Ota kaikki irti sähköisyyden mahdollisuuksista: tilitoimisto ilman toimistoa!

Lauri Mertaoja / 29.4.2015
Lauri Mertaoja

Talouskonsultointi Mertaoja on ollut mukana kehittämässä Procountorin edelläkävijätekniikkaa alusta eli vuosituhannen vaihteesta saakka ja rohkenen väittää, että olemme yksi maan osaavimmista Procountor-toimistoista.

Talouskonsultointi Mertaoja

Jo alkuvaiheessa pilvipohjaisen, rutiineja automatisoivan taloushallinnon edut olivat ilmeiset: virheet vähenevät, toiminta tehostuu, relevantti tieto on kaikkien asianosaisten - tietysti myös asiakkaiden - saatavilla ajasta ja paikasta riippumatta. Asian voisi tiivistää siten, että sähköinen taloushallinto auttaa alan ammattilaisia kapuamaan arvoketjussa ylöspäin, peräpeiliin tuijottelusta ja tapahtuneen toteamisesta taloustiedon tulkiksi ja konsultiksi.

Tästä huolimatta sähköisen taloushallinnon murtautuminen valtavirtaan on ottanut aikansa, mutta viimeisen muutaman vuoden kuluessa se on lopulta löytänyt tiensä kaikenlaisiin ja -kokoisiin yrityksiin. Sähköinen toimintaympäristö ei merkitse vain yleistä tehostumista, vaan antaa mahdollisuuksia radikaaleihinkin uusiin toimintatapoihin.

Käytän esimerkkinä meitä, Talouskonsultointi Mertaojaa. Meitä on toistakymmentä osaajaa, toimimme täysin hajautetusti ympäri Suomea, Ylläkseltä Helsinkiin - toimistoa ei ole. Työntekijät tietysti tapaavat yhteisissä juhlissa ja koulutuksissa kasvotustenkin, mutta tietoliikenneyhteydet punovat kokonaisuuden yhteen. Sähköisyys ja etätyö saavat parhaimmillaan aikaan positiivisen spiraalin, jossa tyytyväiset työntekijät ja toimivat ohjelmistot vahvistavat asiakassuhdetta joka päivä.Taloushallinnon aito pilvipalvelu

Hajautettu etätyö vaatii tietysti perin erilaista työnteon kulttuuria kuin mihin perinteisesti on totuttu. Tekijöiden on oltava velvollisuudentuntoisia, itseohjautuvia ja aloitekykyisiä - toisin sanoen kovia ammattilaisia! Vähintään yhtä suurta ajattelumuutosta vaaditaan työnantajan päässä: valvonnan sijaan tarvitaan luottamusta ja uudenlaisia työkaluja ohjaukseen. Yksin ei kenenkään toki tarvitse ongelmien kanssa painiskella - sisäiset viestintä- ja keskusteluvälineet ovat kriittinen osa hajautetun organisaation työkalupakkia - mutta työnteon malli eroaa perinteisestä melko tavalla.

Kolikon kääntöpuolelta löytyy sitten houkuttelevia etuja: oman työnsä pääsee järjestämään ajan ja paikan suhteen ennen näkemättömän joustavasti, tavalla josta perinteisessä kellokortti- ja toimistoympäristössä voi vain haaveilla. Töitä voi tehdä kotona, mökillä, ulkomailla…

Bisnes muuttuu kiihtyvään tahtiin, ja bisnestä palvelevien alojen kuten taloushallinnon pitää muuttua mukana. Sähköisyys ja asiakkaan kanssa yhteisen ohjelmiston käyttö on johtanut varsin tiiviiseen ja tulokselliseen kanssakäymiseen asiakkaitten kanssa - etätyöstä huolimatta.

Talouskonsultointi Mertaojan toimintatapa on vain yksi esimerkki siitä, mitä pilvellä ja sähköisyydellä voi saada aikaan. En yritä väittää, että kaikkien pitää ryhtyä etätyöhön, mutta haluan rohkaista kaikkia miettimään, ovatko erilaiset esteet ja hidasteet toimintamallin kehittämiselle pilviaikakaudella edelleen olemassa vai kuvittelemmeko ne vain vanhasta muistista?

Tilitoimisto, sähköinen taloushallinto