Ota supervoimat käyttöön tulevaisuuden työelämässä

Piia Similä / 14.5.2019
Piia Similä

Tulevaisuuden työelämäMillaisilla taidoilla pärjäämme tulevaisuuden työelämässä? Katoaako työmme tulevaisuudessa? Työpäivämuotoilija Aku Varamäki kumosi tulevaisuuden työelämää käsittelevässä webinaarissamme heti alkajaisiksi myytin, jonka mukaan robotit vievät työpaikkamme. Yhdysvaltalainen tutkimus osoittaa, että tekoäly korvaa Yhdysvalloissa 1,8 miljoonaa työpaikkaa vuoteen 2020 mennessä, ihan pian siis, mutta toisaalta se synnyttää 2,3 miljoonaa uutta työpaikkaa. Työtä syntyy enemmän kuin sitä katoaa, vaikka monia yksittäisiä, nykyisiä työtehtäviä ei tulevaisuudessa enää olekaan.

Teollisessa ympäristössä älykkäät koneet ovat jo pitkään automatisoineet työtä, mutta nyt nämä mahdollisuudet tulevat myös toimistoympäristöön ja koteihin. Älykkäistä koneista on meille monenlaista hyötyä, ne muun muassa antavat meille supervoimia. Saamme jotain sellaista, mihin emme ihmisinä koskaan pystyisi. Yhtenä voimakkaasti kehittyvänä esimerkkinä tästä on puheohjaus.

Tällä hetkellä meille on Varamäen mukaan syntymässä asiantuntijayrittäjien markkinat osaamispulan vuoksi. Yhä useampi osaaja ryhtyy yrittäjäksi ja pääsee valitsemaan itselleen kiinnostavimmat työprojektit, joissa haluaa olla mukana. Tässä on haaste ja uusi, huomionarvoinen näkökulma työnantajille, joiden täytyy pohtia, kuinka houkutella parhaat asiantuntijat ja pitää heistä kiinni.

Muotoilijan taidot auttavat menestymään työelämässä

Varamäki kävi webinaarissa läpi niin sanottuja muotoilutaitoja, työelämätaitoja, joilla työelämässä tulevaisuudessa pärjää – asiantuntemusta unohtamatta. Näitä ovat empatia, näkökulman vaihtaminen, luovuus, tuumasta toimeen -asenne, radikaali yhteistyö ja sisu.

  1. Empatia on tapa hankkia tietoa omasta sisäisestä maailmasta mutta myös ympäröivästä yhteisöstä. Koska nykypäivän työ on luonteeltaan pitkälti ongelmanratkaisua, empatian avulla voi aistia ja oivaltaa esimerkiksi asiakkaiden ratkaistavia pulmia ja kehittää näin yhä käyttäjäystävällisempiä ratkaisuja asiakkaiden avuksi.
  2. Näkökulman vaihtaminen onnistuu monella tavalla. Opiskelu on helppo ja kaikkien tavoitettavissa oleva mahdollisuus. Opiskelun ei tarvitse olla iso projekti, tutkintoon tähtäävä kokonaisuus, vaan opiskeluun ja uuden oppimiseen kannattaa suhtautua ennen kaikkea arkipäiväisesti. Oppiminen on asenne ja tapa tehdä töitä.
  3. Luovuus on kilpaillussa nykymaailmassa välttämätöntä. Kun aiemmin laadulla tarkoitetiin sitä, että onnistuttiin tuottamaan mahdollisimman samankaltaisia asioita, halutaan nykypäivänä sen sijaan erottautua. Asiakaskohtaamisissa ei kannata tarjota samoja ratkaisuja kuin muut, vaan tarvitaan jotain uutta. Tässä luovuus astuu kuvioon. Luovuus auttaa löytämään vastauksia yhä muuttuviin ongelmiin. Hyvä tapa ruokkia luovuutta on suunnitella työpäivään tyhjää, varata aikaa pohtimiselle. Yhtä lailla levon, unen ja palautumisen tärkeä merkitys korostuu.
  4. Radikaali yhteistyö on tapa löytää parhaat ideat. Yleensä ihminen hyötyy siitä, että ajatuksia pallottelee muiden kanssa. Erityisen hedelmällistä tämä on, jos löytää keskustelukumppaneita niin sanotusti oman kuplansa ulkopuolelta. Uusia oivalluksia syntyy, kun juttelee mahdollisimman erilaisten ihmisten kanssa.
  5. Tuumasta toimeen -asenne vie sanoista tekoihin. Harvoin asiat ovat erityisen monimutkaisia, jos niihin jaksaa hetken perehtyä, niitä selvittää ja jos uskaltaa kokeilla. Monesti hienot uratarinat sisältävät rohkeita hyppyjä tuntemattomaan, mutta tämä ei ole ainoa keino menestyä. Useimmiten riittää, että ottaa uusia taitoja haltuunsa, hyvänä esimerkkinä teknologia, jossa mahdollisuuksia on lukemattomasti. Monen asian oppimiseen ja valmiiksi saamiseen riittää se, että ryhtyy töihin.
  6. Sisu on eteenpäin vievä voima, joka mielletään usein meidän suomalaisen ominaisuudeksi. Varamäki määritteli sisun eteenpäin meneväksi voimaksi, jossa on mukana myös lempeä elementti. Aina ei tarvitse mennä läpi harmaan kiven, vaan kiven voi myös kiertää, kunhan suunta on eteenpäin. Muutos lähtee liikkeelle melko usein hyvin pienestä. Kun tekee ihan pienenkin asian eri tavalla sisukkaasti päivästä tai viikosta toiseen, saa aikaan muutoksen.

Yllä mainitut kuusi työelämätaitoa soveltuvat mille tahansa alalle ja hyvin erilaisiin tilanteisiin. Tulevaisuus ja tulevaisuuden työ kun ei ole mitään, mikä laskeutuisi pyytämättä ja yllättäen päällemme, vaan se muotoillaan jo tänään, tämän päivän valinnoilla.

Jäikö webinaari näkemättä?

Perehdy lisää tulevaisuuden työelämätaitoihin lataamalla maksuton webinaaritallenne. Katso tallenne »

Yrityksille