Opettele tuntemaan ensin itsesi ja liiketoimintasi – kehity ja kehitä vasta sitten

Piia Similä / 09.1.2018
Piia Similä
Finagon blogi

Uusi vuosi on lupausten aikaa. Mikä oli sinun uudenvuodenlupauksesi? Vai eikö lupausten tekeminen ole omin juttusi? Usein lupaukset liittyvät kehittymiseen. ”Haluan kehittyä tässä tai tuossa, kasvaa henkisesti, oppia ehkä uuden taidon.”

Itsensä tunteminen on koko kehittymisen lähtökohta. Oman bisneksen tunteminen läpikotaisin sen kehittämisen lähtökohta. Kun tietää omat tai yrityksen liiketoiminnan heikkoudet, voi lähteä pohtimaan, mihin niistä haluaa keskittyä. Ja kun tunnistaa myös vahvuudet, pystyy niitä hyödyntämään matkalla kohti tavoitteita.


Henkisen suorituskyvyn tausta

Poliisin Karhu-ryhmän kouluttajanakin toiminut Harri Gustafsberg puhui webinaarissamme henkisestä suorituskyvystä, jolla hän tarkoitti meissä jokaisessa olevaa taitojen kokonaisuutta. Meillä jokaisella on oma sosiaalinen, henkinen, fyysinen ja taloudellinen perustamme, josta voimme lähteä nostamaan kapasiteettiamme. Jo perustan kunnossapitäminen tai sen korjaaminen on Gustafsbergin mukaan usein riittävä saamaan henkisen suorituskyvyn kasvuun.

Toisaalta juuri vaihtelevuus on meille ihmisille ominaista. Välillä olemme hyvinkin korkean suorituskyvyn tilassa niin henkisesti, fyysisesti, sosiaalisesti kuin taloudellisestikin. Toisinaan taas olemme tasapainoisessa, koherenssissa tilassa, välillä suoranaisessa selviytymistilassa. Suorituskykyymme vaikuttaa ja se koostuu monista tekijöistä:
 
  • ympäristöstä jossa elämme ja toimimme
  • sosiaalisesta tuesta, jota saamme tai jota ehkä kaipaamme
  • emootioista eli tunteistamme ja ajatuksistamme
  • kognitioistamme eli tiedoistamme
  • fysiologiastamme.
 

Asenteella on väliä

Jo pelkällä ajattelulla voi saada paljon aikaan. Kuinka suhtaudun uuteen, mille kehittyminen sanana minusta kuulostaa? Kokeilenko innolla, olenko mielessäni jo luovuttanut ennen kuin konkreettisesti pääsen edes alkuun? Epäonnistunko joka tapauksessa vai onko minulla mielestäni hyvä mahdollisuus onnistua?

Samalla tavalla yrityksen suorituskykyyn vaikuttavat monet tekijät, eivät vähiten yllä mainitut. Eikö samat asiat voisi kääntää yhtä lailla yrityksen näkökulmaksi yksilön sijaan? Yrityksen suorituskyky koostuu toki siellä työskentelevien yksilöiden kyvyistä, mutta voi erinomaisen yhteistyön ansiosta olla jopa enemmän kuin osiensa summa. Yhtä kaikki, yrityksen onnistumiseen vaikuttavat esimerkiksi liiketoimintaympäristö, yhteistyökumppanit ja verkostot, tavoitteet ja arvot sekä mainittu työntekijöiden osaaminen – muutamia mainitakseni.


TILAA BLOGI

 
 

Yrityksille, Johtaminen ja raportointi