Sähköinen ohjelmisto on talouspäällikköpalvelun edellytys

Piia Similä / 22.8.2019
Piia Similä

TalousraportointiSähköinen taloushallinto on tuonut automaation kirjanpitäjän työhön. Monet aiemmin manuaalista tekemistä vaativat tehtävät hoituvat automaattisesti, ja painopiste työpäivissä on siirtynyt tallentamisesta tarkastamiseen. Ammattilainen valvoo automaation tekemistä ja tekee tarvittaessa korjausliikkeitä.

Tilitoimistoammattilaiset voivat automaattisten prosessien sijasta keskittyä motivoivaan, kokonaisvaltaiseen työhön, jossa tarvitaan mm.

  • laajaa substanssiosaamista
  • asioiden yhdistelemisen taitoa
  • kykyä nähdä lukujen taakse sekä myös
  • inhimillistä, yritysjohdon rinnalla kulkevaa otetta.  

Kirjanpitäjä talouspäällikkönä

Mitä talouspäällikkyys vaatii ja kuinka sellaiseksi tullaan? Talouspäällikkö on yritysjohdon sparraaja, joka auttaa talouden tunnuslukujen tulkinnassa ja osaa kertoa, mitä raportteja kannattaa seurata, mitä niistä voi päätellä ja mistä muutokset johtuvat. Tähän talousammattilainen ei pysty ilman hyvää kokonaisnäkymää yritykseen ja sen päätöksentekoon.

Myöskään talousdata ei synny itsestään. Siihen ammattilainen tarvitsee luotettavan, modernin sähköisen taloushallinnon ohjelmistokumppanin. Ilman ohjelmistoa taloustiedon kerääminen, raporttien luominen ja muu manuaalinen tekeminen nousevat niin suureen rooliin, että se täyttää päivät. Neuvoa-antavaan rooliin ei jää aikaa.

Lisäarvopalveluista ydinbisnes

Talouspäällikköpalveluista, tai millä nimellä niitä halutaankaan kutsua, tilitoimisto saa kannattavaa uutta liiketoimintaa. Niin sanotuista lisäarvopalveluista voikin ajan mittaan muodostua tilitoimistoille sen ydin, erottautumistekijä, jolla on kilpailuetua.

Niin sanottu pakollinen, lainsäädännön määräämä kirjanpidon osuus alkaa olla perusolettama, jolla on hankala erottautua. Sen sijaan konsulttimaisemmalla työllä tehdään isoja eroja. Vain taivas on rajana, kun tilitoimisto kehittää uudenlaisia palvelupaketteja, kokonaisuuksia, joista yritykset hyötyvät ja jotka ovat kannattavia ja mielekkäitä tilitoimistoille tarjota.

Pysy mukana tai kiilaa edelle

Miten tilitoimiston kannattaa pohtia omaa tuotteistustaan, palvelutarjontaansa ja rooliaan muuttuvassa markkinassa? Kokosimme oppaaseen parhaat vinkit, joilla pysyä mukana tai kiihdyttää ohi. Kehitys kehittyy, mutta niin kehittyy taloushallinnon palvelukin.

Lataa maksuton opas | Miten tilitoimisto pysyy mukana kilpailussa?

Sähköinen taloushallinto, Johtaminen ja raportointi