokonaiskannattavuuden ja kassavarojen riittävyyden turvaamisen, Heidi summaa uuden ohjelmistokokonaisuuden hyötyjä tyytyväisenä.

Procountor saumattomana osana ohjelmistokokonaisuutta

Lue lisää Procountorin integraatiomahdollisuuksista Flashnoden sivuilta

Lue lisää integraatio- palvelusta

sähköisen taloushallinnon edut, Pilvipalvelu, sähköinen taloushallinto, reaaliaikainen taloushallinto, integraatio, taloushallinto