Miten sinun yrityksessäsi hoidetaan taloushallinto?

Piia Similä / 06.4.2017
Piia Similä

fb_yritys_nain_valit_9iMDN

Tehokas taloushallinto on yrityksen kivijalka. Jos se ei suju, on hankala keskittyä itse ydintoimintaan, liiketoiminnan tekemiseen ja asiakkaiden palvelemiseen.

Miten teillä hoidetaan taloushallinto?

Teettekö päätökset reaaliaikaisten talouslukujen perusteella? Haetteko tilitoimistoltanne strategisiin päätöksiin talouden ammattilaisten näkökulmaa? Onnistuuko teillä laskujen hyväksyminen vaikka tien päältä?  

Jos vastasit kaikkiin edellä oleviin kysymyksiin myöntävästi, tilanteenne on erinomainen. Vai tuntuuko, että jotkin kysymyksistä viittaavat siihen tavoitemaailmaan, johon haluaisitte siirtyä?

Aikaa lukujen tulkinnalle

Täysin sähköisesti taloushallintonsa hoitava yritys on monessa suhteessa etulyöntiasemassa perinteisellä mallilla taloudenpitoaan pyörittävään yritykseen verrattuna. Sähköinen tarkoittaa vapautta liikkua, aika- ja paikka riippumattomuutta, reaaliaikaisia lukuja ja raportteja – sekä usein tilitoimiston muuttunutta roolia. Tilitoimistolla on aikaa paneutua asiakasyritystensä talouden ennusteisiin ja solmukohtiin aiempaa syvällisemmin. Tilitoimistojen valtava talousosaaminen on vihdoin yrittäjien käytössä, kun tiedon mekaaniseen tallentamiseen ei enää mene aikaa. Automaatio huolehtii siitä.

Ennakoitavat kulut

Yrityksen näkökulmasta sähköinen ja reaaliaikainen taloustieto on timanttisen tärkeää, mutta samaan aikaan myös omat taloudenpidon kustannukset muuttuvat ennustettaviksi. Parhaimmillaan sähköisellä taloushallinnon ohjelmistolla on kiinteä kuukausihinta, eivätkä esimerkiksi ohjelmistopäivitykset tuo lisäkuluja – ne kuuluvat kiinteään hintaan samalla tavalla kuin saattaa kuulua myös asiakaspalvelu.

Haluatko kustannukset kuriin ja taloudenpidon sujumaan?

Mitä taloushallinnon pilvessä toimivalta ohjelmisto kannattaa vaatia? Mihin kiinnittää huomiota? Lataa maksuton oppaamme sähköisen taloushallinnon eduista ja ohjelmiston valinnasta.

New Call-to-action

 

Sähköinen taloushallinto, Yrityksille