Muutos työsopimuslaissa – Vaihteleva työaika

Piia Similä / 18.7.2018
Piia Similä
Vaihteleva työaika työsopimuslaissa

Kesäkuun alusta voimaan tuli työsopimuslain muutos, jossa on määräyksiä vaihtelevaan työaikaan eli niin sanottuihin nollasopimuksiin. Muutoksen tavoitteena on työntekijän aseman parantaminen nollasopimustilanteissa. Mitä muutos tarkoittaa käytännössä? Työoikeuden asiantuntija Nikolas Elomaa käsitteli uudistusta perusteellisesti webinaarissamme.


Kiinteän työvoiman tarve suurennuslasin alle

Vaihtelevan työajan sopimusta eli nollasopimusta ei voi jatkossa solmia työnantajan aloitteesta niissä tapauksissa, joissa työvoiman tarve on kiinteä. Nollasopimuksella tarkoitetaan työsopimusta, jossa työaikaehdon alaraja on nolla tuntia. Hankaluuksia saattaa ajoittain syntyä siitä, ettei laissa määritellä, mitä kiinteä työvoiman tarve tarkoittaa.
 
Jos työntekijällä on voimassa oleva nollasopimus, voidaan sitä tarkastella ja tarpeen tullen muuttaa sopimalla. Työnantajan on järjestettävä neuvottelu sopimuksesta noin viikon–kahden kuluessa, jos työntekijä pyytää neuvottelua. Työaikaa tarkastellaan tällöin kuuden kuukauden jaksoissa, ja jos sen perusteella näyttää, että työvoiman tarve on ollut jatkuvaa, on sopimusta muutettava. Ellei työnantaja halua muuttaa työehtoa, sen täytyy perustella asia kirjallisesti. Huomionarvoista on, että nollasopimuksia voidaan edelleen tehdä
työntekijän aloitteesta – osalle se on toimiva malli esimerkiksi opiskelujen oheen.

 

Sairaus- ja irtisanomisajan palkka

Vaihtelevaan työaikaan liittyvä toinen lakiuudistus koskee sairaus- ja irtisanomisajan palkkaa. Lähtökohtaisesti työntekijälle on korvattava sairausajan palkkana työvuoroluetteloon merkityt työajat. Jos sen sijaan työvuoroja ei ole merkitty luetteloon, oikeus palkkaan syntyy tapauksissa, joissa työntekijä oletettavasti olisi ollut töissä, ellei olisi sairastunut. Yhtä lailla korvausvelvollisuus koskee työsuhteen päättymistilanteita. Tarkastelujaksona käytetään 12 viikon keskimääräistä työaikaa.
 

Vaihteleva työaika pähkinänkuoressa – Mikä muuttui?

  • soveltamisala työnantajan aloitteeista tehdyt vaihtelevan työajan muodot

  • sopimusrajoite: työnantajan kiinteän työvoiman tarve

  • uudet määräykset sairaus- ja irtisanomisajan palkkaan

  • työnantajalle neuvotteluvelvoite. 

Jäikö webinaari näkemättä?

Ei hätää, pääse katsomaan webinaarin maksutta lataamalla webinaaritallenteen. 

Katso tallenne

 

Lainsäädäntö