Sähköinen taloushallinto tehostaa yhteistyötä

Piia Similä / 07.4.2016
Piia Similä

Sähköinen taloushallinto tehostaa ja terävöittää yrityksen vuoropuhelua sen neuvonantajien kanssa talouskysymyksissä. Ajasta ja paikasta riippumattomien työvälineiden ja toimintatapojen hyödyntäminen on nykyaikaista ja järkevää. Se myös säästää sekä aikaa että kustannuksia.

Sähköinen taloushallinto tehostaa yhteistyötä

Sähköisen taloushallinnon ohjelmistolla on suuri vaikutus liiketoiminnan toimivuuteen ja tehokkuuteen. Useat käyttäjät ovat valinneet pilvipalvelussa toimivan ohjelmiston sen joustavuuden, kokonaisvaltaisuuden ja edistyksellisen toimintatavan takia. 

Mutkatonta yhteistyötä

Sähköisen taloushallinnon ohjelmiston vahvuus on käyttöoikeuksien määritteleminen ja myöntäminen halutuille yhteyshenkilöille. Yritys voi myöntää määrittelemiään käyttöoikeuksia järjestelmästä saatavaan raportointitietoon esimerkiksi tilintarkastajille, muille talousasiantuntijoille tai hallituksen jäsenille.

Yritys voi ylläpitää järjestelmän tietoja itse tai antaa halutessaan käyttöoikeuksia esimerkiksi palkanlaskentaa tai laskutusta varten yhdelle tai useammalle alan yritykselle. Esimerkkinä palvelun myynyt henkilö voi itse laatia myyntilaskun sen sijaan, että pyytäisi sähköpostitse hallinnon työntekijää lähettämään laskun.

Sähköinen taloushallinto vähentää manuaalista työtä, mikä puolestaan vähentää virheitä ja väärinkäsityksiä. Viestintä esimerkiksi yrityksen ja tilitoimiston välillä on helppoa, kun talousluvuista voidaan keskustella samassa ohjelmistossa.

Ajantasainen ja kustannustehokas

Ajantasainen tieto yrityksen taloudesta lisää ennakoitavuutta sekä ennusteiden tekeminen on helpompaa ja tarkempaa, mitä ajantasaisempaa saatavilla oleva tieto on. Myyntilaskut, osto-, matka- ja kululaskut sekä tiliotteet kirjautuvat kirjanpitoon sitä mukaan, kun ne saapuvat tai käyttäjä tekee ne. Talousluvut eivät tule yllätyksenä, kun raportointi kuukauden aikana on ajantasaisempaa ja liiketoiminnan kannalta tärkeät raportit saadaan nopeasti joka kuukauden päätyttyä.

Liiketoiminnan tulosta sekä kassan ja reskontran tilannetta voidaan tarkastella myös kesken kuukauden. Kun juokseva kirjanpito muodostuu pitkälle automatisoidusti ja ohjelmisto sisältää myös pankkiyhteydet, saa johto lähes reaaliaikaista tietoa liiketoiminnan kehityksestä. Raporteilta on myös mahdollista porautua aina lasku- ja rivitason tietoihin.

Ajantasaisuuden lisäksi sähköinen taloushallinnon ohjelmisto on kustannustehokas valinta. Hinnoittelu perustuu laadittujen laskujen ja muiden tositteiden lukumääriin. Näin ollen kustannukset määräytyvät aina toteutuneen taloushallinto-ohjelmiston käytön mukaan. Lisäksi pilvipalveluna toimiva ohjelmisto sisältää myös teknisen ylläpidon, jolloin varmuuskopiointeihin, versiopäivityksiin ja muuhun kuluva aika säästyy ja voidaan käyttää tuottavammin.

Lataa toimitusjohtajan opas talouden hallintaan

Ota talous haltuun sähköisesti ja pidä yllätykset kurissa! Lataa maksuton pikaopas ja lue viisi vinkkiämme toimitusjohtajille.

Lataa maksuton toimitusjohtajan opas

Sähköinen taloushallinto, Johtaminen ja raportointi