Sähköinen taloushallinto yrityksen kasvun ja kehityksen tukena

Krista Meronen / 08.12.2015
Krista Meronen

Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja TietoAkseli Oy:n toteuttaman kyselytutkimuksen mukaan useat pienet ja keskisuuret yritykset hyödyntävät jo sähköisen taloushallinnon työkaluja. Käyttäjät ovat myös tyytyväisiä sähköisen taloushallinnon tuomiin hyötyihin.

Yrityksen_kasvun_tukena.png

Jopa 80 % vastanneista hyödyntää sähköistä taloushallintoa. Muutos sähköiseen on kuitenkin tapahtunut vasta hiljattain. Suurin osa tutkimukseen osallistuneista on siirtynyt viimeisen viiden vuoden aikana hyödyntämään digitaalisia taloushallinnon palveluita.

Tutkimuksessa todetaan, että sähköistä taloushallintoa käyttävät yritykset ovat tyytyväisiä digitaalisuuden tuomiin hyötyihin.

Sähköisen taloushallinnon hyödyt

Sähköinen taloushallinto nähdään tutkimuksen mukaan erittäin hyödyllisenä. Sähköinen taloushallinto muun muassa:

  • nopeuttaa ostolaskujen käsittelyä
  • parantaa raportoinnin laatua
  • vähentää rutiinityön määrää
  • säästää aikaa
  • lisää joustavuutta
  • parantaa tiedon laatua
  • helpottaa päätöksen tekoa
  • mahdollistaa tehtävien hoitamisen ajasta ja paikasta riippumatta. 

Automaatio myös vähentää virheiden määrää ja tehostaa toimintaa. Rutiinitöiden ulkoistaminen helpottuu, jolloin yritykselle jää aikaa keskittyä ydinbisnekseensä. Reaaliaikainen raportointi tuo konkreettista hyötyä, kun tositteet löytyvät pilvipalvelusta, eivätkä enää vain tilitoimiston mapeista. Parhaimmillaan sähköinen taloushallinto auttaa päätöksenteossa ja yrityksen johtamisessa.

Ulkoistaako vai ei?

Vastaajista 81 % on ulkoistanut joitakin taloushallinnon toimintoja. Yleisimmin ulkoistetaan perinteiset lakisääteiset velvollisuudet, kuten kirjanpito (67 %) ja palkanlaskenta (48 %). Pk-yritykset tarvitsevat tulevaisuudessa apua yritysjärjestelyihin, verotukseen ja liiketoiminnan kehittämiseen liittyvissä kysymyksissä.

Merkittävin syy olla ulkoistamatta on halu pitää taloushallinto lähellä operatiivista toimintaa. Hinta tai ulkoistamisen vaiva eivät ole yhtä vahvoja syitä olla ulkoistamatta.

Ostoreskontran ulkoistamisen tarpeen uskotaan vähentyvän tulevaisuudessa taloushallinto-ohjelmien kehittyessä. Myyntilaskutuksen ja -reskontran ulkoistamisaste onkin jo laskenut. Ohjelmistojen kehittyminen on helpottanut toimintojen hoitamista yritysten sisällä sekä joustava työnjako on mahdollistanut joustavan ulkoistamisen.

Ulkoistuksen merkittävimmät syyt ovat sisäiset henkilöriskit ja panostaminen osaamisen ylläpitoon. Suurimpina ulkoiseen taloushallintokumppaniin liittyvinä haasteina tutkimuksessa pidetään henkilöriskejä, isoja kustannuksia ja puutteita sähköisen taloushallinnon palveluissa. Vastanneista 37 % ei koe mitään ulkoistuskumppaniin liittyviä haasteita.

Taloushallinnon digitalisoituminen

Tutkimuksessa huomautetaan, että taloushallinnon digitalisoitumisessa ei ole kyse vain sähköisten työvälineiden käyttöönotosta, vaan laajemmin digitaalisten palveluiden hyödyntämisestä, prosessien tehostumisesta ja lisäarvon luomisesta. Näin mekin Procountorilla uskomme.

Lähes kaikki kyselyyn vastanneista hyödyntävät jollain tavalla digitaalisuutta taloushallinnossa. Vain 3 % vastanneista ei käytä sähköisiä työkaluja tai palveluita lainkaan.

Digitaalinen taloushallinto tarkoittaa tutkimuksessa taloushallinnon hoitamista nykyaikaisilla työvälineillä sähköisin prosessein. Tutkimuksen mukaan selkein merkki digitaalisen taloushallinnon hyödyntämisestä on osto- ja myyntilaskutuksen sähköisyys. Tällä perusteella noin 80 % vastanneista yrityksistä on kattavasti digitaalisen taloushallinnon piirissä. 

Viimeisten viiden vuoden aikana digitalisoituminen on edennyt nopeasti. Asia ei sinänsä ole uusi, mutta sähköisen taloushallinnon hyödyntämisessä on otettu isoja harppauksia viime aikoina. Vielä on paljon tehtävää, mutta suunta on oikea.

Tukeeko teillä sähköinen taloushallinto jo yrityksen kasvua ja kehitystä? Jos ei, lue viisi vinkkiämme siitä, kuinka pidät talouden hallinnassa ja kulut kurissa.

Lataa maksuton toimitusjohtajan opas

sähköisen taloushallinnon edut, Pilvipalvelu, sähköinen taloushallinto, reaaliaikainen taloushallinto, taloushallinto, ennakoiva taloushallinto