Mitä liiketoiminta hyötyy taloushallinnon selkeyttämisestä?

Katja Kuntola / 23.2.2016
Katja Kuntola

Johtamisen toimintaympäristö on muuttunut 2010-luvulla. Osaaminen ja tiedolla johtaminen korostuvat. Myös taloushallinto on, jos ei mullistunut, niin merkittävästi muuttunut viimeisten vuosien aikana. Tämä vaikuttaa johdon laskentatoimen raportointitarpeisiin, joita vuorineuvos Kari Neilimo käsitteli Taloushallintoliiton Tili- ja Veropäivillä 2016.

Procountor_raportointitarpeet.png

Digitalisaatio ja tiedolla johtaminen

Digitalisaatio on lävistänyt koko talouden: julkisen vallan organisaatiot, yritykset ja yksityiset ihmiset. Palvelut ja niiden käyttäjät ovat yhä enemmän verkossa.

Uudenlainen taloushallinto tukee tiedolla johtamista. Hyvä johtaminen onkin tulevaisuuden menestystekijä. Neilimon mukaan hyvin johdettu, moderni ja hyviin tietojärjestelmiin perustuva taloushallinto on menestystekijä ja strategisen johtamisen väline.

Tiedolla johtamisen korostuessa johdon laskentatoimen on mahdollista olla pelkän tiedontuottajan sijaan liiketoimintajohtamista avustava toiminto. Hyvä johtaja pyrkii hyödyntämään tämän mahdollisuuden. Mutta kuinka?

Johdon laskentatoimi liiketoiminnan tukena

Taloushallinto ja johdon laskentatoimi ovat tärkeä liiketoimintojen tuki. Toisaalta tässä on yhä kehitettävää. Neilimon mukaan haasteena onkin, kuinka taloushallinto voisi omalla toiminnallaan nostaa rooliaan liiketoiminnan kumppanina. Toisaalta hän esittää kysymyksen myös toisinpäin: Miten liiketoiminta saataisiin kiinnostumaan taloustoimintojen roolista ja johdon laskentatoimen tuesta päätöksenteossa?

Talousjohtaminen ja sen raportointi keskittyvät yhä pääasialliseen tarkoitukseensa eli taloushallintoon. Ne kuitenkin suuntautuvat yhä enenevissä määrin myös liiketoiminnan tukemiseen, kun ymmärrys yrityksen prosesseista ja seurattavista kohteista parantuu.

Perinteinen taloushallinto tuottaa tietoa yrityksen taloudesta, mutta tieto ei ole ajantasaista. Sähköinen taloushallinto tuo puolestaan johdon saataville kattavat ja lähes reaaliaikaiset tiedot yrityksen taloudellisesta tilanteesta. Parhaimmassa tapauksessa sähköinen taloushallinto tuo merkittäviä hyötyjä, kun yritysjohto hyödyntää taloustietoja liiketoimintaa koskevassa päätöksenteossa. Samalla yrityksen kuva itsestään ja niistä tekijöistä, jotka mahdollistavat tai estävät tavoitteiden toteutumisen, kirkastuu. Taloushallinnon ja erilaisten prosessien kannattavuusmittarit ovat läsnä kaikessa yrityksen päätöksenteossa ja toimivat menestyksen rakentamisen välineinä.

Taloushallinnon selkeyttämisen edut

Taloushallinnon työvälineet ovat muuttuneet ja nykyään vaaditaan myös taloushallinnolta uudistuksia, esimerkiksi sähköiseen taloushallintoon siirtymistä. Taloushallinnon uudistamisessa ja selkeyttämisessä on omia puolesta puhuvia etuja:

  1. Kehittyneempi ja parempi päätöksenteko.
  2. Luotettavan ja vertailukelpoisen tiedon tuottaminen.
  3. Lisääntyvä läpinäkyvyys.
  4. Mahdollisuus asioiden vertailuun.
  5. Ajantasaisen tiedon mahdollistama ketteryys.

Taloushallinnon rooli on moninaisempi kuin ennen ja henkilöstön osaaminen on muuttunut. Neilimo määrittelee taloushallinnon kokonaisuutena, johon kuuluvat hyvät informaatiojärjestelmät, tiedolla johtaminen, osaavat ihmiset sekä liiketoiminta-ajattelu. Hänen mukaansa taloushallinnolla pitää olla tiivis yhteys liiketoimintajohtamiseen ja IT-toimintoihin.

Neilimon mukaan on tärkeää, että taloushallintoa kehitetään jatkuvasti. Sille pitää myös asettaa kehittämis- ja toimintatavoitteita. Taloustoimintojen ottamisesta osaksi liiketoimintaa on hyötyä.

Haluatko lisätietoja sähköisestä taloushallinnosta ja sen hyödyntämisestä yrityksesi liiketoiminnan kehittämiseen? Julkasimme keväällä 2015 ammattilaisen käsikirjan sähköistymisestä Ystävällinen taloushallinto. Voit tilata kirjan veloituksetta verkkosivuiltamme, niin toimitamme kirjan postitse antamaasi osoitteeseen. Kirjan tilaus on täysin ilmaista eikä sido sinua mihinkään.

 

Tilaa ilmainen kirja sähköisestä taloushallinnosta

sähköinen taloushallinto, kirjanpito, talousjohtaminen