Sähköisen laskutuksen vaatimus lakiin

Piia Similä / 10.4.2019
Piia Similä

Sähköinen laskutus ja laki | Finagon blogiHoidetaanko yrityksessänne taloushallinto sähköisesti? Nyt kannattaa olla valppaana, jos haluaa pitää taloushallinnon kulut kurissa ja laskutuksen sujuvana. Eduskunnassa hyväksyttiin laki hankintayksiköiden ja elinkeinonharjoittajien sähköisestä laskutuksesta. Laki tuli julkisella puolella voimaan 1.4.2019, ja se koskee keskushallintoviranomaisia sekä yhteishankintayksiköitä. Mutta jo vuoden kuluttua laki laajenee, kun sen piiriin tulevat myös muut hankintayksiköt kuin edellä mainitut.

Lailla halutaan tehostaa niin julkishallinnon kuin yritystenkin taloushallintoa. Lain taustalla on Euroopan parlamentin ja neuvoston verkkolaskutusdirektiivi. Käytännössä hankintayksiköillä ja elinkeinonharjoittajilla on oikeus pyytää ja saada lasku lain määrittelemässä sähköisen laskun muodossa 1.4.2020.

Laissa määritellään sähköinen lasku laskuksi, joka on rakenteisessa, sähköisessä muodossa laadittu ja vastaanotettu. Sen tulee noudattaa sähköisen laskutuksen eurooppalaista standardia (EN 16931). Esimerkiksi PDF-muodossa oleva lasku ei täytä lain määrittelemiä sähköisen laskun edellytyksiä.

Nyt on viimeinen aika siirtyä sähköiseen taloushallintoon

Yritysten kannattaa huomioida laki toiminnassaan jo nyt. Esimerkiksi sopimuksia laadittaessa laskujen muotovaatimus on hyvä huomioida ainakin tapauksissa, joissa sopimus on voimassa yli vuoden. Jos sopimuksessa ei nimittäin määritellä laskun muotovaatimuksia, vastaanottajalla on oikeus saada halutessaan lain muotovaatimukset täyttävä sähköinen lasku. Muutos ei koske kuluttajapuolta.  

Lailla halutaan edistää ja kannustaa automaattiseen taloushallintoon siirtymistä yksityisellä ja julkisella puolella. Automaatio tuo tehoa ja monia hyötyjä yrityksille. Miksi esimerkiksi maksaa tallennustyöstä, jos se hoituu pitkälti automaattisestikin? Automatisointi parantaa yritysten mahdollisuuksia oman toiminnan ennustamiseen ja tuo yrityksen taloudesta vastaaville ajantasaista tietoa päätöstenteon tueksi. Automaatio tuottaa laadukkaita raportteja nopeasti, kun tietoa pystytään hyödyntämään ilman manuaalista tekemistä.

 

Miksi sähköinen taloushallinto? Yrittäjänä

  •  säästät aikaa ja tehostat toimintaa
  • saat ajan tasalla olevan taloustiedon käyttöösi missä ja milloin tahansa
  • voit sopia joustavasti talousasioiden hoidosta tilitoimistosi kanssa
  • saat tilitoimistoltasi apua siihen, mistä eniten hyödyt. Kun tilitoimistossa rutiinit on automatisoitu, vapautuu taloushallinnon osaajien aikaa konsultointiin ja talousneuvontaan. 

 

 

sahkoisen-taloushallinnon-hyodyt

 

Lue lisää

Lataa maksuton oppaamme, josta selvität yhdellä silmäyksellä sähköisen taloushallinnon plussat yrityksille.

Lataa opas »

Sähköinen taloushallinto, Lainsäädäntö